Değerli Katılımcı,
 
Bu çalışma, siz değerli paydaşımızın üniversitemizle ilgili görüşlerini belirleyerek karşılaşmış olduğu sorunları ortaya çıkarmak, çözüm önerileri getirmek ve kalite yönetim sistemi çalışmalarında kullanmak üzere memnuniyet düzeyinizi ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Verdiğiniz bilgiler uzmanlarımız tarafından değerlendirilecek olup,  bireysel olarak verdiğiniz yanıtlar hiçbir kurum ya da kişiyle paylaşılmayacaktır. Bu bakımdan; anketimize gereken özeni göstermeniz, ilgili soruları tam ve doğru olarak doldurmanız, isminizi kesinlikle yazmamanız önem arz etmektedir.
 
Anketi içtenlikle yanıtlamanızı diler, değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.
 
 

Question Title

* 1. Düzce Üniversitesi’nin birimleri ile ilişki düzeyinizi belirtiniz.
 
ÖRNEĞİN; Düzce Üniversitesi fakültelerinin herhangi biriyle bazen ilişki kuran ve bu ilişkiden memnun olan paydaşımız; fakültelerin olduğu birinci soruya bazen (2), ikinci soruya memnunum (4) bölümünü işaretleyecektir.

 
Eğer bir birimle ilişki düzeyini "hiçbir zaman" işaretlenmişse memnuniyet derecesi boş bırakılacaktır.

  Hiç Bir Zaman Bazen Her Zaman
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Diğer (Belirtiniz: …………………………….)

Question Title

* 2. Düzce Üniversitesi’nin birimlerinden memnuniyet derecenizi belirtiniz.

ÖRNEĞİN; Düzce Üniversitesi fakültelerinin herhangi biriyle bazen ilişki kuran ve bu ilişkiden memnun olan paydaşımız; fakültelerin olduğu birinci soruya bazen (2), ikinci soruya memnunum (4) bölümünü işaretleyecektir.

Eğer bir birimle ilişki düzeyini "hiçbir zaman" işaretlenmişse memnuniyet derecesi boş bırakılacaktır.

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Diğer (Belirtiniz: …………………………….)

Question Title

* 3. Memur ve yöneticilerimizin size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

  Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Kararsızım Memnunum Çok Memnunum
Güler yüz
İşlem hızı
Hatasız işlem
İş ve işlem hakkında yeterli bilgi
Sorularınızı/taleplerinizi doğru anlama
Sorularınıza/taleplerinize detaylı/anlaşılır cevap verme
İletişim
Genel değerlendirmeniz

Question Title

* 4. Üniversitemizin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki unsurları ne derece önemli görüyorsunuz.

  Hiç Önemli Değil Önemli Değil Kararsızım Önemli Çok Önemli
Eğitim öğretim
Sosyo-kültürel ve sportif etkinlikler
Araştırma geliştirme
Kentleşme ve yapılaşma
Çevrecilik
Katılımcılık
İstihdam
Kurumsal adalet
Danışmanlık
Toplumsal yaşama katkı
Etik değerlere bağlılık
Kent ekonomisine katkı
Beklentilere uygunluk
Hizmet kalitesi
Güvenilirlik
İşbirliği
İlgili kişilere ulaşım kolaylığı
Hizmette çabukluk
Bilimsellik
Mevzuat değişikliklerinde bilgilendirme

Question Title

* 5. Düzce Üniversitesi hakkında sahip olduğunuz görüşünüzü aşağıdaki boyutlara göre değerlendiriniz

  Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
Katılımcılık
Çağdaşlık
Prestij, saygınlık
Eğitim kalitesi
Bilimsel düzey
Yaratıcılık
Topluma yararlılık
Bürokratik kolaylık
Kendini yenileme
Öğretim üyesi kalitesi
Dış kurumlarla işbirliği
Alt yapı, donanım, bina imkânları

T