Architectural Design Communication Questionnaire

Bu anket çalışması, Altınbaş Üniversitesi 1 ve 2. sınıf (Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri), 3 ve 4. Sınıf (Mimarlık Bölümü) öğrencilerinin Mimari Proje derslerindeki (Arch 101, 201, 301, 401) iletişim bilgi ve yeteneklerini ölçmek adına yapılmıştır. Çalışma dahilinde mimari tasarım dili bileşenleri 5 aşamada incelenmiştir, bunlar: [1] Etkin Dil Kullanımı, [2] Etkin El Becerisi, [3] Etkin Teknik Çizim Bilgisi, [4] Etkin Mimari Yazılım Bilgisi ve [5] Çıktılardır.
Verdiğiniz bilgiler tarafımızdan anonim olarak değerlendirilecektir. Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.
 

This questionnaire is prepared to measure communication abilities of Altınbaş University students, in Architectural Design courses of 1st and 2nd year (Architecture and Interior Architecture) 3rd and 4th years (Architecture) (Arch 101-201-301-401). In this study architectural design language components are analyzed in 5 sections: [1] Efficient Language use, [2] Efficient handcraft, [3] Efficient Technical Drawing, [4] Efficient Architectural Software Knowledge and [5] Outcomes.
Your answers will be evaluated anonymously. Thanks for participating.

Derya Güleç Özer, PhD
Ayşegül Akçay Kavakoğlu, PhD
Aralık 2017

 

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz ? What is your gender?

Question Title

* 2. Yaşınız ? What is your age?

Question Title

* 3. Hangi bölümde okuyorsunuz? (Which department are you in?)

Question Title

* 4. Hangi mimari projeyi alıyorsunuz? Which design studio are you enrolled right now?

Question Title

* 5. Hangi gruptasınız? Which section are you in?

Question Title

* 6. Türkçe ana diliniz midir? Is Turkish your mother tongue?

Question Title

* 7. İngilizce ana diliniz/ülkenizde resmi dil midir? Is English your mother tongue or your country’s official language?

Question Title

* 8. 7. soruya cevabınız hayır ise, İngilizceyi kaç yıldır öğreniyorsunuz? If your response to Q7 is “No”, how long have you been learning English?

Question Title

* 9. Stüdyo hocanız/ asistanınız zaman zaman derste Türkçe konuşuyor mu? Does your studio professor/assistant talks Turkish in studio hours, time to time?

T