BAŞVURU KOŞULLARI

Yarınlara Uçuyoruz Projesi Seyahat Fonu'na;

Türkiye'deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle başvuru yapabilecektir.
Bu çerçevede gençlerle ilgili faaliyet ve kar amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşlar, gençler ve üniversite grupları, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, lise kulüpleri, spor kulüpleri, vb. yararlanıcı olabilir.
Başvuru formunu doldururken aşağıda yer alan genel koşullar ve formu doldururken dikkat edilmesi gereken dosyasını mutlaka okuyunuz. 

Genel Koşullar: 
-Çalışmanın mutlaka bir toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması, 
-Çalışma içeriğinde belli bir grubu güçlendirici faaliyetlerin yer alması, (Örnek: Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar vb. ) 
-Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, seyahat edilecek şehirdeki kişi/grupların da dahil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması. 
-Bu kapsamda gençlerin ülke içinde seyahatlerini içeren çalışmalar desteklenecektir.  
NOT: Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve hayvan hakları temalarında gelen proje başvuruları önceliklendirilecektir. 

Desteklenmeyecek Çalışmalar:  
Gençlik Fonunun, vereceği hibelerde belirli destekleme kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlerin dışında kalan ve özellikle aşağıda belirtilen çalışmalar desteklenmeyecektir:  
-Sadece seyahat içeren çalışmalar, 
-Kişisel çıkar içeren çalışmalar,
-Kar amacı güden çalışmalar, 
-Siyasi faaliyet ya da iş birliği içeren çalışmalar,  
-18 - 29 yaş aralığında olmayan kişiler ve grupların yürütücü olduğu çalışmalar,  
-Uygulama illeri dışında gerçekleşecek çalışmalar,  
-Türkiye sınırları dışındaki bir yerde gerçekleşecek çalışmalar,  
-Türkiye sınırları dışından yapılan başvurular. 

Formu doldururken dikkat etmeniz gerekenlere buradan ulaşabilirsiniz. 
Tüzel Kişiliği Olan Bir STK için başvuru formundaki sorular: https://bit.ly/2jY4dZc
Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Gençlik Grubu için başvuru formundaki sorular:    https://bit.ly/2lnsOGY  
 
Başvuru Çağrısı  9 Eylül -  9 Ekim 2019 tarihleri arasında açık kalacaktır. 

T