63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Sürümler:

SON GÜNCELLEME: 1 Temmuz 2021

Momentive Enterprise Hizmetine Özel Koşullar (“SST”), özellikle Müşteri'nin Enterprise hizmetimizi (“Hizmet”) kullanımı için geçerli olan ek koşullar olup, taraflar arasındaki Momentive Ana Hizmet Sözleşmesi'ne (“Sözleşme”) tabidir ve söz konusu sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu SST'lerde büyük harfle yazılmış olan ancak tanımlanmamış olan terimler, Sözleşme'de onlara verilen anlamlarda kullanılır.

Müşteri'nin Hizmet'e aboneliğinin sona ermesi durumunda, Müşteri'nin aboneliği kapsamındaki tüm Son Kullanıcı hesapları (tüm yönetici hesapları dahil), özel kişisel hesapların en alt katmanına düşürülür ve yalnızca ücretli kurumsal hesaplar için sunulan gelişmiş işlevlere erişimleri olamaz. Bu özel kişisel hesaplar, https://tr.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/(“Düşürme) adresindeki Kullanım Koşulları'na tabidir. Müşteri bu hesapların kontrolünü tekrar almak isterse, geçerli son kullanıcılarla iletişime geçmelidir. Momentive, genel olarak böyle bir hesabın kontrolünü ilgili Son Kullanıcı'nın izni olmadan aktarmaz.

Sipariş Formunda bir lisans türünün paket şeklinde satılmış olarak görünmesi durumunda, söz konusu lisanslar tek tek satın alınamaz ve lisansların belirtilen sayıda lisansı içeren paketler olarak satın alınması gerekir. Örneğin, Başlangıç lisansları 100’lük paketler halinde satılırsa, yapılan Denetim sonucunda Müşterinin 100 Başlangıç lisansı olduğu belirlenirse ve bir sonraki Denetimde Müşterinin 101 sınırlı lisansa sahip olduğu belirlenirse, Müşteri 100 sınırlı lisans içeren ek bir paket için ücretlendirilecektir (bu ücret, Süre dahilinde kalan aylara eşit olarak dağıtacaktır).