Sevgili öğrencimiz,
Sizlerin sağlıklı yaşam davranışları geliştirmelerinde, büyüme ve gelişme sürecinde günlük
yaşamlarının önemli bir kısmını geçirdikleri yer olan, okullar hepimiz için çok önemlidir. Okul
ortamında sizlere sağlıklı yaşamaya ilişkin bilgi verilmekte, sağlıklı yaşam davranışları geliştirmenize
ilişkin olanaklar sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sizlerin eğitim hayatlarında başarılı olması hem ailelerinizin hem de eğitimcilerin en büyük
amaçlarından biridir. Okulda öğrenilen bilgi, gelecek yaşamınızda doğru kararlar almanızı, huzurlu
ve sağlıklı olmanızı sağlayacaktır. Ailelerinizin, okul yaşamı hakkında bilgi sahibi olması, sizlerin
öğrenme ortamlarında sağlıklı yaşam davranışları geliştirmesine katkı sağlamak için okul ile işbirliği
içinde olması arzulanmaktadır.
Bu çalışmada sizlerin okuldaki beslenme, fiziksel aktivite ve kişisel hijyen davranışlarınızı öğrenmek
istiyoruz. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Sizlerle ilgili elde edilecek bilgiler gizli
kalacaktır ve sadece araştırma amacıyla (veya “bilimsel amaçlar için”) kullanılacaktır. Çalışmaya
katılmamayı tercih edebilirsiniz veya yarıda bırakabilirsiniz. Bu çalışma sırasında sizlerin isim ve
soyadları alınmayacaktır, sizlere ait hiçbir kişisel bilgi sorulmayacaktır.
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişi(ler) ile iletişim kurabilirsiniz:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon: 0312 305 1590
Araştırma Ekibi
Prof. Dr. L. Hilal Özcebe
Prof. Dr. Hünkar Korkmaz
Dr. Başak Tezel
Doç. Dr. Nilgün Çaylan
Dr. Gökçe Uğurlu

Question Title

* 1. “Bilgilendirilmiş gönüllü olur formundaki tüm açıklamaları okudum. Söz konusu araştırmaya, hiçbir
baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum”

T