Sayın Yetkili,

Bölgemizdeki sanayi sektöründeki gelişmelerin ve değişimlerin aylık takip edilebileceği "Sanayi Kuruluşlarının Durumunu Belirleme Anketi” aşağıda sunulmaktadır.

İlgilerinizi ve anketin en geç 19 Nisan Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar gönderilmesini rica eder, saygılar sunarız.

KOCAELİ SANAYİ ODASI

Question Title

* 1. İletişim Bilgileriniz

Question Title

* 2. Firmanız aşağıdaki sektörlerden hangisinde faaliyet göstermektedir?

Question Title

* 3. Nisan ayı tahmini kapasite kullanım oranınız nedir? (Yüzde olarak %)

Question Title

* 4. Firmanızın kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre;

 Aşağıdaki sorular, bir önceki ay ile kıyaslamalı olarak cevaplandırılacaktır.

Question Title

* 5. Nisan ayında istihdam durumunuz

Question Title

* 6. Mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarınız

Question Title

* 7. İhracat yapıyorsanız; Mayıs ayında alınan dış piyasa sipariş miktarınız;

Question Title

* 8. Firmanız finansmana erişim konusunda sorunlar yaşıyor mu?

Question Title

* 9. Banka kredilerine erişim noktasında varsa yaşadığınız sıkıntıları kısaca iletiniz.

Question Title

* 10. Eximbank tarafından verilen ihracat kredilerine ulaşmada yaşadığınız sıkıntılar varsa kısaca belirtiniz.

Question Title

* 11. Kredi Garanti Fonu kapsamında açıklanan yatırım destek paketlerinden (EYT, imalat sanayi, işletme giderleri vs.) yararlanırken varsa yaşadığınız sorunları belirtiniz.

T