Question Title

* 1. Yaşınız?

Question Title

* 2. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 3. Kaç yıllık hekimsiniz?

Question Title

* 4. Çalıştığınız kurum:

Question Title

* 5. Hipertrigiseridemi tedavisi için kendinizi yeterli hissediyor musunuz?

Question Title

* 6. Haftada kaç tane dislipidemi hastası görüyorsunuz?

Question Title

* 7. Hastalarınızın yüzde kaçında TG düzeyleri ≥200 mg/dL’ dir?

Question Title

* 8. Trigliserid düzeylerine klinik pratiğinizde ne zaman bakıyorsunuz?

Question Title

* 9. TG düşürücü tedaviye hangi değerlerde başlıyorsunuz?

Question Title

* 10. Hipertrigliseridemi tedavisinde sizi en çok zorlayan nedir?

Question Title

* 11. Rezidual risk kavramı sizin tedavi planınız için önemli midir?

Question Title

* 12. Non –HDL Kolesterol tanımını biliyormusunuz?

Question Title

* 13. Klinik pratiğinizde Non-HDL-Kolesterolü tedavi hedefi olarak kullanıyor musunuz?

Question Title

* 14. Rezidual riskin kaynağı olan aterojenik dislipidemi bileşenleri için sizce en önemlisi hangisidir?

Question Title

* 15. Hipertriglisedemi tanısı ve tedavisinde hangisine en çok dikkat edersiniz?

Question Title

* 16. Hipertrigliseridemi sonlanım çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?

Question Title

* 17. Aşağıdaki çalışmalardan bildiklerinizi işaretler misiniz?

Question Title

* 18. Sizce hangisi Hipertrigliserideminin uzun dönem etkileri açısından en önemlidir?

Question Title

* 19. Sizce aşağıdaki durumların hangisinde kardiyovasküler hastalık riski en fazladır?

Question Title

* 20. Hipertrigliseridemi tedavisi ile Kardiyovasküler hastalık ilişkisini net olarak ortaya konulamamasının sizce en önemli nedeni nedir?

Question Title

* 21. Sizce trigliserid yüksekliği,  kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için bir risk faktörü müdür?

Question Title

* 22. Sizce trigliserid düşürücü tedavi için mevcut tedavi seçenekleri yeterli midir?

Question Title

* 23. Yüksek trigliserid düzeylerinin tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinden hangisi sizce en önemlidir?

Question Title

* 24. Yüksek trigliserid düzeylerinin tedavisinde hangi tipte bir diyet önerisinde bulunursunuz?

Question Title

* 25. Kontrol altında LDL-K ve yüksek TG düzeyleri olan hastalarda öncelikle hangi tedaviyi düşünürsünüz?

Question Title

* 26. Fibrat tedavisinin etkinliği için sizce en önemlisi hangisidir?

Question Title

* 27. Tedavi gerektiren hipertrigliseridemi hastalarında omega-3 kullanım oranınınız nedir?

Question Title

* 28. Hipertriglisedemi tedavisi için plazmaferez uyguladığınız hastanız var mıdır? Varsa kaç hastaya uyguladınız?

T