Bu çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genel Psikoloji Anabilim Dalı’nda, Dr. Öğretim Üyesi Gaye Zeynep ÇENESİZ danışmanlığında doktora öğrencisi Arş. Gör. Feride Özlem ELAGÖZ tarafından tez çalışması kapsamında yürütülmektedir.

Araştırmanın amacı kişilerin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Katılım gönüllük esasına dayanmakta ve kimlik bilgisi istenmemektedir. Soruların doğru veya yanlış yanıtı yoktur. Size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz ve ne hissettiğinizdir. Cevaplar tamamen gizli tutulacak ve bireysel olarak değerlendirilmeyecek, tüm katılımcıların cevapları bir arada değerlendirilecektir. Elde edilecek bilgiler bilimsel yayımlarda kullanılacaktır.

Katılım sırasında sorulardan ya da herhangi başka bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz cevaplama işini yarıda bırakabilirsiniz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Feride Özlem ELAGÖZ ile iletişim kurabilirsiniz. (0346) 487 43 33  foelagoz@cumhuriyet.edu.tr ozlemelagoz@yahoo.com

Çalışmaya olan katkınız ve cevaplardaki samimiyetiniz için teşekkür ederim.

**Değerli katılımcılar, telefondan düzgün görüntüleyemezseniz bilgisayar ortamında yanıtlayabilirsiniz.  


                                                                                      Arş. Gör. Feride Özlem ELAGÖZ
                                                                                        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
                                                                                                            Edebiyat Fakültesi
                                                                                                                Psikoloji Bölümü

Question Title

* ! Çalışmaya katılmak için gönüllü katılım formunu onaylamanız gerekmektedir.

* " Yukarıdaki metni okudum ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bu çalışmanın amacını üzerime düşen sorumlulukları tamamen anladım. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım zaman herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağımı anladım. Bu koşullarda söz konusu çalışmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın gönüllü olarak katılmayı ve verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum."

T