Başvuruya ilişkin bilgiler


İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide Istanbul 13-15 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak “Araştırma Metodolojileri Okulu” düzenleyecektir.

3 gün sürecek yoğunlaştırılmış Araştırma Metodolojileri Okulu, sosyal bilimlerdeki temel paradigmaları ve metodolojik yaklaşımları ve nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin farklı araçlarını örneklerle ele alacaktır. Metot okulunda, öğrencilerin kendi araştırma sorularını aktarılan bilgiler üzerinden tekrar düşünmeleri ve bu bilgilere dayanarak çalışmalarını kısa bir sunumla aktarmaları beklenmektedir. Bu sayede, metot okulunun öğrencilerin yüksek lisans veya doktora tezlerinin metodolojisinin gelişmesine ve derinleşmesine yardımcı olacağını umuyoruz.

Metot okulunun ana eğitmenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan’dır. Ek olarak, farklı uzmanlıklardan eğitmenler belirli dersleri vererek öğrenci sunumlarına geri bildirim vereceklerdir.

Araştırma Metodolojileri Okulu'na Türkiye’deki veya dünyadaki güncel insan hakları konuları üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora yeterlilik sınavlarını henüz vermemiş veya doktora yeterliliğini vermiş ancak tez yazım aşamasına henüz geçmemiş doktora öğrencileri başvurabilir. Adalete erişim, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, göç ve mültecilerin hakları, çevre ve kent hakkı, sağlık hakkı, bilişim ve iletişim teknolojileri ve insan hakları, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin insan hakları başvuru kapsamında teşvik edilen temalar arasındadır. Bu temalar başvuru açısından herhangi bir sınırlama getirmeyecek olup, seçim sürecinde tercih kullanılması gerektiği durumlarda değerlendirme kriteri olarak yer alabilir.

Araştırma Metodoloji Okulu'na başvuracak olan adayların en geç 25 Ekim 2020, saat 23:59'a kadar aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurmuş ve istenen belgeyi (akademik çalışmalarına ilişkin 500 kelimeyi geçmeyecek araştırma özeti) başvuru formunun ilgili bölümüne yüklemiş olması gerekmektedir. 20 kişinin seçileceği Araştırma Metodoloji Okulu'na kabul edilen adaylar 1 Kasım tarihinde e-posta ile bilgilendirilecektir. Başvuru sürecine dair sorular turkey@rwi.lu.se adresine iletilebilir.

Başvuru ve değerlendirme sürecinde başarılar dileriz.

Not 1: Araştırma Metodolojileri Okulu'na katılım ücretsizdir ve buluşmalar Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Not 2: Araştırma Metodolojileri Okulu'nun eğitim dili Türkçe olacaktır. 

Not 3: İhtiyaç durumunda katılımcılara internet erişimi sağlanacaktır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lund Üniversitesi-Raoul Wallenberg Enstitüsü, ve Research Worldwide Istanbul Başvuruya ilişkin  bilgiler

Question Title

* 1. Katılımcının iletişim bilgileri:

Question Title

* 2. Katılımcıya ilişkin bilgiler

Question Title

* 3. Eğitim bilgileri:

Question Title

* 4. Öğrencisi olduğunuz lisansüstü/doktora programdaki öğrenim durumunuz:

T