Question Title

* 3. Firmanızın Ölçeğini Seçiniz? ( KOBİ Tanımı: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 Milyon TL'yi aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler)

Question Title

* 4. Firmanızın Çalışan Sayısı Nedir?

Question Title

* 5. Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) hakkında bilginiz bulunmakta mıdır?

Question Title

* 6. Karbon ayak izinizi hesapladınız mı?

Question Title

* 7. Su ayak izinizi hesapladınız mı?

Question Title

* 8. AYM düzenlemeleri kapsamındaki yeşil dönüşüm için en önemli ihtiyacınız nedir?

Question Title

* 9. AYM düzenlemeleri için yeşil dönüşüm / sürdürülebilirlik kapsamında karşılaştığınız en önemli zorluk nedir?

Question Title

* 10. Yeşil dönüşüm kapsamında hangi başlıklarda yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Question Title

* 11. Kaynak verimliliğinde hangi başlıkta yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Question Title

* 12. Enerji verimliliğinde hangi başlıkta yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Question Title

* 13. AYM düzenlemeleri kapsamında son 3 yılda yeşil dönüşüm yatırımları gerçekleştirdiniz mi

Question Title

* 14. Firmanızın son 3 yılda AYM düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı ne kadardır?

Question Title

* 15. AYM düzenlemeleri kapsamında planlanan yeşil dönüşüm yatırım tutarı ne kadardır?

Question Title

* 16. Yeşil dönüşüm yatırımları için kredi kullanım tutarı ihtiyacınız ne kadardır?

Question Title

* 17. Kredi kullanımını sağlamak adına kredi türü, vade ve ödemesiz dönem beklentiniz nedir?

         Kredi Türü                          Vade             Ödemesiz Dönem

T