Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2024-2028 Doğu Marmara Bölge Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Bölge Planı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayacak şekilde ulusal plan, politika ve strateji belgeleri ile uyumlu, alt ölçekli planları yönlendirici nitelikte hazırlanmaktadır. Katılımcılık esaslı yürütülen süreçte tüm paydaşlar ile etkileşim sağlanması ve bölge kalkınmasına yönelik çok yönlü değerlendirmelerin alınması hedeflenmiştir. Ankete katılım sağlayarak analiz çalışmalarımıza  sunacağınız katkılar önem arz etmektedir. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.
 
10% of survey complete.

T