Question Title

* 1. Aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlar?

Question Title

* 2. Çalıştığınız kurumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

Question Title

* 3. Aşağıdakilerden hangisi batın kapamada sütür tercihine etki edecek bir özelliktir?
I. dayanıklılık
II. uzunluk
III. tensil gücü

Question Title

* 4. Abdominal kapama esnasında sütür uzunluğu insizyon uzunluğunun en az kaç katı olmalıdır?

Question Title

* 5. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürün engellediği bakterilerdendir?
I. S. aureus
II. S. epidermidis
III. E. coli
IV. K. pneumoniae

Question Title

* 6. Sütürlerin hafıza özelliği ne demektir?

Question Title

* 7. Sütürler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Question Title

* 8. Karın duvarı kapamalarında en sık karşılaşılan komplikasyon nedir?

Question Title

* 9. Laparotomi kapamalarını hangi teknikle yapıyorsunuz?

Question Title

* 10. Laparotomi kapamalarını gerçekleştirdiğiniz sütür nasıl olmalıdır?

Question Title

* 11. Bir sütür düğüm atıldığında gerilim gücünün ne kadarını kaybeder?

Question Title

* 12. Bir yara ne kadar esneme yapar?

Question Title

* 13. Karın duvarını hangi katmanlarını kapatarak sütürlüyorsunuz?

Question Title

* 14. Daha yüksek gerilim daha düşük yara direncine neden olur.

Question Title

* 15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Question Title

* 16. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan enfeksiyonlarında en sık rastlanan bakteri türüdür?

Question Title

* 17. Basit sürekli sütürasyonda sütür düğümden …………….. cm sonra kesilir

Question Title

* 18. Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel sütürler hakkında doğru bir yargı değildir?

Question Title

* 19. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Question Title

* 20. Fıtık onarımında aşağıdaki faktörlerden hangileri enfeksiyon potansiyelini etkiler?

Question Title

* 21. Abdominal duvar uyumluluğu için hangi ağırlıktaki mesh seçimi diğerlerine göre daha iyi sonuç verir?

Question Title

* 22. Kronik ağrı fıtık ameliyatlarının yüzde kaçında görülür?

Question Title

* 23. Mesh esnekliğinin boylamsal ve enlemsel olarak nasıl olması gereklidir?

Question Title

* 24. Mesh yüzey alanı, bakteriyel kolonizasyonu hangi şekilde etkiler?

Question Title

* 25. Aşağıdaki hangi ventral fıtık tekniklerinde tek yüzlü mesh kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 26. Bir fıtık ameliyatında kullandığınız meshi abdominal duvara en fazla hangi şekilde sabitliyorsunuz?

Question Title

* 27. En sık kullandığınız mesh tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

* 28. Yapmış olduğunuz vakaların yaklaşık % kaçında meshsiz onarım yapmaktasınız?

Question Title

* 29. Inguinal fıtık onarımının yüzde kaçında kompozit mesh kullanıyorsunuz?

T