Question Title

Katılımcı Sicil Numarası (İsteğe bağlı)

Question Title

Eğitim Tarihi (Zorunlu)

Tarih
Tarih

Question Title

1. EĞİTİM İÇERİĞİ (Zorunlu)
Lütfen her cümle için yorumunuzu işaretleyin (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum)

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
1.a. Eğitim beklentilerimi ve hedeflerimi karşıladı.
1.b. Eğitim uygun yöntem ve metotlar ile verildi.
1.c. Eğitim süresi yeterliydi.
1.d. Eğitim konu başlıkları yeterliydi.

Question Title

1.e. Eğitim ile ilgili hangi konu başlıklarının geliştirilebileceğini belirtiniz.

Question Title

1.f. Diğer yorum ve görüşlerinizi belirtiniz.

Question Title

2. EĞİTMEN (Zorunlu)
Lütfen her cümle için yorumunuzu işaretleyin (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum)

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
2.a. Eğitmen bilgi ve deneyimini paylaştı.
2.b. Eğitmen iletişimi ve katılımı teşvik etti.
2.c. Eğitmen eğitim & öğretim materyallerini etkili ve verimli bir şekilde kullandı.
2.d. Eğitmen görüşlerimize kulak verip, soruları memnuniyetle cevaplandırdı ve yapıcı geri bildirimlerde bulundu.

Question Title

2.e. Diğer yorum ve görüşlerinizi belirtiniz.

Question Title

3. EĞİTİM YERİ (Zorunlu)
Lütfen her cümle için yorumunuzu işaretleyin (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum)

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
3.a. Eğitim yeri eğitim yapmaya uygundu. (eğitim salonu, oda sıcaklığı vb.)

Question Title

3.b. Diğer yorum ve görüşlerinizi belirtiniz.

Question Title

4. Bu eğitim programına hangi konunun dahil edilmesini veya hangi programın çıkarılmasını istersiniz?

Question Title

5. Başka hangi konu başlıklarında eğitim almak istersiniz?

T