Architectural Design Communication Questionnaire

Bu anket çalışması, Altınbaş Üniversitesi 1. 2. 3. ve 4. Sınıf (Mimarlık Bölümü) öğrencilerinin, pandemi dönemindeki (2019-2020 bahar), Mimari Proje derslerindeki (Arch 102, 202, 302, 402) iletişim bilgi ve yeteneklerini ölçmek adına yapılmıştır. Çalışma dahilinde mimari tasarım dili bileşenleri 5 aşamada incelenmiştir, bunlar: [1] Etkin Dil Kullanımı, [2] Etkin El Becerisi, [3] Etkin Teknik Çizim Bilgisi, [4] Etkin Mimari Yazılım Bilgisi ve [5] Çıktılardır.
Verdiğiniz bilgiler tarafımızdan anonim olarak değerlendirilecektir. Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.
 

This questionnaire is prepared to measure communication abilities of Altınbaş University students during pandemic (2019-2020 spring term), in Architectural Design courses of 1st and 2nd year (Architecture and Interior Architecture) 3rd and 4th years (Architecture) (Arch 101-201-301-401). In this study architectural design language components are analyzed in 5 sections: [1] Efficient Language use, [2] Efficient handcraft, [3] Efficient Technical Drawing, [4] Efficient Architectural Software Knowledge and [5] Outcomes.
 

Your answers will be evaluated anonymously.
Thanks for participating.


Derya Güleç Özer, PhD
Ayşegül Akçay Kavakoğlu, PhD
Debora Domingo Callabuig, PhD

                                                                                        October 2020

 

Question Title

* 1. Cinsiyetiniz ? What is your gender?

Question Title

* 2. Yaşınız ? What is your age?

Question Title

* 3. Lütfen boş bırakınız (Intentionally left blank)

Question Title

* 4. Geçen dönem hangi proje dersini aldınız? Which design studio did you take last semester?

Question Title

* 5. Hangi gruptaydınız? Which section were you in?

Question Title

* 6. Türkçe ana diliniz midir? Is Turkish your mother tongue?

Question Title

* 7. İngilizce ana diliniz/ülkenizde resmi dil midir? Is English your mother tongue or your country’s official language?

Question Title

* 8. 7. soruya cevabınız hayır ise, İngilizceyi kaç yıldır öğreniyorsunuz? If your response to Q7 is “No”, how long have you been learning English?

Question Title

* 9. Stüdyo hocanız/ asistanınız zaman zaman derste Türkçe konuşuyor muydu? Does your studio professor/assistant talks Turkish in studio hours, time to time?

T