Antoine Andrews Vesikalık Fotoğrafı

Çeşitlilikten ve Sosyal Etkiden Sorumlu Başkan

2021'de SurveyMonkey'e katılan Antoine, şirketin çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve sosyal etki girişimlerine liderlik etmektedir. SurveyMonkey'den önce genç yetişkinlerin potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacak becerileri, deneyimleri ve desteği elde etmelerini mümkün kılarak Fırsat Eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen Year Up kuruluşunda Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılıktan Sorumlu Yönetici olarak görev aldı. Antoine; Year Up'ın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çalışmalarını daha da ileri boyuta taşıyarak kapsayıcılık, ırkçılıkla mücadele ve eşitlik konularını stratejik öncelik haline getirmeye ve liderleri bireysel ve toplu olarak ilerlemeden sorumlu tutmaya odaklı hale getirdi. Year Up'tan önce Gap Inc., Symantec ve Nike gibi şirketlerde önemli DEI liderlik görevlerini üstlenen Antoine, bu görevlerde çok yıllık bir stratejik yol haritası belirleme, stratejiyi hayata geçirmek üzere hedefli eylem planları geliştirme ve zaman içinde sürdürülebilir sonuçlar sağlamaktan sorumlu oldu. Lider yetenek geliştirme, yönetici koçluğu, kültürel öğrenme anları ve sosyal etki ve çeşitlilik odaklı sohbetler konularında engin deneyime sahiptir. Antoine, New Jersey'in Newark bölgesindendir ve Rutgers-Newark mezunudur.

Lora Blum Vesikalık Fotoğrafı

Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan ve Sekreter

Ocak 2017'de SurveyMonkey'e katılan Lora, şirketin hukuk, özsermaye ve uyumluluk ekiplerine ve girişimlerine liderlik etmektedir. SurveyMonkey'den önce, kurumsal menkul kıymetler, yönetişim, birleşme ve satın alma ve hukuk ekibine yönelik uluslararası iştirak işlerini yönettiği LinkedIn Corporation'da Kurumsal Hukuktan Sorumlu Başkan Vekili olarak görev almıştır. Şirketin ilk halka arz çalışmaları, devam arzları, borç arzları, tüm birleşmeleri ve satın almaları, ayrıca şirketin 2016'da Microsoft Corporation'a 26,2 milyar dolara satılması konularında şirket içi ekiplere liderlik etmiştir. 2010 yılında LinkedIn'e katılmadan önce Jones Day'de sermaye piyasaları ortağı ve Heller Ehrman'da paydaş olarak görev aldığı 10 yıllık özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. UCLA'dan hukuk lisans derecesi; Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nden lisans derecesiyle mezun olmmuştur.

Samantha Bufton

Genel Müdür, Anketler

Anketler iş kolumuzun Genel Müdürü olan Samantha, SurveyMonkey müşterilerinin işleriyle ilgili en büyük zorlukları çözmeleri için geri bildirimden faydalanmalarına yardımcı olurken, bizim tanımladığımız ve 20 yılı aşkın süredir liderliğini üstlendiğimiz bu kategoride liderliğimizi güçlendirmektedir. Samantha, 2013 yılında SurveyMonkey'e Enterprise ürününü tasarlamak üzere ürün lideri olarak katıldı. Samantha, daha önce 15 yıl boyunca Facebook, Intuit, FanSnap ve Yahoo! gibi teknoloji şirketlerinde Ürün Yönetimi rollerinde görev alarak tüketicilere ve şirketlere yönelik ürünler geliştiren ekipler oluşturdu ve bu ekiplerin liderliğini üstlendi. Ayrıca Autodesk'te Kurumsal Geliştirme ekibinde çalışarak M&A (Birleşme ve Satın Alma) entegrasyonu ve strateji girişimlerinde çalıştı. Samantha, Hertfordshire Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünden lisans derecesine ve Oxford Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisans derecesine sahiptir.

Linda Campbell

Kıdemli Başkan Vekili, Satış

SurveyMonkey'de Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Vekili olan Linda, dünya genelinde Anketler satış ekiplerinin lideridir. Linda, 2018'in Mart ayında SurveyMonkey'e katılmadan önce Adobe'de Creative Cloud tüketici ve KOBİ satışlarına yönelik olarak dünya genelinde pazara sürme çalışmalarının liderliğini üstlendi. Bundan önce eBay'de geçirdiği 14 yıl boyunca Pazarlama, Satış, Operasyon ve Finans departmanlarında çeşitli liderlik pozisyonlarını üstlendi. Ayrıca ABD'de ve Birleşik Krallık'ta çeşitli Kategori ve Bölge Genel Müdürlüğü rollerini üstlendi.  Kariyerine PricewaterhouseCoopers'ın Vancouver ve Londra ofislerinde çalışarak başladı.  Stanford’un İşletme Yüksek Okulu'ndan İşletme yüksek lisans derecesine sahiptir, Kanadalı bir Yeminli Mali Müşavirdir ve British Columbia Üniversitesi'nden Pazarlama odaklı Ticaret Lisansına sahiptir.

Rebecca Cantieri Vesikalık Fotoğrafı

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan

Eylül 2011'de SurveyMonkey'e katılan Becky, şirketin aday ve çalışan deneyimini yönlendirmektedir. Öncesinde 11 yıl boyunca Yahoo!'da çeşitli İK Liderlik Rollerinde görev almıştır. Yahoo!'daki son görevinde, Reklam Ürün Grubu ve Araştırma & Pazar Alanı organizasyonlarında İK Ortağı olarak çalışmıştır. Ayrıca CMO'da ve Satış/Pazarlama Organizasyonlarında İK Ortağı olarak görev almış, 4 yıl Birleşme ve Satın Almalar bölümünde çalışarak çeşitli yetenek kazanımı görevlerinde yer almıştır. Becky, Yahoo!'dan önce Nordstrom'da 8 yıl boyunca satış, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları görevlerinde bulunmuştur. San Diego Eyalet Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi lisans programını ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır.

Pri-Carr-liderlik

Genel Müdür, Pazar Araştırması

Priyanka (Pri) Carr Kasım 2014'te SurveyMonkey'e katıldı. Pazar Araştırması Genel Müdürü olan Pri; ileri teknoloji yazılım geliştirme, yüksek nitelikli veri sağlama, hız, çeviklik ve doğrulukla en zorlu sorularına yanıt alma konularında şirketleri güçlendirme odaklı görevlerde çalışmaktadır. Aynı zamanda SurveyMonkey'in Çeşitlilik ve Kapsayıcılık çalışmalarının yönetici sponsorudur. Daha önce şirketin kurumsal ve iş birimi stratejisi, birleşme ve satın almalar, paraya dönüştürme ve fiyatlandırma, iş operasyonları ve stratejik ortaklıklar gibi işlerini yöneten Strateji, Kurumsal Geliştirme ve Ortaklıklar departmanının liderliğini üstlendi.  Pri, SurveyMonkey'e katılmadan önce Bain & Company şirketinde Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon ve Özel Sermaye ekiplerine liderlik ederken müşteri değeri sağlama, operasyon verimliliğini geliştirme ve teknoloji şirketleri için inorganik büyüme fırsatları bulma alanlarına odaklandı. Pri, Stanford Üniversitesi'nden psikoloji bilimi doktorası olan bir araştırmacıdır ve motivasyon, karar alma ve kişiler arası dinamikler konusunda çeşitli yayınları vardır.

Jon Cohen Vesikalık Fotoğrafı

Araştırmadan Sorumlu Başkan

Jon, SurveyMonkey'e Ocak 2014'te katılmıştır. Şirketin ürün ve çözüm portföyüne geniş bir araştırma ve veri deneyimi getirmiş, gelecek inovasyonlar için stratejik rehberlik sağlamıştır. Daha önce Pew Araştırma Merkezi'nde Araştırma bölümünde Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Jon, Oylama Direktörü ve Oylama Editörü olarak iki başkanlık seçimi ve dört kongre seçiminin yanı sıra birçok valilik ve belediye seçimi sırasında Washington Post'un oylama işlemlerini de yönetmiştir. Washington Post'tan önce, ABC News'te ve Kaliforniya Kamu Politikaları Enstitüsü'nde oylama uzmanı olarak hizmet vermiştir. Amerika Kamuoyu Araştırma Derneği'nin (AAPOR) aktif bir üyesidir. Daha önce AAPOR'un İcra Konseyi'nde ve Pasifik Bölümü PAPOR'un başkanı olarak görev yapmıştır. Jon, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi; Johns Hopkins Üniversitesi'nden Tarih alanında lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Robin Ducot Vesikalık Fotoğrafı

Teknolojiden Sorumlu Başkan

Ekim 2017'de SurveyMonkey'e katılan Robin, şirketin mühendislik departmanının başındadır ve teknik ürün vizyonumuzu tanımlamak üzere ürün, tasarım ve veri ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Daha önce beş yıl boyunca DocuSign'da Ürün Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğü görevinde ölçeklenmiş çevik bir çerçeve kullanarak mühendislik ekibini yüksek hızlı, gelişmiş bir organizasyona dönüştürmüş, ürünü hizmet odaklı bir mimariyle birden çok ürünlü bir platforma taşımış ve organizasyonu bir sürekli entegrasyon sağlama modeline çevirmiştir. Ondan önce Eventbrite'ta Mühendislik Başkan Yardımcısı olarak platformun sağlanmasından ve çok yüksek kadro standartlarıyla eksiksiz bir mühendislik organizasyonunun oluşturulmasından sorumluydu. Robin, lisans eğitimini Boston'daki Massachusetts Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kenneth Ewell vesikalık fotoğraf

Müşterilerden Sorumlu Başkan

2020'de SurveyMonkey'e katılan Ken, şirketin müşteri operasyonları, müşteri başarısı, profesyonel hizmetler ve müşteri deneyimi programının liderliğini üstlenmektedir. Bu görevini yerine getirirken IBM'den AT&T'ye kadar ülkenin en büyük ve en itibarlı şirketlerinde 20 yıllık deneyiminden faydalanmaktadır. Daha önce pazarlama analizi ve müşteri kimliği yönetimi çözümlerinde lider olan Neustar'da müşteri başarısı ve analiz çözümlerinden sorumlu başkan vekili olarak görev aldı. Ondan önce Aspect Software'da dünya genelinde profesyonel hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan vekili olarak görev almış ve Aspect'in tüm küresel profesyonel hizmetler süreçleri, insan kaynakları, yürütme ve bilgi yönetiminden sorumlu olmuştur. Ken görevdeyken Aspect, SPI araştırmasında kilit sektör performansı ölçümlerinde performans ve iyileştirme bakımından 2016'nın "En İyi Profesyonel Hizmetler Şirketleri" arasında yer almıştır. Ken, Northwestern Üniversitesi'nin J.L. Kellogg Yönetim Fakültesi'nden İşletme yüksek lisansına ve Hampton Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi lisans derecesine sahiptir.

Tom Hale Vesikalık Fotoğrafı

Başkan

Temmuz 2016'da SurveyMonkey'e katılan Tom, şirketin mühendislik, altyapı, ürün, ürün pazarlama, kullanıcı deneyimi, büyüme ve uluslararası yayılma alanlarından sorumludur. SurveyMonkey'den önce HomeAway firmasında önce Baş Ürün Sorumlusu, ardından COO olarak görev yapan Tom, şirketin ilk halka arzına ve Expedia'ya satışına liderlik yapmıştır. Ayrıca Baş Ürün Sorumlusu olarak çalıştığı Linden Lab'da tüketicilerin Second Life deneyiminin yeniden tasarlanmasını sağlamıştır. Bunun öncesinde Macromedia ve Adobe şirketlerinde yaklaşık on yıl boyunca genel yönetim, ürün yönetimi ve pazarlama alanlarında çeşitli yöneticilik rollerini üstlenmiştir. Cars.com yönetim kurulunda görev yapan Tom, Harvard Üniversitesi'nden lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Eric Johnson Vesikalık Fotoğrafı

Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan

Temmuz 2019'da SurveyMonkey'e katılan Eric, şirketin bilgi teknolojisi vizyonunu ve IT yol haritasını yönetmekte ve şirketin güvenlik, veri altyapısı, iş zekası dahil olmak üzere öncelikleri ve şirket ölçeğini ve verimliliği arttıran kurumsal araçları desteklemektedir. Daha önce DocuSign and Talend'de CIO ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Eric, bu pozisyonlara atanmadan önce Informatica'da geçirdiği yaklaşık 13 yıl boyunca küresel kıyı ötesi desteği ve teslimat vizyonu ve stratejisinin yönetiminde ve şirketin SaaS platformuna geçişi için gereken desteğin tasarlanmasında görev almıştır. San Luis Obispo'daki California Polytechnic Eyalet Üniversitesi'nin Endüstriyel Yönetim bölümünden lisans derecesine sahiptir. Eric, Larkin Street Youth Services kurumunun yönetim kurulundadır.

Zander Lurie Vesikalık Fotoğrafı

CEO

SurveyMonkey'in CEO'su olan Zander, 2009'dan beri üyesi olduğu yönetim kurulunda görev almaktadır. Öncesinde GoPro'da Eğlenceden Sorumlu Kıdemli Başkan Vekili olan Zander, 2016'dan bu yana şirketin yönetim kurulunda yer almıştır. GoPro'dan önce CFO ve Kurumsal Geliştirme Başkanı olarak görev aldığı CNET Networks'u satın alan CBS Corporation'da Stratejik Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Vekilliği yapmıştır. Kariyerine, internet sektöründeki hisse senedi işlemlerini, birleşmeleri ve iktisapları yönettiği JPMorgan yatırım bankacılığı grubunda başlamıştır. Emory Üniversitesi'nden hukuk lisansı ve MBA derecesi ile Washington Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Kronik hastalığa sahip çocuklara ve kardeşlerine yardım etmeyi amaçlayan Kaliforniya merkezli, kâr amacı gütmeyen CoachArt kurumunun kurucu ortaklarındandır.

John Schoenstein Vesikalık Fotoğrafı

Satıştan Sorumlu Başkan

SurveyMonkey'e Eylül 2017'de katılan John, şirketin küresel satış organizasyonundan sorumludur. Öncesinde tüketici, KOBİ ve kurumsal olmak üzere tüm müşteri segmentlerini kapsayan dijital medya satışlarının yürütülmesinden sorumlu olduğu Adobe firmasında 2 yıl geçirmiştir. Bunun da öncesinde Küresel Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür olarak Amazon Marketplace'de çalışmış, Şili'nin Santiago kentinde on yıl boyunca Latin Amerika Uygulama Satışları ve Profesyonel Hizmetlerinden sorumlu Başkan Vekili olduğu Oracle'da görev almıştır. Aynı zamanda Oracle LATAM Yönetim Komitesi üyesi olan John, Notre Dame de Namur Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur.

Craig Shull vesikalık fotoğraf

Genel Müdür, Müşteri Deneyimi

Craig, CEO'su olduğu GetFeedback'in 2019'da satın alınmasıyla SurveyMonkey ekibine katıldı. Daha önce Campaign Monitor şirketinde Operasyon Direktörü (COO), Salesforce şirketinde ise Fiyatlandırma ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Vekili olarak görev aldı. Craig, MIT'den (Massachusetts Institute of Technology) makine mühendisliği lisans derecesine ve Stanford Lisansüstü İşletme Fakültesi'nden işletme ve tedarik zinciri yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir.

Leela Srinivasan Vesikalık Fotoğrafı

Pazarlamadan Sorumlu Başkan

Nisan 2018'de SurveyMonkey'e katılan Leela; marka stratejisi, büyüme odaklı pazarlama, ürün pazarlama ve iletişimler dahil olmak üzere tüm pazarlama birimlerinin başındadır. Daha önce Lever'de Pazarlamadan Sorumlu Başkan olarak tüm pazarlama işlerinin sorumluluğunu üstlenmiş ve işveren markalaşma girişimlerinde People ekibiyle işbirliği yapmıştır. Ondan önce OpenTable'da Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, ürün pazarlama birimini sıfırdan geliştirmiş ve bir B2B pazarlama ekibinin temellerini atmıştır. Ayrıca, LinkedIn'in Talent Solutions iş kolunda pazarlama direktörü olarak görev almış ve Talent Connect konferansının kurucularından biri olmuştur. Bain & Company'de üç yıl yönetim danışmanlığı, beş yıl satış bölümlerinde çalışmıştır. Leela, aynı zamanda küresel bir serbest çalışma web sitesi olan UpWork'ün yönetim kurulundadır. Dartmouth'taki Tuck İşletme Okulu'nda genel yönetim alanında işletme yüksek lisansı yapmış ve memleketi İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden tarih ve İngiliz Edebiyatı bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmuştur.