Screen Reader Mode Icon
Değerli Mezunumuz,
Bu anket formu Stratejik Plan kapsamında önemli bir paydaşımız olarak sizlerin görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda program ve ders çıktılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Anket soruları en az 1 puan ve en çok 5 puan  (5- Kesinlikle Katılıyorum, 4- Katılıyorum, 3- Kararsızım, 2- Katılmıyorum, 1- Kesinlikle Katılmıyorum) olacak biçimde derecelendirilmiştir.

Değerlendirmenize karşılık gelen sizin için uygun seçeneği işaretleyiniz.
Anketi cevaplayanların kişisel mahremiyetini korumak amacıyla kimlik belirleyici sorulara yer verilmemiştir. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.
Rektörlük

Question Title

1. İletişim Bilgileri

Question Title

2. Mezuniyetiniz

Question Title

5. Yüksekokul

Question Title

7. Kayıtlı Olduğu Bölüm/Programa Giriş Biçimi

Question Title

8. Mezun Olduğunuz Yıl

Question Title

9. Mezun Olduğunuz Dönem

Question Title

10. Çalışma Durumunuz

Question Title

11. Çalıştığınız Kurumun Bulunduğu Ülke ve Şehir

Question Title

12. Çalıştığınız Kurum

Question Title

13. Çalıştığınız Kurumun Adı

Question Title

14. Çalıştığınız Pozisyon

Question Title

15. Sektör:

Question Title

16. Bu Kurumda Çalışma Süreniz:

Question Title

17. Toplam Çalışma Süreniz:

Question Title

18. Bu İşe Hangi Yöntem İle Başvurdunuz ve Girdiniz?

Question Title

19. İstanbul Gelişim Üniversitesinden Almış Olduğum Eğitim İle İlgili Bir Alanda Çalışıyorum:

Question Title

20. Aldığım Eğitim/Öğretim İçeriklerinin İş Hayatıma Kazandırdığı En Güçlü Konu/Bilgi/Yetkinlikler

  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
1. Mesleki Teknik (teorik) Bilgi
2. Bilgiyi Kullanma Pratiği
3. Yaratıcılık ve Çözüm Geliştirme
4. Planlama Yapma Becerisi
5. Uygulama Yapma Deneyimi
6. Ekip Çalışanı Olma Becerisi
7. Zaman Yönetimi Yapma
8. Kriz Yönetimi Becerisi

Question Title

21. Aldığım Eğitim/Öğretim İçeriklerinin İş Hayatıma Kazandırdığı Geliştirmeye Açık Konu/Bilgi/Yetkinlikler

  5
Kesinlikle Katılıyorum
4
Katılıyorum
3
Kararsızım
2
Katılmıyorum
1
Kesinlikle Katılmıyorum
Mesleki Teknik (Teorik) Bilgi
Bilgiyi Kullanma Pratiği
Yaratıcılık ve Çözüm Geliştirme
Planlama Yapma Becerisi
Uygulama Yapma Deneyimi
Ekip Çalışanı Olma Becerisi
Zaman Yönetimi Yapma
Kriz Yönetimi Becerisi

Question Title

22. Aldığım Eğitimi Göz Önüne Alarak, İş Hayatımı Daha Çok Desteklemesi Açısından Eklenmesini İstediğim Dersler: (Lütfen Açıklayarak Yazınız)

Question Title

23. Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz.

  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
1. Verilen Eğitim Sayesinde Mesleki Etik Bilincine Sahip Olduğumu Düşünüyorum.
2. Verilen Eğitimin Toplumsal Duyarlılığımı Arttırdığını Düşünüyorum.
3. Verilen Eğitimin Yeniliklere Uyum Sağlamamda Katkısı Olduğunu Düşünüyorum.
4. Üniversitede Tercih Ettiğim Bölümün, Seçmeli Derslerin Ve SEM Ve Kariyer Geliştirme Merkezinin Sertifika/Katılım Belgeli Eğitimleri İş Hayatıma Ve Sektöre Katkıda Bulunduğunu Düşünüyorum.
5. Aldığım Eğitimden Genel Olarak Memnunum.
6. Tekrar Üniversite Okusaydım Eğitimin Kalitesinden Dolayı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni Seçerdim
7. Tekrar Üniversite Okusaydım Öğretim Elemanlarının Öğrenciye Yaklaşımından Dolayı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni Seçerdim
8. Tekrar Üniversite Okusaydım Sosyal Ortamından Dolayı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni Seçerdim
9. Üniversitenin Sunmuş Olduğu Uygulamalardan/Stajlardan Memnunum
10. Üniversite’de Sağlanan Öğretim Bursu Olanaklarından Memnunum
11. Öğrencilere Yönelik Yürütülen Yurtdışı Programları (ERASMUS,Staj Vb.) Olanaklarından Yararlandım / Memnunum
12. Mezunlar Koordinatörlüğü Hizmetlerinden Memnunum
13. Kariyer Geliştirme Merkezi Hizmetlerinden Memnunum
14. Üniversitenin İş Dünyasını Tanımada Sağladığı İmkânlardan (Konuşmacı Getirme, Konferanslar, Teknik Gezi, İş Olanakları, Sektör – Mezun Buluşması, İş Olanaklarından Haberdar Etme, Staj Vb.) Memnunum

Question Title

24. İstanbul Gelişim Üniversitesinin Hangi Sosyal Medya Hesaplarını Takip Ediyorsunuz?

Question Title

25. Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz:

  Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
1. Okumuş Olduğum Bölüm/ Programı İsteyerek Yerleştim
2. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni Bilinçli Olarak Tercih Ettim.
3. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunu Olmaktan Gurur Duyuyorum
4. Üniversiteye Yeni Girecek Öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesini Tavsiye Ederim.

Question Title

26. Sizce Üniversitemizin Mezunlarla İletişiminin Artırılabilmesi İçin Önereceğiniz Faaliyetler Nelerdir?

Question Title

27. Mezuniyet Sonrası İGÜ’den Beklentileriniz Nelerdir? (Üst Yönetim, Mesleki Bilgi Güncelleme, Eğitim, Danışmanlık, Etkinlik vb.)

Question Title

28. Mezuniyet Sonrası Üniversitenin Olanaklarından Faydalandınız Mı?

0 / 28 yanıtlandı
 

T