Screen Reader Mode Icon
Değerli Sivil Toplum Temsilcisi,

Sizi 7-10 dakikanızı ayırarak aşağıda yer alan anketimize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Avrupa Birliği (AB), 2009 yılından bu yana Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerini (STÖ) birbirini izlemiş olan üç TACSO programı aracılığıyla desteklemektedir. Bu programlar, STÖ’lerin güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla daha güçlü demokrasiler inşa etmeyi, hesap verebilirlik sistemlerini iyileştirmeyi ve nihayetinde daha iyi, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamayı amaçlamıştır.

2023'ün başlarında AB, bölgedeki STÖ’lere gelecek benzer programların tasarımını verilerle desteklemek üzere TACSO programlarının bütüncül bir değerlendirmesini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu değerlendirmeyi yürütmek ve raporlamak üzere bağımsız bir ekip görevlendirildi. Değerlendirme şu an bu ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme yöntemleri doküman analizi, kilit aktörlere görüşmeler, odak grup toplantıları ile TACSO faaliyetlerine katılmış olan STÖ’lerle gerçekleştirilecek (aşağıda yer alan) anket çalışmasını içermektedir.

Anketin doldurulması 7 ila 10 dakika kadar sürecek ve değerlendirmeye önemli bir katkı sağlayacaktır. Toplanan veriler anonim olarak kullanılacaktır. Kuruluşunuzla ilgili bilgiler sadece istatistiksel amaçlarla toplanacak ve değerlendirme ekibi tarafından özel olarak kullanılmayacak, paylaşılmayacaktır. Orijinal, işlenmemiş veriler ve anketler gizli tutulacak ve değerlendirme ekibi dışında üçüncü taraflarla hiç bir şekilde paylaşılmayacaktır.

Vakit ayırmış olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. 
Bağımsız Değerlendirme Ekibi

Question Title

* 1. Örgütünüzün bulunduğu ülke

Question Title

* 2.  Örgütle ilgili diğer bilgiler

Question Title

* 3. Örgütünüz aşağıdakilerden hangi kategoriye giriyor? Lütfen uygun seçeneği/seçenekleri işaretleyiniz

Question Title

* 4. Kuruluşunuz faaliyetlerini nerede yürütüyor?

Question Title

* 5. Kuruluşunuz TACSO faaliyetlerine nasıl dahil oldu?
(Geçerli olanları seçiniz)

Question Title

* 6. TACSO'nun hangi faaliyet döngüsüne dahil oldunuz?

Question Title

* 7.  Katıldığınız en önemli TACSO faaliyetleri nelerdir?

Question Title

* 8. Yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak, başka herhangi bir TACSO faaliyetine katıldınız mı?

Question Title

* 9. Bir bütün olarak düşündüğünüz zaman TACSO faaliyetlerine katılımınızın örgütünüze katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?

Question Title

* 10. Örgünün İç Kapasitesi: TACSO faaliyetleri sonucunda örgütünüzün kapasite ve özellikleri ne ölçüde gelişti?

   Önemli ölçüde gelişti Makul ölçüde gelişti Sınırlı ölçüde gelişti Gelişmedi Bilmiyorum
1001 Örgütün sektörel faaliyetlerle ilgili teknik kapasitesi
1002 Örgütün proje geliştirme kapasitesi
1003 Örgütün proje yönetim kapasitesi
1004 Örgütün kaynak geliştirme kapasitesi
1005 Örgütün yönetim kapasitesi
1006 Örgütün iç yönetişim kapasitesi

Question Title

* 11. Katılım için kapasiteler: TACSO faaliyetleri sonucunda örgütünüzün kapasitesi ve özellikleri ne ölçüde gelişti?

   Önemli ölçüde gelişti Makul ölçüde gelişti Sınırlı ölçüde gelişti Gelişmedi Bilmiyorum
1101 Örgütün yerel yönetişime katılma kapasitesi
1102 Örgütün politika karar alma süreçlerine ve savunuculuğa katılma kapasitesi
1103 Örgütün kamu makamlarıyla ilişki kurma kapasitesi
1104 Örgütün diğer STÖ'lerle ilişki kurma kapasitesi
1105 Örgütün diğer Uluslararası STÖ'lerle ilişki kurma kapasitesi
1106 Örgütün bağışçılar ile teknik ve mali ortaklarla ilişki kurma kapasitesi

Question Title

* 12.  TACSO desteği sayesinde örgütünüzde hayata geçirilen herhangi bir yenilikten bahsedebilir misiniz?

Question Title

* 13. TACSO çerçevesinin bir parçası olarak ülkenizde kurulması kararlaştırılmış Ulusal Kaynak Merkezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi sizce doğru?

"Ulusal Kaynak Merkezi ____".

TACSO faaliyetleri ülkenizdeki veya bölgenizdeki operasyonel ve yasal ortamı nasıl etkiledi?
Lütfen geçerli değişiklikleri seçiniz:

Question Title

* 14. Yasal Çerçeve ve Yetkililer:

Question Title

* 15. Medya ve Kamuoyu:

Question Title

* 16. STÖler arası ilişkiler ve Katılım:

Question Title

* 17.  Kaynaklar ve Hizmetler:

Question Title

* 18. Lütfen aşağıdaki TACSO faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapınız?

   Son derece yeterli/faydalı Yeterli/faydalı Sınırlı derecede yeterli/faydalı  Hiç yeterli/faydalı değil Bilmiyorum
1801 Eğitim faaliyetleri
1802 Kurumsal/Örgütsel Kapasitenin güçlendirilmesi
1803 P2P/Akran Girişimleri
1804 Kamu diyaloğu girişimleri
1805 Savunuculuk faaliyetlerine destek
1806 Bilgi paylaşımı girişimleri
1807 Teknik destek temini
1808 İletişim
1809 Ortaklık ve koalisyon kurma desteği
1810 Medya katılımı
1811 Ulusal Kaynak Merkezleri
  Anketimize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
0 / 18 yanıtlandı
 

T