6 Temel Grafiği Kullanarak Etkili Raporlar Oluşturmanın Yolları

Çalışmalarının sonuçlarını çalışma arkadaşları, yöneticileri ve müşterileri ile profesyonel ve kolay anlaşılır bir yolla paylaşmak, her araştırmacının sahip olması gereken çok önemli bir beceridir.

Mükemmel sonuçlara ulaşan birçok çalışma, kafa karıştırıcı bir raporla sunulduğu için eyleme geçemiyor veya amacına ulaşamıyor. Bir rapora göre, grafikler bulguların açık ve net bir şekilde gösterilmesi konusunda oldukça başarılı.

Grafik kullanmanın en zor yanı, mevcut birçok seçenek arasından doğru grafik türünü seçmektir. Birçok kişi, anket grafiği türlerinin güçlü ve zayıf yanlarını anlamadığı için hiç düşünmeden gözüne en hoş görüneni seçiyor veya raporunu pasta ya da dikey çubuk grafikleriyle doldurarak güvenli olduğunu düşündüğü alanda kalmayı tercih ediyor. Araştırmacıların verilerin sonuçlarını göstermek için en etkili grafiği kullanmaları önemlidir. Bu makalede altı temel grafiği ve bunları raporlarınıza başarılı bir şekilde uygulamanın yollarını inceleyeceğiz. Haydi başlayalım!

Anket sonuçlarınızdan özel grafikler ve veri tabloları oluşturmanın yollarını hemen öğrenin!

Vertical bar chart

Dikey çubuk grafikleri, 2 ila 7 farklı grup arasındaki ortalamaları veya yüzdeleri karşılaştırmak için en iyi seçenektir. Şekilde gördüğünüz gibi her çubuk arasında boşluk bırakılır. Bu nedenle, x ekseninin karşılıklı dışlamalı kategoriler (çoktan seçmeli veya onay kutusu soruları gibi) içeren bir ölçeği temel alması gerekir. Devamlı bir ölçeği temel alan ve histogram için daha uygun olan kategorileri daha sonra inceleyeceğiz. Bu grafikte, yanıtlayanlara yalnızca bir seçeneği (günlük, haftalık...) seçme olanağı verildiğinden dolayı mutluluk seviyesiyle çapraz analiz yapmak için dikey çubuk grafiği idealdir.

Horizontal bar chart

En az 8 farklı grup arasında ortalama veya yüzdeler karşılaştırılırken yatay çubuk grafikleri kullanılır. Dikey çubuk grafiğinde olduğu gibi, yatay çubuk grafiği de yalnızca karşılıklı dışlamalı kategoriler karşılaştırılırken kullanılmalıdır. Bu grafikte, 7'den fazla şekerleme kategorisi birbirinden bağımsız olarak ölçülmüş ve birbiriyle karşılaştırılmıştır.

Pie chart

Pasta grafikler, tek bir boyutta örnek bir dağılımı göstermek için kullanılır. Başka bir deyişle, bir değişkene dayalı gruplar arasındaki farklılıkları göstermek istediğinizde pasta grafikleri kullanmak en iyi tercih olacaktır. Yukarıdaki örnekte pamuk şeker satışlarında yaşın önemini göstermek için örnek grubu farklı yaş gruplarına ayırdık. Bununla birlikte, pasta grafiklerin yalnızca bir araya geldiklerinde bir bütünü oluşturan kategorilerle kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Line chart

Çizgi grafikler zaman içindeki trendleri göstermek için kullanılır. Bu grafik türü, en sık olarak satışların uzun vadedeki ilerleme durumunu ölçmek veya şirketler ya da kuruluşlar için önem taşıyan her türlü ampirik istatistik için kullanılır. İki farklı değişkenin zaman içindeki durumunu karşılaştırmak amacıyla da kullanılabilir. Örnekte 5 yıllık dönemde devlet tarafından sağlanan sağlıklı yaşam kaynaklarındaki artış ile pamuk şeker satışları arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Scatter plot chart

Saçılım grafikleri, farklı nesnelerin 2 ya da 3 farklı boyuta dayalı bir ortalama üzerindeki yerleşimini göstermek amacıyla kullanılır. Bu sayede yarışan değişkenler arasında hızlı ve kolay karşılaştırmalar yapmak mümkün olur. Yukarıdaki örnek grafikte her bir şekerlemenin üretim maliyetine ve satış fiyatına göre birbiriyle karşılaştırması görülür. Grafiği inceleyen kişi, iki nesne arasındaki farkı veya bir nesnenin grafikte büyük kareyle gösterilen ortalamayla olan ilişkisini hemen görebilir.

Histogram chart

Histogramlar, pasta grafiklerde olduğu gibi örnek dağılımı tek bir boyutta parçalara ayırır. Histogramlarla diğer grafik türleri arasındaki gerçek fark, histogramların ayrı aralıklarla ölçülen boyutlar üzerinde örnek dağılımları göstermek için ideal olmalarıdır. Histogramlarda, yatay ve dikey çubuk grafiklerinden farklı olarak, x ekseni karşılıklı dışlamalı kategorilere ayrılmaz. Örnekteki histogram, tüketilen her bir şekerleme aralığında hafta başına düşen yanıtlayan sayısını gösterir. X ekseni devamlı bir ölçektir, ancak her çubuk bu ölçekte beş birimden ya da şekerleme parçasından oluşan bir aralığı ifade eder.

Bu altı grafik türünü etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek profesyonel, açık ve net raporlar hazırlayabilirsiniz. Verilerin sonuçlarını göstermek amacıyla kullanılan çok daha karmaşık grafik türleri vardır, ancak bu makalede incelenen grafik türleri en yaygın olan ve evrensel olarak bilinen grafik türleridir. Daha karmaşık grafik türleri, büyük olasılıkla insanları etkilemek yerine kafalarını karıştırır. Bu nedenle, birçok uzman daha çok bilinen bu grafik türlerinin tüm potansiyelinden faydalanmanın çok daha faydalı bir çaba olduğunu savunur. Siz de bu grafikleri kullanarak, daha mükemmel raporlar hazırlamaya başlayabilirsiniz!