BUG Lab Oyun Tasarımı Atölyesi

Başvuru formunu programa katılmak isteyen öğrenciler doldurmalıdır.

* 1. Adım soyadım*:

* 2. E-posta adresim*:

* 3. Telefon numaram*:

* 4. Doğum tarihim*:

Tarih/Saat

* 6. Okulum*:

* 9. Bölümüm:

* 10. Katılımcılardan kendilerini anlattıkları ve BUG Lab Oyun Tasarımı Atölyesine
katılma amaçlarını belirttikleri, bir yazıyı (niyet mektubu) yazmaları beklenmektedir.
Lütfen soruya 300 - 500 kelimeyle cevap veriniz.

Veli Bilgileri

* 11. Adı soyadı*:

* 12. Telefonu*:

* 13. E-posta adresi:

* 14. Ev adresi*:

* 16. Özel durumunuz*:
Ruhsal, fiziksel bir rahatsızlığınız varsa ya da alerjik durumlarınız varsa yazınız.

* 17. Daha önce Nesin Matematik Köyü’nde yapılan etkinliklere*:

* 18. Katıldıysanız hangi dönem etkinlikler?

Başvuru formunu doldurmanız Nesin Matematik Köyü Talimatnamesi'ni okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

T