Aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlar?

Question Title

* 1. Aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlar?

Çalıştığınız kurumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Question Title

* 2. Çalıştığınız kurumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Aşağıdakilerden hangisi batın kapamada sütür tercihine etki edecek bir özelliktir?
I. dayanıklılık
II. uzunluk
III. tensil gücü

Question Title

* 3. Aşağıdakilerden hangisi batın kapamada sütür tercihine etki edecek bir özelliktir?
I. dayanıklılık
II. uzunluk
III. tensil gücü

Abdominal kapama esnasında sütür uzunluğu insizyon uzunluğunun en az kaç katı olmalıdır?

Question Title

* 4. Abdominal kapama esnasında sütür uzunluğu insizyon uzunluğunun en az kaç katı olmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürün engellediği bakterilerdendir?
I. S. aureus
II. S. epidermidis
III. E. coli
IV. K. pneumoniae

Question Title

* 5. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürün engellediği bakterilerdendir?
I. S. aureus
II. S. epidermidis
III. E. coli
IV. K. pneumoniae

Sütürlerin hafıza özelliği ne demektir?

Question Title

* 6. Sütürlerin hafıza özelliği ne demektir?

Sütürler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Question Title

* 7. Sütürler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Karın duvarı kapamalarında en sık karşılaşılan komplikasyon nedir?

Question Title

* 8. Karın duvarı kapamalarında en sık karşılaşılan komplikasyon nedir?

Laparotomi kapamalarını hangi teknikle yapıyorsunuz?

Question Title

* 9. Laparotomi kapamalarını hangi teknikle yapıyorsunuz?

Laparotomi kapamalarını gerçekleştirdiğiniz sütür nasıl olmalıdır?

Question Title

* 10. Laparotomi kapamalarını gerçekleştirdiğiniz sütür nasıl olmalıdır?

Bir sütür düğüm atıldığında gerilim gücünün ne kadarını kaybeder?

Question Title

* 11. Bir sütür düğüm atıldığında gerilim gücünün ne kadarını kaybeder?

Bir yara ne kadar esneme yapar?

Question Title

* 12. Bir yara ne kadar esneme yapar?

Karın duvarını hangi katmanlarını kapatarak sütürlüyorsunuz?

Question Title

* 13. Karın duvarını hangi katmanlarını kapatarak sütürlüyorsunuz?

Daha yüksek gerilim daha düşük yara direncine neden olur.

Question Title

* 14. Daha yüksek gerilim daha düşük yara direncine neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Question Title

* 15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan enfeksiyonlarında en sık rastlanan bakteri türüdür?

Question Title

* 16. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan enfeksiyonlarında en sık rastlanan bakteri türüdür?

Basit sürekli sütürasyonda sütür düğümden …………….. cm sonra kesilir

Question Title

* 17. Basit sürekli sütürasyonda sütür düğümden …………….. cm sonra kesilir

Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürler hakkında doğru bir yargı değildir?

Question Title

* 18. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürler hakkında doğru bir yargı değildir?

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Question Title

* 19. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Fıtık onarımında aşağıdaki faktörlerden hangileri enfeksiyon potansiyelini etkiler?

Question Title

* 20. Fıtık onarımında aşağıdaki faktörlerden hangileri enfeksiyon potansiyelini etkiler?

Abdominal duvar uyumluluğu için hangi ağırlıktaki mesh seçimi diğerlerine göre daha iyi sonuç verir?

Question Title

* 21. Abdominal duvar uyumluluğu için hangi ağırlıktaki mesh seçimi diğerlerine göre daha iyi sonuç verir?

Kronik ağrı fıtık ameliyatlarının yüzde kaçında görülür?

Question Title

* 22. Kronik ağrı fıtık ameliyatlarının yüzde kaçında görülür?

Mesh esnekliğinin boylamsal ve enlemsel olarak nasıl olması gereklidir?

Question Title

* 23. Mesh esnekliğinin boylamsal ve enlemsel olarak nasıl olması gereklidir?

Mesh yüzey alanı, bakteriyel kolonizasyonu hangi şekilde etkiler?

Question Title

* 24. Mesh yüzey alanı, bakteriyel kolonizasyonu hangi şekilde etkiler?

Aşağıdaki hangi ventral fıtık tekniklerinde tek yüzlü mesh kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 25. Aşağıdaki hangi ventral fıtık tekniklerinde tek yüzlü mesh kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Bir fıtık ameliyatında kullandığınız meshi abdominal duvara en fazla hangi şekilde sabitliyorsunuz?

Question Title

* 26. Bir fıtık ameliyatında kullandığınız meshi abdominal duvara en fazla hangi şekilde sabitliyorsunuz?

En sık kullandığınız mesh tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

* 27. En sık kullandığınız mesh tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Yapmış olduğunuz vakaların yaklaşık % kaçında meshsiz onarım yapmaktasınız?

Question Title

* 28. Yapmış olduğunuz vakaların yaklaşık % kaçında meshsiz onarım yapmaktasınız?

Inguinal fıtık onarımının yüzde kaçında kompozit mesh kullanıyorsunuz?

Question Title

* 29. Inguinal fıtık onarımının yüzde kaçında kompozit mesh kullanıyorsunuz?

T