BU BAĞIMSIZ ÇALIŞMA HAKKINDA

Bu anket, kuruluşunuzun sağlık hizmeti sistemlerinde ÖNEMLİ BİR PAYDAŞ olarak kabul edilip edilmediği konusundaki düşüncelerinizi ve kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmada karşılaştığı zorlukları öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Bu kısa PatientView anketine katıldığınız için teşekkür ederiz.

Anket sonuçlarında adınız gizli tutulacaktır (ancak anketin sonunda kuruluşunuzun ankete katıldığının belirtilmesini tercih edebilirsiniz).

Anketi tamamladığınızda, bu web sayfasının alt kısmındaki “Bitti” butonuna tıklayana kadar yanıtlarınızın kaydedilmeyeceğini lütfen unutmayın.

Question Title

Görüntü
İlk olarak, dört kısa profil sorusu

Bu sorular, anketi yanıtlayan kuruluşların TÜRLERİNİ ve elde edilecek sonuçları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Question Title

a.) Lütfen aşağıdaki kutuda kuruluşunuzun ANA UZMANLIK ALANINI tanımlayın.

Question Title

Görüntü

Question Title

b.) Kurumunuzun bulunduğu yer ya da merkezi TÜRKİYE’de midir?

Question Title

Görüntü

Question Title

c.) Kuruluşunuzun COĞRAFİ KAPSAMI nedir?

Question Title

Görüntü

Question Title

d.) [Kuruluşunuzla ilgili değilse lütfen bu soruyu atlayın]
Son on iki ay içerisinde kuruluşunuz yaklaşık olarak KAÇ HASTAYA ...

Question Title

Görüntü
Hasta kuruluşunuzun sağlık hizmetlerindeki rolü hakkında yedi soru

Question Title

Soru 1/7.
2024 yılında HASTA KURULUŞUNUZUN sağlık hizmeti sistemleri içerisinde önemli bir paydaş olduğunu düşünüyor musunuz?

Question Title

Görüntü

Question Title

Soru 2/7.
Kuruluşunuzun aşağıdakiler üzerinde bir ETKİSİ olduğuna inanıyor musunuz?

  Evet. Bazen/duruma göre değişir. Etkisi yok. Hayır, ama isteriz. Bizimle ilgili değil. Bilmiyorum.
Hükümetin sağlık politikası oluşturması.
İlaç onayları.
İlaç geri ödemeleri (yeni ilaçların hasta tarafından değerlendirilmesini içerebilir).
Hastaların ilaçlara erişimi.
Sağlık hizmeti sunumu (örneğin, bakım yöntemleri).
Hastaların sağlık hizmetlerine erişimi.
Hasta bilgileri.
Hasta eğitimi (örneğin, sağlık okuryazarlığı).
Sağlık çalışanlarının eğitimi.
İlaç araştırmaları.
İlaç geliştirme (klinik çalışmalar, “gerçek dünya” kanıtları).

Question Title

Görüntü

Question Title

Soru 3/7.
AŞAĞIDAKİ SAĞLIK PAYDAŞLARI kuruluşunuzun sağlık hizmeti sistemleri açısından önemli olduğuna inanıyor mu?

  Evet. Bazıları/bazen. Hayır. Bizimle ilgili değil. Bilmiyorum.
Hastalar/bakıcılar.
Akademisyenler/bilimsel kuruluşlar.
Sağlık çalışanları.
Yasal düzenleyici kurumlar (ör. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu).
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (HTA) yetkilileri.
Ulusal devlet sağlık komiteleri.
Yerel yönetim sağlık komiteleri.
Sağlık sigortacıları.
Tıbbi cihaz şirketleri.
İlaç şirketleri.
Eczacılar.
Medya.

Question Title

Görüntü

Question Title

Soru 4/7.
Aşağıdaki sağlık hizmeti paydaşları, kuruluşunuzun çalışmalarına DESTEK sağlıyor mu?

“DESTEK” ifadesi aşağıdakileri kapsamaktadır:
Bir sağlık hizmeti paydaşının, kuruluşunuza sağladığı faydalı girdiler veya yardımlar.

  Evet/bazıları. Destek YOK. Destek YOK, ama bazılarının desteğini isteriz. Bizimle ilgili değil. Bilmiyorum.
Akademisyenler/bilimsel kuruluşlar.
Danışmanlar/uzmanlar.
Birinci basamak hekimleri (Pratisyen Hekimler).
Uzman hemşireler.
Genel hemşireler.
Yasal düzenleyici kurumlar (ör. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu).
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (HTA) yetkilileri.
Ulusal devlet sağlık komiteleri.
Yerel yönetim sağlık komiteleri.
Sağlık sigortacıları.
Tıbbi cihaz şirketleri.
İlaç şirketleri.
Eczacılar.
Medya.

Question Title

Görüntü

Question Title

Soru 5/7.
Aşağıdakilerden herhangi biri kuruluşunuzun sağlık hizmeti sistemlerine tam katılımı için ENGEL teşkil ediyor mu?

Question Title

Görüntü

Question Title

Soru 6/7.
a.) Kuruluşunuz, aşağıdaki HASTA HİZMETLERİNDEN herhangi birini veriyor mu?

  Evet. Hayır. Hayır, ama isteriz. Bizimle ilgili değil. Bilmiyorum.
Sağlık danışmanlığı vermek.
Telefon yardım hatları işletmek.
Hastalara tedavi/bakım sunmak.
Ekonomik sıkıntı yaşayan hastalara destek olmak.
Eş düzeyler arası desteği düzenlemek.
İlaç tedavisi klinik araştırmalarını desteklemek.
Kendi sağlık araştırmalarımızı yürütmek.

Question Title


b.) Kuruluşunuz aşağıdaki POLİTİKA FAALİYETLERİNDEN herhangi birini yürütüyor mu?

  Evet. Hayır. Hayır, ama isteriz. Bizimle ilgili değil. Bilmiyorum.
Hastaların/bakıcıların ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmak.
Daha iyi hasta bakımını savunmak.
İlaçlara daha iyi erişimi savunmak.
İlaç yasal düzenleme otoritelerine karşı hastaların çıkarlarını temsil etmek.

Question Title

Görüntü

Question Title

Son olarak, soru 7/7.
Sağlık hizmeti paydaşları size en çok yardımcı olmak için kuruluşunuza hangi üç farklı alanda EKSTRA DESTEK sağlayabilir?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Görüntü

Question Title

Teşekkürler.

KURULUŞUNUZUN, anket sonuçlarıyla ilgili yayımlanacak raporun sonunda (Eylül 2024) yer alacak ankete katılan şirketler listesinde gösterilmesini ister misiniz?

Question Title

Bu çalışma anketine katılan bir hasta grubu temsilcisi olarak, yayınlandıktan sonra anket sonuçlarının ÜCRETSİZ BİR KOPYASINI ALMA HAKKINIZ obulunmaktadır.
Ücretsiz bir kopya almak ister misiniz?

Question Title


İkisinden birine “Evet” yanıtı verdiyseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinizle ilgili dört soruyu doldurun (adınız gizli kalmaya devam edecektir).

a. Adınız nedir?

Question Title

b. Kuruluşunuzun adı nedir?

Question Title

c. Kuruluştaki unvanınız/pozisyonunuz nedir?

Question Title

d. PatientView rapor bağlantısı hangi e-posta adresine gönderilsin?

Question Title

Görüntü

Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Hasta kuruluşunuzun sağlık hizmetlerindeki rolüne ilişkin Haziran-Ağustos 2024 tarihli PatientView anketi sona ermiştir.

Anketin sonu.

Lütfen aşağıdaki “Bitti” butonuna tıklayın (aksi takdirde yanıtlarınız kaydedilmeyecektir).

T