Sayın Katılımcı

TÜBİTAK-2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenen Uzaktan Eğitim Sürecinde Öz-Yeterlik Algısı ve Ders Angajmanı başlıklı bu araştırma, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından yapılmaktadır. Araştırmanın amacı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öneriler geliştirmektir. Bu nedenle soruların tümüne ve içtenlikle cevap vermeniz büyük önem taşımaktadır.
Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece araştırma amacıyla (veya “bilimsel amaçlar için”) kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son verebilirsiniz.
Anket formunda adınızı ve soyadınızı yazmayınız.
Anketimizde onay metni ile birlikte beş soru bulunmakta olup, ortalama 7 ila 10 dakika sürmektedir. Çalışmada yanıtlarınızı, soruların altında yer alan seçenekler arasından uygun olanı işaretleyerek yanıtlayabilirsiniz. 
Bu bilgiler çerçevesinde ankete katılmak istiyorsanız lütfen bir sonraki sorudaki onay kutusunu işaretleyerek ankete devam ediniz. 
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişi(ler) ile iletişim kurabilirsiniz:

Berna İÇÖZ (brnaicoz38@gmail.com)
Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan AKILLI (sakilli@nny.edu.tr)

İlgi ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Question Title

* 1. Anket çalışmasına katılmak için lütfen aşağıdaki onay kutusunu işaretleyiniz.

0 / 5 yanıtlandı
 

T