AKS= Akut Koroner Sendrom
STEMI: ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü
NSTEMI: ST Yükselmesiz Miyokart Enfarktüsü
KKS= Kronik Koroner Sendrom
PKG= Perkütan Koroner Girişim
DAPT: Dual Antiplatelet Tedavi
BMS: Çıplak Metal Stent
DES: İlaç Salınımlı Stent

Question Title

* 2. Yaşınız (yıl)?

Question Title

* 3. Cinsiyetiniz?

Question Title

* 4. Çalıştığınız kurum aşağıdaki gruplardan hangisine uygundur?

Question Title

* 5. Bulunduğunuz merkezde 24 saat anjiyografi ve/veya girişimsel tedavi yapılıyor mu?

Question Title

* 6. Aylık girişimsel tedavi yaptığınız hasta sayısı kaçtır?

Question Title

* 7. Aylık girişimsel tedavi yaptığınız hastaların yüzde kaçı STEMI hastasıdır?

Question Title

* 8. Aylık girişimsel tedavi yaptığınız hastaların yüzde kaçı NSTEMI hastasıdır?

Question Title

* 9. Aylık girişimsel tedavi yaptığınız hastaların yüzde kaçı KKS hastasıdır?

Question Title

* 10. PKG sonrası DAPT için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak P2Y12 inhibitorü tercihinizi etkilemektedir?

Question Title

* 11. Trombolitik tedavi alan STEMI hastalarında, aşağıdaki P2Y12 inhibitörlerinden genellikle hangisini tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 12. STEMI hastalarında, PKG sonrası DAPT için aşağıdaki P2Y12 inhibitörlerinden, genellikle hangisini tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 13. NSTEMI hastalarında, PKG sonrası DAPT için aşağıdaki P2Y12 inhibitörlerinden, genellikle hangisini tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 14. PKG planlanan NSTEMI hastalarında, P2Y12 inhibitorü ön yüklemesi yapıyor musunuz?

Question Title

* 15. PKG planlanan NSTEMI hastalarında ve Klopidogrel tercihlerinizde kaç mg yükleme yapıyorsunuz?

Question Title

* 16. PKG planlaMAdığınız NSTEMI hastalarınızda, en çok hangi P2Y12 inhibitorünü tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 17. Kanama riski düşük AKS hastalarınızda, PKG sonrası DAPT’a kaç ay devam ediyorsunuz?

Question Title

* 18. Kanama riski yüksek AKS hastalarınızda, PKG sonrası DAPT’a kaç ay devam ediyorsunuz?

Question Title

* 19. Kanama riski düşük ve stabil KKS hastalarınızda, PKG sonrası DAPT’a kaç ay devam ediyorsunuz?

Question Title

* 20. Kanama riski yüksek KKS hastalarınızda, PKG sonrası DAPT’a kaç ay devam ediyorsunuz?

Question Title

* 21. Kanama risk değerlendirmesinde PRECISE-DAPT’ı kullanıyor musunuz?

Question Title

* 22. De-eskalasyon tedavisini (Prasugrel ya da Tikagrelolden Klopidogrel’e geçilmesi) hangi oranda tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 23. AKS sonrası hastalarınızda, Klopidogrel’i hangi oranda tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 24. AKS sonrası hastalarınızda, Tikagrelor’u hangi oranda tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 25. AKS sonrası hastalarınızda, Prasugrel’i hangi oranda tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 26. Acil serviste Klopidogrel yüklenmiş AKS hastalarında daha potent bir P2Y12 inhibitörüne değişim yapıyor musunuz? (Kanama riski düşük hastalarda)

Question Title

* 27. Diyabetik, 67 yaşında ve 1 yıl önce AKS nedeniyle ilaç salınımlı iki adet stent takılan hastanızda DAPT’a devam eder misiniz?

Question Title

* 28. Yukarıdaki hastada ASA ile birlikte hangi anti-trombositer ilacı tercih edersiniz?

Question Title

* 29. PCI uygulanan hastanızda, en az 3 ay DAPT sonrası, iskemik ve majör kanaması olmayan hastalarda P2Y12 inhibitörleri ile monoterapi tedavisi ile devam edilmesini tercih ediyor musunuz?

Question Title

* 30. PKG olasılığı olan stabil KKS hastalarında P2Y12 inhibitörü başlıyor musunuz?

Question Title

* 31. Yukarıdaki hasta örneğinde ön yükleme yapıyor musunuz?

Question Title

* 32. PKG sonrası stabil KKS hastalarınızda, hangi P2Y12 inhibitörü genellikle tercih ediyorsunuz?

Question Title

* 33. Kullandığınız stent tipi (farklı kuşaklardan DES veya BMS) P2Y12 tercihinizi etkiler mi?

Question Title

* 34. PKG sonrası aşağıdaki hangi durum (lar)da uzun süreli DAPT veriyorsunuz? (birden fazla seçenek işaretlenebilir)

Question Title

* 35. DAPT sonrası monoterapide anti-trombotik ilaç tercihiniz aşağıdakilerden hangisidir?

Question Title

* 36. KKS hastalarında Klopidogrel dışında P2Y12 inhibitörü kullanıyor musunuz?

Question Title

* 37. Bu anket sonuçlarını bilimsel bildiri ve/veya makale olarak sunulmasına onay veriyor musunuz?

Question Title

* 38. E-mail adresiniz?

T