ARAŞTIRMA HAKKINDA

TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması, kurumlardaki eğitim/gelişim alanı ile ilgili bazı temel göstergelerin düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Araştırmanın şu alanlarda önemli oranda fayda yaratması beklenmektedir.
 
Sağlıklı Bir Bilgi Tabanına Olan İhtiyaç
Araştırmaya katılan değerli kurumların verdikleri bilgilerle ortaya çıkan araştırma sonuçları, kıyaslamada eşsiz bir bilgi tabanı oluşturmaktadır. Ülkemizde eğitim ve gelişim alanında sağlıklı kıyaslama bilgisinin bulunmadığı düşünüldüğünde çalışmanın bulguları son derece kıymetlidir. Aynı zamanda her yıl yapılan ölçümler sonucu belirginleşen eğilimler, alanın yönetimi açısından her kuruma ayrı ayrı ışık tutacak ve ilham verecek niteliktedir.

Küresel Düzeyde Kıyaslama Olanağı
TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması, ATD’nin (Association for Talent Development) her yıl düzenli olarak yaptığı sektör araştırması ve bu alanda yapılan farklı uluslararası araştırmalar baz alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla TEGEP araştırmasına katılan kurumlar kendilerini bazı göstergelerde Türkiye ve dünya ortalamalarına göre kıyaslama olanağı bulacaktır.

Ödül Süreçlerine Hazırlık
TEGEP, ATD ve pek çok farklı uluslararası kuruluş her yıl farklı adlarda en iyi eğitim ve gelişim uygulamalarına sahip kurumları ödüllendirmektedir. ATD ödül sürecine katılan kurumlar, ATD’nin yaptığı sektör araştırmasına da katılmak durumundadır. Dolayısıyla Türkiye’den ATD BEST sürecine veya farklı ödül süreçlerine girmeyi planlayan kurumlar için TEGEP Araştırmasına katılım son derece yararlı bir hazırlık olacaktır. Pek çok ödül sürecinde de benzer göstergelerin sorgulandığı varsayıldığında TEGEP araştırması kurumların bu süreçlere hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.

Ölçme Kültürüne Katkı
Araştırmanın kapsamına bakıldığında, eğitim saatleri, odaklanılan öğrenme alanları, en çok tercih edilen yöntemler, eğitim giderleri gibi veriler toplanmaktadır. Bunların çalışan sayıları ya da kurum finansallarına oranlanması ile ek bilgiler de elde edilmektedir. Dünya çapında kabul gören bu göstergeler özellikle ölçme ve izleme altyapısı kurmak ve geliştirmek isteyen kurumlara yol gösterici niteliktedir.  

Katılım ve Gizlilik
Tüm bu faydaların elde edilebilmesi kurumların gönül rahatlığı ile araştırmaya katılıp bilgilerini paylaşması ile mümkündür. Her bir kurumun küçük bir katkısı ile büyük resimde hepimiz için yararlı olacak bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte TEGEP, araştırmaya katılan kurumların rahat olması için araştırma gizliliğine son derece önem vermektedir. Araştırma sonuçları sadece göstergeler bazında ve tüm kurumların ortalaması olarak verilmektedir.

TEGEP Gizlilik Politikasını okumak için tıklayınız.

Desteğiniz ve sektörün gelişimi için gösterdiğiniz hassasiyet için size ve kurumunuza teşekkür ederiz.

T