Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) Avrupa Birliği (AB)’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye dönük bu çalışma aynı zamanda AB’nin rekabet gücünü arttırmakta da çok önemli bir araç olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla ülkemiz ve şirketlerimiz için önemli riskler ve fırsatlar barındırmaktadır.

 

Bu süreçte AB ile ticarette yeni vergilerin ya da vergi benzeri maliyetlerin ortaya çıkması öngörülmektedir. Ayrıca yerli sanayimiz için karbon emisyonunu düşürecek yatırımlar başta olmak üzere düşük maliyetli finansman olanaklarının da hayata geçirilmesi beklenmektedir. Ancak bu sürece uyum için karbon ve çevresel etki hesabı ve yeni raporlama ihtiyaçları ortaya çıkabilecektir.

 

Yeşil Mutabakat süreci ülkemizde de kapsamlı bir mevzuat dönüşümü ortaya çıkartarak ihracat, ithalat, sanayi üretimi, lojistik, enerji, inşaat ve gıda gibi çok geniş bir yelpazede etki doğuracaktır. Dolduracağınız bu anket DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Anonim olarak toplanacak cevaplar yoluyla kuruluşların mevcut durumu ve şirketlerimize sağlanması gereken desteklerin ana hatlarıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu anketi doldurmak yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır.

Question Title

* 1. AB ülkelerine ihracat yapıyor musunuz?

Question Title

* 2. (1. soruya cevabınız “Evet” ise) AB ülkelerine ne sıklıkta ihracat faaliyeti gerçekleştirmektesiniz?

Question Title

* 3. (1. soruya cevabınız “Evet” ise) AB ülkelerine yaptığınız ihracat, parasal düzlemde toplam ihracatınızın ne kadarını oluşturmaktadır?

Question Title

* 4. Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) hakkında bilginiz var mı?

Question Title

* 5. Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan nasıl haberdar oldunuz? (Birden çok seçenek işaretlenebilir.)

Question Title

* 6. Bu zamana kadar sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele veya uyum kapsamında herhangi bir çalışmanız oldu mu? (Örneğin; sürdürülebilirlik raporu yayımlamak, karbon ayak izini ölçmek, enerji verimliliği sertifikalandırması, yeşil sertifika vb.  çalışmalar)

Question Title

* 7. Bir önceki soruya yanıtınız “Evet” ise lütfen yaptığınız çalışmaları aşağıdaki listeden seçiniz. (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 8. Bu zamana kadar AB ile yaptığınız ticari ilişkilerden kaynaklı, herhangi bir AB mevzuatı/standardı/uygulaması kapsamında uymak zorunda kaldığınız bir düzenleme söz konusu oldu mu? (Örneğin; atık yönetimi, enerji standardı, güvenli üretim vb.)

Question Title

* 9. 8. Soruya yanıtınız “Evet” ise lütfen aşağıdaki listeden seçiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 10. AB tarafından sunulan finansal kaynaklardan haberdar mısınız? (Banka ve finansal kuruluşlar dahil)

Question Title

* 11. Cevabınız evet ise, bugüne kadar kullandığınız AB kaynaklı finansal kaynakların (örneğin kredilerin) şartları arasında çevreci yatırım koşulu bulundu mu?

Question Title

* 12. Mevcut durumda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin aşağıdaki endişelerden hangilerini taşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Question Title

* 13. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği idari uyum maliyetinin (raporlama, sertifikasyon, iş süreçlerinin yapılandırılması vb.) ticari ilişkilerinizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Question Title

* 14. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında emisyon azaltım hedefleri, döngüsel ekonomi, sınırda karbon düzenlemeleri, finansmana erişim konularında maruz kalabileceğiniz bir risk olacağını düşünüyor musunuz? Cevap “Evet” ise kısaca açıklayınız.”

Question Title

* 15. Sınırda karbon düzenlemesi hakkında bilginiz var mı? Varsa, sizi etkileyebileceğini düşünüyor musunuz?

Question Title

* 16. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında bugüne kadar yürütülen herhangi bir istişare sürecine dahil oldunuz mu?

Question Title

* 17. Mevcut durumda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin aşağıdaki beklentilerden hangilerini taşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 18. Avrupa Yeşil Mutabakatı süreçlerinin kurumunuzdaki hangi departmanları doğrudan etkileyeceğini düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Question Title

* 19. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında mevcut bilgi ve birikim düzeyinizi yeterli görüyor musunuz?

Question Title

* 20. 19. soruya cevabınız “Hayır” ise, ne tür bilgiler edinmek istersiniz? (19. soruya cevabınız “Evet” ise bu soruyu atlayınız)

Question Title

* 21. Çalışan Sayınız:

Question Title

* 22. İşletmenin Yıllık Cirosu:

Question Title

* 23. Faaliyet gösterilen sektör:

Question Title

* 24. Lütfen üye olduğunuz kuruluşları işaretleyiniz.

Bu anketi doldurarak "Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi Projesi"ne sunmuş olduğunuz katkı için teşekkür ederiz. Anket sonuçları analiz edilerek tüm DEİK paydaşları ile paylaşılacaktır.
0 / 24 yanıtlandı
 

T