2023 Yılı Üye Memnuniyet Anketi
Bu anket, borsamızın sürekli iyileştirme süreci içerisinde kendi öz eleştirimizi yaparak, sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için düzenlenmiştir. Bu bakımdan herhangi bir kişisel veya kurumsal kaygı duymaksızın anketi içtenlikle cevaplamanız; bu çalışma sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından son derece önemlidir.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Firma Unvanı

Question Title

* 2. Formu Dolduranın Görevi

Question Title

* 4. Kaç yıldır Borsamızın üyesisiniz?

Question Title

* 5. Borsamızın duyuruları hakkında bilgi sahibi olmanız için size hangi kanal ya da kanallarla ulaşmasını tercih edersiniz? (Birden çok işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 6. Borsamızdan genel memnuniyet derecenizi belirtiniz.

Question Title

* 7. İhtiyaç durumunda Üst Yönetime ulaşabilme durumu hakkında görüşünüz nedir?

Question Title

* 8. Borsamızın hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyini belirtiniz

  Çok Memnun Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
Borsada ilgili kişilere (birim / şube) ulaşım kolaylığından
Borsa tarafından verilen hizmetler konusunda bilgilendirme yapılmasından
Borsa tarafından verilen hizmetlerin gerçekleştirilme süresinden
Borsanın tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine riayet ediliyor olmasından
Borsanın hizmet binasının çalışma ortamından, fiziksel yapısından (havalandırma, düzen, tertip, ferahlık vb.) ve genel temizliğinden 
Borsanın web sitesini ulaşılabilir, güncel, faydalı ve işlevsel olmasından 

Question Title

* 9. Borsamızın faaliyetlerine ve tanıtımına ilişkin memnuniyet düzeyini belirtiniz

  Çok Memnun Memnunum Kararsızım Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
Borsa personelinin mesleki bilgisinden ve uzmanlığından
Borsa personelinin tavır ve davranışlarından
Borsa personelinin taleplerinizi karşılamak için gösterdiği performanstan
Borsamızın yerel basın ve sosyal medyadaki tanınırlığından

Question Title

* 10. Borsamızın Güçlü Yönleri Sizce Nelerdir?

Question Title

* 11. Borsamızın Zayıf Yönleri Sizce Nelerdir?

Question Title

* 12. Borsamızın Fırsatları Sizce Nelerdir?

Question Title

* 13. Borsamızın Tehtitleri Sizce Nelerdir?

Question Title

* 14. Sakarya Ticaret Borsasına görüş, öneri ve şikayetinizi belirtebilirsiniz. (İsteğe Bağlı)

T