Türkiye Ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi

Haziran 2018
Sayın yetkili,

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır. Proje faaliyetlerinde özellikle AB müktesebatının yerel düzeyi doğrudan ilgilendiren başlıklarına odaklanılarak, ilgili AB düzenlemelerine ilişkin kapsamlı analiz ve bilgilendirme çalışmaları yapılması ve bu düzenlemelerin yerelde benimsenmesine ve uygulanmasına destek verilmesi planlanmaktadır. İki yıl sürmesi öngörülen ve hem merkezî hem de yerel düzeyde yürütülecek çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri ile birlikte şehir eşleştirme girişimlerine hibe desteği verilmesini de içeren proje, Nisan 2020 başında tamamlanacaktır.

Proje kapsamında uygulanacak kapasite geliştirme çalışmalarını yönlendirmek ve düzenlenecek eğitim programlarının içeriğini katılımcı bir yöntemle belirlemek amacıyla bir eğitim ihtiyaç analizi yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan aşağıdaki anket sorularına vereceğiniz yanıtlar, sizin görüşleriniz ve deneyimleriniz dikkate alınarak, ilgili proje faaliyetlerinin daha etkili ve verimli biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Üç bölümden oluşan anketin ilk bölümü, ankete katılanlara ilişkin temel bilgilere yönelik sorular içermektedir. Diğer iki bölümde yer alan sorular ise projenin ana iki boyutuna karşılık gelen şehir eşleştirme (kardeş şehir) ve AB müktesebatı konularına ayrılmıştır.

Anketi tamamlamanız yaklaşık yarım saat sürecektir. Ankette özel olarak değinilmemiş, ancak konuyla ilgili eklemek istediğiniz diğer bilgi ve görüşleriniz varsa, en sonda yer alan soru kapsamında bizlere iletebilirsiniz.

Proje çalışmalarının etkin biçimde yürütülmesine ve ülkemizin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin kapasitesinin güçlendirilmesine vereceğiniz değerli katkılar için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği Bakanlığı
1. Bölüm: Temel Bilgiler (9 soru)
1.2 Görevli olduğunuz kurum:

Question Title

* 1.2 Görevli olduğunuz kurum:

1.3 Göreviniz:

Question Title

* 1.3 Göreviniz:

1.4 Bulunduğunuz görevde çalışma süreniz:

Question Title

* 1.4 Bulunduğunuz görevde çalışma süreniz:

1.5 Toplam mesleki deneyiminiz:

Question Title

* 1.5 Toplam mesleki deneyiminiz:

1.6 Eğitim durumunuz:

Question Title

* 1.6 Eğitim durumunuz:

1.7 İyi derecede bildiğiniz yabancı diller:

Question Title

* 1.7 İyi derecede bildiğiniz yabancı diller:

1.8 Yaş grubunuz:

Question Title

* 1.8 Yaş grubunuz:

1.9 Cinsiyetiniz:

Question Title

* 1.9 Cinsiyetiniz:

2. Bölüm: Şehir Eşleştirme (19 soru)
2.1 Şehir eşleştirme faaliyetlerine ilişkin genel bilgi düzeyiniz:

Question Title

* 2.1 Şehir eşleştirme faaliyetlerine ilişkin genel bilgi düzeyiniz:

2.2 Sizce şehir eşleştirme faaliyetlerinin başlıca amaçları nelerdir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

Question Title

* 2.2 Sizce şehir eşleştirme faaliyetlerinin başlıca amaçları nelerdir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

2.3 Daha önce şehir eşleştirme kapsamındaki faaliyetlerde ya da projelerde yer aldınız mı?

Question Title

* 2.3 Daha önce şehir eşleştirme kapsamındaki faaliyetlerde ya da projelerde yer aldınız mı?

2.4 Şehir eşleştirme konusunda düzenlenen etkinliklere katıldınız mı?

Question Title

* 2.4 Şehir eşleştirme konusunda düzenlenen etkinliklere katıldınız mı?

2.5 Şehir eşleştirme (kardeş şehir) faaliyetlerine ilişkin mevzuat hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

Question Title

* 2.5 Şehir eşleştirme (kardeş şehir) faaliyetlerine ilişkin mevzuat hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

2.6 Şehir eşleştirme faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi edinmek ya da destek almak gibi amaçlarla öncelikle başvuracağınız kurumun aşağıdakilerden hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?

Question Title

* 2.6 Şehir eşleştirme faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi edinmek ya da destek almak gibi amaçlarla öncelikle başvuracağınız kurumun aşağıdakilerden hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?

2.7 Sizce şehir eşleştirme konusunda en kapsamlı faaliyetleri aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangileri yürütmektedir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

Question Title

* 2.7 Sizce şehir eşleştirme konusunda en kapsamlı faaliyetleri aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangileri yürütmektedir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

2.8 Yaşadığınız kentin dâhil olduğu şehir eşleştirme ya da kardeş kent anlaşmalarından haberdar mısınız?

Question Title

* 2.8 Yaşadığınız kentin dâhil olduğu şehir eşleştirme ya da kardeş kent anlaşmalarından haberdar mısınız?

2.9 Kurumunuzun doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil olduğu şehir eşleştirme ya da kardeş kent anlaşmaları bulunuyor mu?

Question Title

* 2.9 Kurumunuzun doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil olduğu şehir eşleştirme ya da kardeş kent anlaşmaları bulunuyor mu?

2.10 Ülkemizde gerçekleştirilen başarılı şehir eşleştirme çalışmalarından (kardeş şehir uygulamalarından) haberdar mısınız?

Question Title

* 2.10 Ülkemizde gerçekleştirilen başarılı şehir eşleştirme çalışmalarından (kardeş şehir uygulamalarından) haberdar mısınız?

2.11 Ülkemizde yürütülen mevcut şehir eşleştirme faaliyetleri sizce en çok hangi amaçlara hizmet ediyor? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.) [2.10 numaralı soruya evet seçeneğini işaretlediyseniz bu soruyu yanıtlayınız.]

Question Title

* 2.11 Ülkemizde yürütülen mevcut şehir eşleştirme faaliyetleri sizce en çok hangi amaçlara hizmet ediyor? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.) [2.10 numaralı soruya evet seçeneğini işaretlediyseniz bu soruyu yanıtlayınız.]

2.12 Şehir eşleştirme çalışmalarından öncelikli beklentiniz nedir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

Question Title

* 2.12 Şehir eşleştirme çalışmalarından öncelikli beklentiniz nedir? (Lütfen en fazla üç tercih yapınız.)

2.13 Şehir eşleştirme alanında gerçekleştirilen uluslararası çalışmalardan haberdar mısınız?

Question Title

* 2.13 Şehir eşleştirme alanında gerçekleştirilen uluslararası çalışmalardan haberdar mısınız?

2.14 Son on yıl içinde AB üye ülkelerine şehir eşleştirme çalışmaları kapsamında seyahat ettiniz mi?

Question Title

* 2.14 Son on yıl içinde AB üye ülkelerine şehir eşleştirme çalışmaları kapsamında seyahat ettiniz mi?

2.15 Bu seyahatiniz sonrasında AB ve AB’ye üye ülkeler hakkındaki düşünceleriniz nasıl etkilendi? [tekli seçim] [2.14 numaralı soruya evet seçeneğini işaretlediyseniz bu soruyu yanıtlayınız.]

Question Title

* 2.15 Bu seyahatiniz sonrasında AB ve AB’ye üye ülkeler hakkındaki düşünceleriniz nasıl etkilendi? [tekli seçim] [2.14 numaralı soruya evet seçeneğini işaretlediyseniz bu soruyu yanıtlayınız.]

2.16 Şehir eşleştirme çalışmalarına ilişkin hangi konuları kapsayan bir eğitim programının size mesleki açıdan yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen en önemli olduğunu düşündüğünüz beş konuyu seçiniz.)

Question Title

* 2.16 Şehir eşleştirme çalışmalarına ilişkin hangi konuları kapsayan bir eğitim programının size mesleki açıdan yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen en önemli olduğunu düşündüğünüz beş konuyu seçiniz.)

2.17 Sizce şehir eşleştirme faaliyetleri öncelikli olarak hangi alanlara odaklanmalıdır? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

Question Title

* 2.17 Sizce şehir eşleştirme faaliyetleri öncelikli olarak hangi alanlara odaklanmalıdır? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

2.18 Ülkemizdeki şehir eşleştirme faaliyetlerinin başarısını etkileyen ya da etkileyeceğini düşündüğünüz en önemli etkenler sizce nelerdir? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

Question Title

* 2.18 Ülkemizdeki şehir eşleştirme faaliyetlerinin başarısını etkileyen ya da etkileyeceğini düşündüğünüz en önemli etkenler sizce nelerdir? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

2.19 Şehir eşleştirme çalışmaları için hangi ülkelerdeki yerel yönetimlerle yapılabilecek bir işbirliğinin yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen öncelikli gördüğünüz ilk üç ülkeyi seçiniz.)

Question Title

* 2.19 Şehir eşleştirme çalışmaları için hangi ülkelerdeki yerel yönetimlerle yapılabilecek bir işbirliğinin yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen öncelikli gördüğünüz ilk üç ülkeyi seçiniz.)

3. Bölüm: Avrupa Birliği (AB) Müktesebatı (19 soru)
3.1 AB müktesebatına ilişkin genel bilgi düzeyiniz:

Question Title

* 3.1 AB müktesebatına ilişkin genel bilgi düzeyiniz:

3.2 Türkiye ile AB arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

* 3.2 Türkiye ile AB arasında yürütülen müzakere sürecine ilişkin bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

3.3 Daha önce AB müktesebatına ilişkin olarak yürütülen çalışmalarda yer aldınız mı?

Question Title

* 3.3 Daha önce AB müktesebatına ilişkin olarak yürütülen çalışmalarda yer aldınız mı?

3.4 AB müktesebatının yerel düzeyde benimsenmesine ve uygulanmasına ilişkin bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

* 3.4 AB müktesebatının yerel düzeyde benimsenmesine ve uygulanmasına ilişkin bilginizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

3.5 AB müktesebatının kurumunuzu ilgilendiren başlıklarından ve ilgili AB düzenlemelerinden yeterince haberdar mısınız?

Question Title

* 3.5 AB müktesebatının kurumunuzu ilgilendiren başlıklarından ve ilgili AB düzenlemelerinden yeterince haberdar mısınız?

3.6 Ülkemizin yeni Avrupa Birliği stratejisinden haberdar mısınız?

Question Title

* 3.6 Ülkemizin yeni Avrupa Birliği stratejisinden haberdar mısınız?

3.7 Avrupa Birliği’ne katılım konusunda ülkemizin yeni iletişim stratejisinden haberdar mısınız?

Question Title

* 3.7 Avrupa Birliği’ne katılım konusunda ülkemizin yeni iletişim stratejisinden haberdar mısınız?

3.8 Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde hazırlanan 2016-2019 dönemi ulusal eylem planından haberdar mısınız?

Question Title

* 3.8 Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde hazırlanan 2016-2019 dönemi ulusal eylem planından haberdar mısınız?

3.9 AB’ye katılım süreci, AB müktesebatı ya da AB’ye üye ülkelerle şehir eşleştirme konularında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ya da projelerde daha önce yer aldınız mı?

Question Title

* 3.9 AB’ye katılım süreci, AB müktesebatı ya da AB’ye üye ülkelerle şehir eşleştirme konularında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ya da projelerde daha önce yer aldınız mı?

3.10 AB’ye katılım süreci, AB müktesebatı ya da AB’ye üye ülkelerle şehir eşleştirme konularında diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda ya da projelerde daha önce yer aldınız mı?

Question Title

* 3.10 AB’ye katılım süreci, AB müktesebatı ya da AB’ye üye ülkelerle şehir eşleştirme konularında diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda ya da projelerde daha önce yer aldınız mı?

3.11 2004 sonrası dönemde AB’ye yeni üye olan ya da aday olan ülkelerin müktesebata uyum ve katılım süreçleri hakkında bilginiz var mı?

Question Title

* 3.11 2004 sonrası dönemde AB’ye yeni üye olan ya da aday olan ülkelerin müktesebata uyum ve katılım süreçleri hakkında bilginiz var mı?

3.12 AB müktesebatı altındaki hangi başlıkların ‘ülkemiz açısından yerel düzeyde öncelikli çalışma alanları’ arasında olabileceğini düşünüyorsunuz? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

Question Title

* 3.12 AB müktesebatı altındaki hangi başlıkların ‘ülkemiz açısından yerel düzeyde öncelikli çalışma alanları’ arasında olabileceğini düşünüyorsunuz? (Lütfen en fazla beş tercih yapınız.)

3.13 AB müktesebatı konusunda yerel düzeyin yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

* 3.13 AB müktesebatı konusunda yerel düzeyin yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?

3.14 AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

Question Title

* 3.14 AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

3.15 AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin AB kurumlarıyla ilişkisi hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

Question Title

* 3.15 AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin AB kurumlarıyla ilişkisi hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

3.16 AB müktesebatına uyum ve AB’ye katılım süreçlerine ilişkin aşağıdaki cümleleri nasıl değerlendirirsiniz? (Lütfen doğru olduğunu düşündüğünüz cümle veya cümleleri işaretleyiniz.)

Question Title

* 3.16 AB müktesebatına uyum ve AB’ye katılım süreçlerine ilişkin aşağıdaki cümleleri nasıl değerlendirirsiniz? (Lütfen doğru olduğunu düşündüğünüz cümle veya cümleleri işaretleyiniz.)

3.17 AB müktesebatına uyum konusunda yerel düzeyde yürütülecek örnek çalışmalar için ülkemizdeki hangi kentlerle işbirliği yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen öncelikli gördüğünüz ilk üç kenti seçiniz İl İlçe Olarak.)

Question Title

* 3.17 AB müktesebatına uyum konusunda yerel düzeyde yürütülecek örnek çalışmalar için ülkemizdeki hangi kentlerle işbirliği yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorsunuz? (Lütfen öncelikli gördüğünüz ilk üç kenti seçiniz İl İlçe Olarak.)

3.18 AB fonları ile finanse edilen herhangi bir projede daha önce yer aldınız mı?

Question Title

* 3.18 AB fonları ile finanse edilen herhangi bir projede daha önce yer aldınız mı?

3.19 Anket kapsamında ele alınan konulara ilişkin eklemek istedikleriniz varsa lütfen belirtiniz:

Question Title

* 3.19 Anket kapsamında ele alınan konulara ilişkin eklemek istedikleriniz varsa lütfen belirtiniz:

T