KUİR KIBRIS DERNEĞİ - Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT Projesi

Anketimize Hoş Geldiniz.
 
Değerli Katılımcı,
Bu anket, Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen Sömürüden Özgür LGBTİ+lar (Hayat) Projesi kapsamındaki, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki Mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması için hazırlanmıştır. 3 bölümden oluşan formun ilk kısmında kişisel bilgilerinize, ikinci kısmında sosyal hizmetlere erişime ve son kısımda ise hizmetlere erişim ile ilgili düşüncelere dair sorular yer almaktadır. Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmaya katılmayı reddedebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Araştırmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından araştırmadan çıkarılmanız halinde, sizinle ilgili veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir kez anonimleştikten sonra araştırmadan çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Bu araştırmanın sonuçları bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Vereceğiniz bilgiler sadece araştırma kapsamında kullanılacak ve kişisel bilgilerinizin gizliliği korunacaktır. Sorulara dikkatli ve içtenlikle vereceğiniz yanıtlar çalışmanın güvenirliği ve geçerliği için büyük önem taşımaktadır.

Gösterdiğiniz ilgi, duyarlılık ve işbirliği için teşekkürler.

Question Title

<div style="text-align: justify;"></div>
Hayat Projesi Hakkında:
Hayat Projesi, 8 Mayıs 2019 tarihinde başladı ve 30 ay boyunca uygulanacaktır. Proje Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ mağdurlara, potansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Proje boyunca, LGBTİ+ seks işçilerinin durumunu haritalandırma, mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması, LGBTİ+ mağdurlara, potansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanlara, ücretsiz sosyal danışmanlık hizmeti sağlanması, eğitimler, bilgilendirme oturumlar ve savunuculuk faaliyetleri gibi aktiviteler yer alacaktır.

Question Title

Görüntü

T