Araştırma Hakkında

İstanbul Sanayi Odası ve TEGEP Eğitim ve Gelişim Derneği iş birliği ile sanayi şirketlerinin eğitim olgunluklarını ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını belirlemek üzere kapsamlı bir araştırma süreci başlatılmıştır. Daha önce İSO Akademi tarafından üye sanayi kuruluşlarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları, kurumsal eğitim ve gelişim alanında ülkemizdeki ilk ve tek Dernek olan TEGEP iş birliği ile farklı bir boyuta taşınmış ve kapsamlı bir araştırmaya dönüştürülmüştür.

Araştırma, geniş katılımla uygulanacak ve elde edilen verilerden kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapor, şirketlerin, stratejik bir rekabet unsuruna dönüşen eğitim ve gelişim yatırımlarını daha geniş bir perspektiften değerlendirmesine ve veriye dayalı bir şekilde kendi yol haritaları oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Rapor aynı zamanda, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarıyla çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin bilimsel veriler ışığında, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirmesine ve etkili çözümler sunmalarına katkı sağlayacaktır.

Raporda, eğitim ve gelişim alanında şirketlerin mevcut durumu ve ihtiyaçları ve bu konudaki yaklaşımlar değerlendirilerek; öğrenme ve gelişimin sürdürülebilirliğe ve dolayısıyla işin geleceğine olan katkısına, kurumların öğrenme ve gelişime ayıracakları kaynaklarla günümüz rekabet ve değişim ortamında elde edilecek fayda ve fırsatlara, bu alandaki zorluklara ve nasıl aşılacağına yönelik önerilere yer verilecektir.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tüm değerli sanayi kuruluşlarımızın, sürdürülebilir bir rekabet gücüyle ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik yürütülecek bu değerli ve kapsamlı çalışmanın, İstanbul Sanayi Odası üyesi şirketlerin, TEGEP Üyesi kurumların, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm şirketlerin ve ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının aktif destekleri ve katkılarıyla gerçekleştirilmesi sayesinde hedeflenen sonuca ulaşılabilecektir. 
 
 
Bu doğrultuda çalışmaya sağlanacak en ufak destek son derece kıymetlidir, bu nedenle tüm değerli kurum ve kuruluşlarımızın katkı ve desteklerini rica ederiz.

Gizlilik
Bu araştırma için paylaşacağınız veriler TEGEP tarafından araştırma kapsamında yapılacak analizler doğrultusunda kullanılacaktır. Araştırmayı yanıtlayan kurum ve kişi bilgileri gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, araştırmaya katılan şirket ya da kişi bilgileri hiçbir şekilde gözükmeyecek ve kullanılmayacaktır.

Question Title

* 1. Gizlilik Politikası ve KVKK metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Question Title

* 2. TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği'nin Gizlilik Politikası ve KVKK metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T