Türkiye’deki futbol taraftarlarının sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital dünyadaki tercihlerini öğrenmek amacıyla hazırlanan “Taraftarlık Araştırması 2" projesi tamamlanmıştır. Verilen yanıtlar bilimsel araştırma yöntemlerinin nitel ve nicel esasları doğrultusunda derlenecek ve rapor halinde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır. Socios.com Türkiye Ailesi olarak, araştırmamıza katılan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.