Bu anket formu, Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde, TÜBİTAK adına yürütülen bir araştırma için hazırlanmıştır. Çalışma, depremin işletmelerin performansını ne ölçüde etkilediğini incelemek ve işletme performanslarının nihai bir sonucu olan işgücü piyasasındaki değişiklikleri tespit etme amacındadır. Bilimsel nitelik taşıyan bu araştırmanın, idari veya siyasi herhangi bir yönü yoktur.

Lütfen anket formuna adınızı, soyadınızı veya kimliğinizi belirten hiçbir şey yazmayınız.

Bu ankette, 32 adet soru bulunmaktadır. Sorulara mümkün olduğu kadar tek seçenekle cevap vermeye çalışınız.

Birden fazla cevap verebileceğiniz durumlarda ise lütfen 3 seçeneği geçmeyiniz. Sorulara eksiksiz, gerçekçi ve içtenlikle cevap vermeniz, bu araştırmanın amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

Sorulara vereceğiniz cevaplarla yapacağınız değerli yardım ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Öğretim Üyesi Aslı DOLU                          Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin İKİZLER

  İzmir Bakırçay Üniversitesi                                  Ostim Teknik Üniversitesi
         Proje Yürütücüsü                                                        Araştırmacı

T