Değerli Katılımcımız;

Günümüzde öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Bilim dalları/Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve dünyada ilerleyen değişime uyum sağlayabilmek adına STEM eğitimini incelemek üzere bir araştırma ekibi kurulmuştur. STEM araştırma ekibinin yapması planlanan araştırmalar için  resmi yazı ile onay alınmıştır. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır.

İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

                                                                                                                        STEM Araştırma Ekibi

                                                                                Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

* 1. Cinsiyetiniz

* 2. Okulunuzun bulunduğu ilin adını yazınız.

* 3. Yaşınız

* 4. Okulunuzun adını yazınız.

* 5. Aşağıda yer alan maddelerde uygun bulduğunuz seçeneği işaretleyiniz.

  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Katılyorum Kesinlikle Katılyorum
Derste STEM etkinliğinin kullanılması eğlencelidir.
STEM etkinlikleri benim için faydalıdır.
STEM etkinliklerinde konuyla ilgili tasarım yapmaktan hoşlanırım.
STEM etkinliklerinde arkadaşlarımın konuyla ilgili yaptıkları tasarımlarla ilgilenirim.
STEM etkinliklerinde bulunmaktan rahatsızlık duyarım.
STEM etkinlikleri ilgimi çekmez.
STEM etkinlikleri başlangıçta çok zevkliydi, ancak zaman geçtikçe sıkılmaya başladım.
Dersi STEM etkinlikleriyle daha kolay öğrenirim.
STEM etkinliklerinde grup çalışması yapmaktan hoşlanırım.
STEM etkinlikleri kendime güvenimi arttırır.
Derslerde tasarım yapmak yaratıcılığımı geliştirir.
STEM etkinlikleri bende ders çalışma isteği yaratır.
STEM etkinliklerini fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri, tasarım derslerinde uygulamak isterim.
STEM etkinlikleri başarımı arttırır.
STEM etkinliklerinde planlama yaparken hangi materyalleri kullanacağımı tespit ederim.
STEM etkinliklerinde veri toplama için çeşitli yöntemler kullanırım.
STEM etkinliklerinde teknolojiyi kullanmak ilgimi çeker.
STEM etkinliklerinde tasarım sürecini ve başarımı paylaşırım.
STEM etkinlikleri gerçek hayattaki problemlere çözüm bulmamı sağlar.
Gelecekte STEM alanındaki bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek seçmeyi planlarım.

* 6. STEM etkinliklerini kullandığınız bir örnek veriniz.

* 7. STEM mesleklerine bir örnek veriniz.

* 8. Eklemek istediklerinizi yazınız.

T