Bilgilendirme

PEARL “Duygusal, Empatik ve Proksimal Öğrenme-Eğitim Ortamı” (Emotional EmpathicProximal Learning-Educational Environment) projesi kapsamında 11 Haziran 2021 tarihinde  Uluslararası Katılımlı Konferans gerçekleştirilecektir. Konferansa katılım belgesi için aşağıda yer alan bilgileri doldurunuz.

Question Title

* 1. Ad

Question Title

* 2. Soyad

Question Title

* 3. Cinsiyet

Question Title

* 4. Kurum/Kuruluş

Question Title

* 5. Ünvan

Question Title

* 7. Cep Telefon Numarası

Question Title

* 8. E-mail

Question Title

* 9. Konferansa ne şekilde katılmayı düşünüyorsunuz?

0 / 9 yanıtlandı
 

T