* 1. Firma Adı

* 2. Ad-Soyad

* 3. E-Posta adresi

* 4. Telefon numarası

* 5. Firmanızın faaliyet alanı (Nace kodu)

* 6. Firmanızdaki toplam çalışan sayısı

* 7. Yeni ürün veya süreç geliştirme ve iyileştirme, tasarım faaliyetleriniz (yazılım geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere) var mıdır ?

* 8. Şirketiniz nerede faaliyet göstermektedir?

* 9. Aşağıdaki bölümlerden hangileri firmanızda bulunmaktadır ? (ayrı bir departman/birim/bölüm
olarak)

* 10. Firmanızın Ar-Ge veya Tasarım faaliyeti için ayrı bir yer (kat bölümü, kat, bina, vb.) ayırma
durumu nedir?

* 11. Tasarım veya Ar-Ge odaklı çalışan toplam lisans mezunu çalışan sayınız kaçtır ?

* 12. Firmanızda Ar-Ge veya Tasarım odaklı olarak aşağıdaki alanlarda çalışan toplam Personel
sayısını belirtiniz.

* 13. Firmanız aşağıdaki fikri mülkiyet haklarından hangilerine sahiptir ?

* 14. Bugüne kadar aşağıdaki destek programlarının hangilerinden faydalandınız veya faydalanmaya devam ediyorsunuz ?

* 15. Ar-Ge çalışmalarınıza yönelik olarak, bugüne kadar üniversitelerle/akademisyenlerle işbirliği
yaptınız mı ?

* 16. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi uygunluğu ön analiz çalışması için randevu almak (birebir görüşme
yapmak) istiyor musunuz?

* 17. Lütfen birebir görüşme (randevu) için tercih ettiğiniz yeri (yalnızca bir yer) aşağıdaki listeden
seçiniz.

T