Yanıtlamama Sorunlarından Kurtulmanın 5 Yolu

Yanıtlamama önyargısı ile yanıt önyargısı arasındaki fark nedir?

Tüm önyargılar iki kategori altında toplanabilir: yanıt önyargısı ve yanıtlamama önyargısı. Önyargıyı anlamak için bu kategorileri incelemek ve aralarındaki farkı açıklamak gerekir.

Yanıt önyargısı , bir çalışmanın net örnek grubundaki değişkenlerin gerçek değerleri ile aynı çalışmanın sonuçlarından elde edilen değişkenlerin değerleri arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Yani, yanıt önyargısı, araştırma sonuçlarının örneğe katılan yanıtlayanların asıl görüşlerinden veya gerçeklerden farklı olmasına neden olan bir araştırma unsurundan kaynaklanır. Bu tür önyargı, çoğu zaman yanıtlayanların doğru olmayan yanıtlar vermelerinden ve yanlış kaydedilen ya da yanlış analiz edilen yanıtlardan doğar.

Yanıtlamama önyargısı, örnekte yer alan yanıtlayanların bazıları yanıt vermediğinde ortaya çıkar. Buradaki temel fark, hatanın yanlış veri toplanmasından değil, yanıtlayanların bulunmayışından kaynaklanıyor olmasıdır. Daha teknik bir şekilde ifade edecek olursak, yanıtlamama önyargısı, orijinal örnek listesinin (anket daveti gönderilen kişiler) gerçek ortalama değerleri ile net örneğin (asıl yanıtlayanlar) gerçek ortalama değerleri arasındaki sapmadır. Bu tür önyargı, çoğunlukla bazı kişilerin katılmayı reddetmesinden veya bazı yanıtlayanlara ulaşılamamasından kaynaklanır.

Daha önce önyargı ve hatayla ilgili blog yazısında bahsettiğimiz gibi, bir hata kaynağının bir önyargı biçimi olarak kabul edilmesi için sistematik olması gerekir. Yanıtlamama önyargısı da bu kural kapsamındadır. Bir anket yöntemi veya tasarımı, belirli olası yanıtlayan gruplarının katılmayı reddetmelerini veya anket süresi boyunca bulunmayışlarını daha olası kılacak şekilde oluşturulduysa, sistematik bir önyargı ortaya çıkar.

1. Hassas bilgiler isteme: Vergi kurallarına uyma düzeyini ölçen bir anketi ele alalım. Vergi kanunlarına gerektiği gibi uymayan vatandaşlar, bu anketi doldururken huzursuzluk duyacakları için anketi yanıtlamayı reddetme olasılıkları daha yüksektir. Bu durumda, verilerde orijinal örnekten daha çok kanunlara uyan bir net örneğe doğru önyargı yaratır. Verileri toplayanın hükümet veya başka bir yetkili kuruluş olduğu ankette açıkça ifade edildiğinde, yasal açıdan hassas bilgiler isteyen anketlerde yanıtlamama önyargısının daha da yoğun olduğu kanıtlanmıştır.

2. Davetlerle ilgili sorunlar: Birçok araştırmacı, davetlerini önceden iyi bir şekilde test etmedikleri için yanıtlamama önyargısı oluştururlar. Örneğin, genç yetişkinlerin ve beyaz yakalıların büyük bir çoğunluğu e-postalarını akıllı telefonlarından yanıtlar. E-postayla gönderilen bir anket daveti mobil cihazlarda iyi görüntülenmiyorsa, akıllı telefon kullanıcılarının yanıtlama oranı önemli ölçüde düşer. Dolayısıyla, akıllı telefon kullanıcılarının görüşlerini yeterince temsil etmeyen bir net örnek oluşur.

Yanıtlamama önyargısını tamamen ortadan kaldırmak neredeyse imkansız olsa da mümkün olduğunca azaltmanın birkaç yolu vardır. Profesyonel, iyi yapılandırılmış ve tasarlanmış bir anketin tamamlanma oranı doğal olarak daha yüksek olur, ancak anketinizdeki yanıtlamama önyargısını düşük tutmak için araştırma sürecinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz:

1. Anket ortamlarınızı önceden tamamıyla test edin: Yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi, anketinizin ve davetlerinin olası yanıtlayanlarınızın kullanabileceği her ortamda veya her cihazda kusursuz bir şekilde çalıştığından emin olmanız çok önemlidir. Yükleme sürelerinin uzun olması, soruların ekranlarına düzgün biçimde yerleşmemesi veya anketi cihazlarıyla uyumlu hale getirmek için çaba göstermek zorunda kalmaları , insanların anket taleplerini göz ardı etme olasılıklarını artırır. Örneğinizin farklı iletişim yazılımları ve cihazları kullanabileceğinin farkında olarak, anketlerinizi ve davetlerinizi bunların her birinde önceden test etmeniz ve anketinizin tüm yanıtlayanlarınız için kusursuz çalıştığından emin olmanız gerekir.

2. Veri toplama aşamasını aceleye getirmeyin: Bir araştırmacının yapabileceği en kötü şeylerden biri katı bir son teslim tarihine uymak için veri toplama süresini sınırlamaktır. Yanıtlayanların anketinizi yanıtlamaları gereken zaman çerçeveleri konusunda esnek olmazsanız, çalışmanızın yanıtlamama önyargısının düzeyi çarpıcı biçimde yükselir. Neyse ki çevrimiçi anketler günün belirli bir saatinde tamamlanması gereken telefonla veya yüz yüze görüşmeler gerektirmediği için esneklik çevrimiçi anketlerin temel avantajlarından biridir. Bununla birlikte, anketinizi yalnızca birkaç günlüğüne aktif tutmak bir yanıtlayanın yanıtlamayabilme olasılığını ciddi anlamda sınırlayabilir. Bunun yerine, katılımcıların anketi programlarına uygun bir günde yanıtlayabilmeleri için anket toplama süresini en az iki haftaya yaymanız tavsiye edilir.

3. Potansiyel yanıtlayanlara hatırlatıcılar gönderin: Veri toplama süresi boyunca birkaç hatırlatma e-postası göndermenin tamamlanan yanıt sayısını etkili bir şekilde artırdığı görülmüştür. İlk hatırlatma e-postasını toplama süresinin ortasında, ikincisini ise toplama süresinin sonlarına doğru göndermek en iyisidir. Ancak, e-posta listenizde yer alıp anketinizi zaten tamamlamış olan kişileri rahatsız etmediğinizden emin olun!

4. Gizlilik sağlayın: Kişisel bilgiler gerektiren her anket, yanıtlayanlara toplanan verilerin tamamıyla gizli tutulacağı konusunda güvence vermelidir. Bu durum, özellikle hassas konulara odaklanan anketler için geçerlidir. Davetinizi okuyanların sağladıkları bilgilerin bütün örneğin bir parçası olarak kabul edileceğini ve ayrı ayrı incelenmeyeceğini anladıklarından emin olun.

5. Teşviklerden faydalanın: Çoğu insan, soruları yanıtlamaya zamanı olmadığını düşündüğü için anketleri yanıtlamayı reddeder. Genellikle insanları çalışmanıza katılmaya ikna etmek için bir teşvik gerekir. anketin uzunluğuna, doğru yanıtlayanları bulmanın zorluk düzeyine (tek bacağı olmayanlar, 15. yüzyıl kaşık koleksiyoncuları gibi) ve sorulan bilgilere bağlı olarak, teşviğin değeri değişebilir. Çoğu yanıtlayanın anketinizden bir çıkarı olmayacağı için ankete harcayacakları zamana değdiğini hissetmeleri gerekir.

Geri bildirim alamaya hazır mısınız? Sıradaki anketinizi bugün gönderin. →