Sayın Katılımcı,
Bu anket “Grafik Tasarım Uygulamalarıyla Gerçekleştirilen İkna Süreçlerini” araştıran bir Sanatta Yeterlik tez çalışmasının uygulama bölümü için hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı; grafik tasarım uygulamalarında kullanılan ikna stratejilerine, kullanıcıların hangi ölçülerde maruz kaldığını belirlemektir. Vereceğiniz cevaplar yalnızca çalışmanın bilimsel amacına uygun olarak kullanılacak ve gizli kalacaktır.

Anket yaklaşık olarak 8 dakika sürmektedir.

Lütfen sorulara içtenlikle cevaplar veriniz ve boş bırakmamaya özen gösteriniz. Araştırmanın başarılı olması bu koşullara bağlıdır. Çalışmaya yapacağınız katkılar ve ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Prof. Birnur Eraldemir (Tez Danışmanı)
Çukurova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
birdem@cu.edu.tr

Öğr.Gör. Ömer Erdem (Araştırmacı)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO Grafik Tasarım Bölümü
omer.erdem@bilecik.edu.tr

Question Title

* 1. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılıyorum ve verdiğim yanıtların bilimsel araştırma amacıyla kullanılmasını onaylıyorum.

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 3. Medeni durumunuz?

Question Title

* 4. Gelir durumunuz?

Question Title

* 7. Eğitim durumunuz?

Question Title

* 8. Yaşınızı yazınız.

Question Title

* 9. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor musunuz?  Yapıyorsanız hangi sıklıkla yaptığınızı işaretleyiniz.

T