Özel Eğitim Materyallerini İzleme ve Değerlendirme (Orta-Ağır Özel Eğitim Sınıfı/ B Kutusu

Bu çalışma Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullarınıza gönderilen özel eğitim materyallerinin işlevselliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Sizlere gönderilen materyaller özel eğitim okullarının/sınıflarının türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu ankette orta-ağır özel eğitim sınıfı (B kutusu) materyallerinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Değerlendirmeye başlamadan önce size ulaşan materyalleri değerlendirdiğinizden emin olunuz. 

Anket maddelerine vereceğiniz cevaplar materyallerin işlevselliğini arttırmak amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle düşüncelerinizi içtenlikle yansıtmanız beklenmektedir.

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Question Title

* 2. Okulunuzun adını yazınız.

Question Title

* 3. Memuriyetteki hizmet yılınızı seçiniz.

Question Title

* 4. Eğitim durumunuzu işaretleyiniz.

Question Title

* 5. Unvanınızı yazınız.

Question Title

* 6. Branşınızı seçiniz.

Question Title

* 7. Kadro Durumunuzu belirtiniz.

0 / 16 yanıtlandı
 

T