Sayın İlgili,
     Ankara ili ve çevresindeki bölgenin sorumlu üretim ve tüketim başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlerin çevresel hedeflerle tasarımını sağlayarak, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sürdürülebilirliğini destekleyecek ve özellikle kadın ve genç girişimciler ile dezavantajlı gruplara ait yeşil iş girişimlerine kuluçka ve hızlandırma hizmetlerini sağlayacak bir merkez kurulması fizibilitesi için hazırlanan bu araştırma ve anketin tüm paydaşlara rehber olması beklenmektedir.
     Araştırmaya katılımınız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece araştırma amacıyla kullanılacaktır.
     Anketimiz 2 bölümden oluşmaktadır. 16 soruluk, yaklaşık 15 dk zamanınızı alacak bu çalışmada yanıtlarınızı, soruların altında yer alan seçenekler arasından işaretleyerek ya da açık uçlu sorularda sorunun altında bırakılan boşluğa yazarak belirtiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğiniz sorularda, size uygun gelen bütün seçenekleri işaretleyiniz. Eğer sorunun yanıtları arasında “diğer” seçeneği mevcutsa ve yanıtınız var olan seçenekler arasında yer almıyorsa, bu durumda yanıtınızı diğer seçeneğindeki boşluğa yazınız.
     Anketi yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz:

Question Title

* 2. Yaşınız:

Question Title

* 3. Eğitim durumunuz: 

Question Title

* 4. Mezun olduğunuz son okul:

Question Title

* 5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma/meslek durumunuzu en iyi tanımlar?

T