Yorum yapmaları için başkalarını davet edin
Yorum ekleyin
Yorumları gizleyin
Ücretsiz bir hesaba kaydolun. Kendi sorularınızı sorun ve daha emin kararlar verin.
Kapat

Evaluation questionnaire / Together We Learn United We Stand 4th project meeting in Guimaraes, PORTUGAL, 16 - 23 October, 2016