Zorunlu alanlar "*" olarak belirtilmiştir.

Question Title

* 1. Adı

Question Title

* 2. Soyadı

Question Title

* 3. Doğum tarihi

Tarih
Kişisel Bilgiler

Question Title

* 4. Telefon (Şahsî)

Question Title

* 5. E-posta (Şahsî)

Yeni İş Yeri Bilgileri

Question Title

* 6. Şirket Adı

Question Title

* 7. İş telefonu

Question Title

* 8. İş e-postası

Question Title

* 9. Pozisyon

Question Title

* 10. Şehir

Question Title

* 11. Alumni duyurularından haberdar olmak istiyor musunuz?

Question Title

* 12. Aşağıdaki KPMG yayınlarına üyelik istiyor musunuz?

Question Title

* 13. KPMG Türkiye* tarafından sizinle sektörel haberlere ve iş hayatındaki güncel gelişmelere, tarafımızdan gerçekleştirilecek seminer, toplantı, etkinliklere ve/veya sunduğumuz eğitim ve profesyonel hizmetlere, yayım ve yayınlarımız başta olmak üzere bilgi paylaşımlarında bulunulması için ad, soyad, unvan ve iletişim bilgileri ile rızaen verdiğiniz diğer verilerin işlenmesine yönelik onayınız gerekmektedir.

*KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. & KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. & KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, bu adreste bulunan Başvuru Formu aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 Aydınlatma metni için tıklayınız.

T