Değerli Katılımcılar;

Günümüzde öğrencilerin; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin Bilim dalları/Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan STEM (Bilim/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve dünyada ilerleyen değişime uyum sağlayabilmek adına STEM eğitimini incelemek üzere bir araştırma ekibi kurulmuştur. STEM araştırma ekibinin yapması planlanan araştırmalar için  resmi yazı ile onay alınmıştır. Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır.

İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

                                                                                                             STEM Araştırma Ekibi

                                                                         Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

* 1. cinsiyetiniz

* 2. Eğitim Durumunuz

* 4. Yaşınız

* 5. Öğretmenlik yaptığınız süre

* 6. Çalıştığınız Okulun Adını Yazınız.

* 7. Yurt içinde ya da yurt dışında STEM Eğitimi etkinliklerine katıldınız mı?

T