Introduction

Avrupa Hastane Eczacıları Birliği (EAHP), hastanelerde önceden doldurulmuş ilaç şırıngalarının (PFS) mevcut ve gelecekteki kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir Özel İlgi Grubu (SIG) kurmuştur.
 
Bir PFS (önceden doldurulmuş ilaç şırıngası), son şırıngada gerekli konsantrasyon ve hacimde ve hastaya parenteral uygulamaya hazır bir veya daha fazla aktif ilacın sunumudur. PFS'nin amacı, hatayı azaltmak ve klinik alanlarda personel tarafından parenteral ilaç hazırlamak için harcanan süreyi en aza indirmektir. PFS, ilaç endüstrisi veya hastane eczaneleri tarafından üretilir/hazırlanır.
 
PFS için birkaç ek fayda ve bazı dezavantajlar bildirilmiştir. SIG, PFS hakkında kapsamlı bir literatür taraması hazırlamaktadır.
 
Kuzey Amerika'daki hastanelerde PFS kullanımı, uzun yıllardır Avrupa'dakinden çok daha fazla olmuştur. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinde PFS kullanımı artmıştır.
 
Bu anket, PFS'nin mevcut ve gelecekteki kullanımına ilişkin bir dizi sağlık profesyoneli, yönetici ve meslek birliğinin görüş ve görüşlerini toplamak için tasarlanmıştır. Bu anketi tamamlamaya katılımınız, SIG'nin EAHP ve diğer paydaşlar için Avrupa hastanelerinde PFS. kullanımı desteklemek üzere bir rapor hazırlamasına yardımcı olacaktır.
 
Anketin tamamlanması yaklaşık 10 ila 15 dakika sürecektir.
 
Avrupa Hastane Eczacıları Birliği Özel İlgi Grubu (EAHP’den SIG), anket katılımcılarına ankete katılımları için şimdiden teşekkür eder.

T