Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), görev ve sorumlulukları çerçevesinde, paydaşları ile koordinasyon halinde TR42 Doğu Marmara Bölgesi kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini yürütmektedir.

MARKA'nın katılımcı planlama yaklaşımı prensibi ile gelecek dönem faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği azami ölçüde sağlayabilmesi için, siz değerli paydaşı nezdindeki konumlandırılmasının tespiti önem arz etmektedir. Bu çerçevede hazırlanan,“2021-2025 MARKA Kurumsal Stratejik Planı”na da altlık teşkil edecek aşağıdaki “MARKA Paydaş Anketi”ne katılımınız ve değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz.
Paydaş Bilgileri

Question Title

* 1. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Question Title

* 2. Lütfen kurum/kuruluşunuzun statüsünü belirtiniz.

MARKA'nın Kurumsal  İletişim Süreci 

Question Title

* 3. Ajans hizmet ve faaliyetlerini  ne sıklıkta takip ediyorsunuz?

Question Title

* 4. Ajans hizmet ve faaliyetlerinden hangi yolla haberdar oluyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 5. Lütfen Ajans hizmet ve faaliyetlerine erişim kaynaklarınızı kullanım sıklığına göre belirtiniz (1-en seyrek kullanılan; 5- en sık kullanılan).

Question Title

* 6. MARKA'nın kullandığı iletişim araçları genel olarak etkin ve yeterlidir (Lütfen yargıyı 1-5 yıldız  arası derecelendiriniz).

Question Title

* 7. Lütfen MARKA'nın kullandığı aşağıdaki iletişim araçlarının etkinlik ve yeterliliğini  1-5 puan arasında derecelendiriniz.

  1 2 3 4 5
İnternet Sitesi
Sosyal Medya Hesapları
E-Posta Grupları
Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları
Basın-Yayın Kuruluş Haberleri
Broşür, Reklam  ve İlan Panoları

Question Title

* 8. MARKA'nın hizmet ve faaliyetlerinden yeterince haberdarım (Seçtiğiniz yıldız sayısı yargıya katılım düzeyinizi arttıracaktır).

MARKA'nın Kurumsal Algısı

Question Title

* 9. Lütfen MARKA ile ilgili ilk aklınıza gelen kavramları belirtiniz.

Question Title

* 10. Kurum/kuruluşunuzun MARKA ile doğrudan etkileşim kurduğu alanları belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).

Question Title

* 11. Lütfen MARKA hakkında aşağıda  belirtilen yargılara katılım düzeyinizi belirtiniz (1- Kesinlikle Katılmıyorum; 5- Kesinlikle Katılıyorum).

  1 2 3 4 5
Bölge gelişimine katkı sağlayan plan, analiz ve strateji geliştirme çalışmaları yapar.
Bölge ihtiyaçları ile örtüşen destek programları tasarlar.
Paydaşların proje üretme ve yazma kabiliyetlerine önemli düzeyde katkı sağlar.
Bölge iş ve yatırım imkanlarını etkin tanıtır.
Bölge turizm olanaklarını etkin tanıtır.
MARKA, kurum kaynaklarını etkin ve yerinde kullanmaktadır.
MARKA'nın koordinasyon kabiliyeti yüksektir.
MARKA faaliyetlerini, bölge illerine göre denge ve uyum gözeterek tasarlar ve yürütür.
MARKA, ilin rekabetçi düzeyinin arttırılmasına önemli katkı sağlar.
MARKA, bölgenin rekabetçi düzeyinin arttırılmasına önemli katkı sağlar.
MARKA, bölge için önemli bir kurumdur.

Question Title

* 12. Ajans'ın aşağıdaki konularda yetkinlik/başarı düzeyini derecelendiriniz (1- Çok Kötü; 5- Çok İyi).

  1 2 3 4 5
Kurumsallık
Katılımcılık
Yenilikçilik
Tarafsızlık ve Adil Yaklaşım
Şeffaflık
Çözüm Odaklılık
Verimlilik
İşbirliğine Yatkınlık
Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim
Paydaş İlişkileri Yönetimi
İlgili Kişilere Kolay Ulaşım
İnsan Kaynağı

Question Title

* 13. MARKA'nın daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini düşündüğünüz faaliyet alanlarını belirtiniz (1-3 arası seçenek işaretleyebilirsiniz).

Talep, Öneri ve Öngörüler

Question Title

* 14. Lütfen kurum/kuruluşunuz ile MARKA arasında geliştirilebilecek proje önerileriniz varsa  belirtiniz ve kısaca detaylandırınız.

Question Title

* 15. Lütfen MARKA'nın kurumsal iletişimine ilişkin varsa görüş ve önerilerinizi belirtiniz.

T