Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar.

Anketler, işle ilgili ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz.

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum açın
Satış Ekibine UlaşınOturum açın

Performans geri bildirimi ile çalışan gelişimini yönlendirin

surveymonkey seo başlık resmi


Bir şirketin güçlü olması için çalışanlarının mutlu ve üretken olması şarttır. Çalışanların işlerini sevmeleri için heyecan verici çalışmalar yapmaları, kariyer gelişimi fırsatlarına sahip olmaları ve harika insanlarla çalışmaları önemlidir. Düşük ücret alan, aşırı sorumluluk yüklenen veya kötü patronlarla çalışan kişilerin işten ayrılma olasılığı daha yüksektir.

Çalışan performansı değerlendirmeleri sayesinde müdürler ve yöneticiler her bir çalışanın görev ve sorumluluklarını ne düzeyde yerine getirdiğini daha iyi anlayarak performans eksikliklerini giderebilir ve çalışan bağlılığını artırabilir.

Çalışan performansını inceleme anketleri ile topladığınız geri bildirimleri kullanarak yönetimle ilgili eğitim programlarınızı şekillendirebilir, belirli ekip becerilerini geliştirmeye odaklanabilir ve bireysel kariyer yolları planlayabilirsiniz.

Çalışan performansı değerlendirme anketlerinin diğer kullanım amaçları arasında şunlar yer alır: 

Performansa yönelik öz değerlendirme anketi yaparak insanların iş memnuniyetlerini ve performanslarını değerlendirmelerini sağlayabilirsiniz. Bu değerlendirmeler sayesinde çalışanlarınızın kişisel ve mesleki hedefleri, işteki rolleri ve kurumsal katkıları ile ilgili düşünceleri hakkında değerli görüşler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir çalışanın önceki çeyreğin veya yılın sonunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını ve bu hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olup olmadığını da tespit edebilirsiniz. 

Bireysel ve ekip bazında gösterilen performans ve beceriler hakkında görüş edinin. Eksiklikleri tespit etmek ve gerekli eğitim veya gelişim çalışmalarını belirlemek için çalışan öz değerlendirmelerini yönetici değerlendirmeleri ile karşılaştırın.

Farklı departmanlardaki çalışanların yöneticileri hakkında ne düşündüklerini anlamak çok önemlidir. Bunun için yöneticilerin beklentilerini ekiplerine etkili bir şekilde iletip iletmediklerini ve ortak bir amaca sahip olup olmadıklarını öğrenmek üzere anketlerden yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca şirketin vizyon ve hedeflerinin konum veya departmandan bağımsız olarak tüm çalışanlar için anlaşılır olmasını sağlamak da önemlidir. Bu bilgilere ulaştıktan sonra bunları kuruluşunuzun liderlerini geliştirmek ve ekiplerini başarıya ulaştırmaları için onlara gerekli araçları sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz. 

Şirketinizin iş eğitimi programları hakkında çalışanların ne düşündüğünü bilmek ister misiniz? Kariyer hedeflerine ulaşma konusunda destek gördüklerini düşünüyorlar mı? Eğitim anketi ile geri bildirim alabilir ve çalışanların hedeflerine ulaşması için gerekli olan eğitim programlarını tespit edebilirsiniz.

Çalışanınız daha zorlu bir rol üstlenmeye hazır mı? Çalışma, liderlik ve iş birliği becerileri konusunda üstlerinden, astlarından ve iş arkadaşlarından olumlu geri bildirim alıyor mu? Düzenli performans incelemesi anketleri sayesinde en iyi performansı sergileyen çalışanlarınızı belirleyebilir ve onlara kariyerlerinde yükselmeleri için gerekli desteği sağlayabilirsiniz.

Performans inceleme anketleri kuruluşların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek birçok avantaj sunar. En önemli avantajlarından biri çalışanların performansını geliştirmesine yardımcı olmak için zamanında ve değerli geri bildirimler sağlamasıdır.

Yöneticiler düzenli olarak performans inceleme anketleri yaparak çalışanların başarılı oldukları ve gelişmeleri gereken alanları kolayca belirleyebilir. Bu geri bildirim sayesinde çalışanlar hangi konular üzerinde çalışmaları gerektiğini anlayabilirler ve böylelikle daha iyi performans ve daha fazla üretkenlik elde edilebilir. Performans inceleme anketleri aynı zamanda çalışanların faydalanabileceği eğitim ihtiyaçlarını veya mesleki gelişim fırsatlarını belirleme konusunda yöneticilere yardımcı olarak çalışanların kariyer hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sağlayabilir.

Performans inceleme anketleri yöneticiler ve çalışanlar arasında açık iletişimi de teşvik eder. Geri bildirimde bulunma fırsatı verilen çalışanlar kendilerine değer verildiğini ve düşüncelerinin dikkate alındığını hissederler ve bu da daha olumlu bir çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetini ve çalışanları elde tutma oranlarını artırabilir. Performans inceleme anketleri aynı zamanda çalışanların endişelerinin veya sorunlarının yöneticiler tarafından ele alınmasını sağlayarak olası anlaşmazlıkların önlenmesine ve daha uyumlu bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Performans inceleme anketi sonuçlarını inceleyen kadın

Anket şablonlarımızdan birini olduğu gibi kullanın veya anketinizi sorularınız, şirket logonuz ve marka renklerinizle özelleştirin.

Çalışanların performansı hakkında üstlerinden, astlarından ve iş arkadaşlarından bilgi almak için 360 derece geri bildirim anket şablonumuzu kullanarak en kapsamlı verileri ve en iyi görüşleri elde edin. Bu tür çalışan değerlendirmeleri, yalnızca çalışanın yöneticisinden geri bildirim alınan geleneksel değerlendirmelerden çok farklıdır.

Çalışanların performansı hakkında yöneticilerinden ve iş arkadaşlarından geri bildirim almak için çalışan performansı değerlendirme anket şablonunu kullanın. Çalışanların mevcut performansını, sorumluluklarını ve iş arkadaşlarıyla iş birliği yapma alışkanlıklarını daha iyi anlamak için bu anketten yararlanabilirsiniz.

Bu şablon temel performans göstergeleri, başarılar, güçlü yanlar ve geliştirilmesi gereken yönler de dahil olmak üzere bir çalışanın performansını değerlendirmek için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu anket yöneticiler ve çalışanlar arasında açık iletişimi kolaylaştırarak yapıcı geri bildirimler alınmasını ve ileriye dönük gelişim açısından net hedefler belirlenmesini sağlar.

Performans değerlendirme anketleri çalışanların belirli bir dönemdeki iş performansını değerlendirir. Bu form genellikle çalışanlarınızın işle alakalı bilgi birikimi, iş kalitesi, ekip çalışması, iletişim becerileri ve hedeflere ulaşma gibi kriterler konusunda kaydettiği ilerlemeyi ölçer. Geçmişe dönük performans değerlendirmesi yapmak, geliştirilmesi gereken konular ve ileriye dönük performans hedefleri belirlemek için bu şablonu kullanın. 

Bu şablon ile bir bireyin performansı hakkında birden fazla kurumsal perspektiften görüş toplanabilir. Ekip çalışması, iletişim becerileri, problem çözme kabiliyeti ve şirket değerlerine bağlılık gibi çeşitli kriterleri kapsar. Çalışan değerlendirme anketi kişisel ve mesleki gelişim için çok değerlidir ve bireysel hedeflerin kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olur.

Bu anket şablonu ile iletişimin verimliliği, değerlendirmenin adilliği ve çalışanın mesleki gelişimine verilen değer ölçülerek performans inceleme deneyimi hakkında geri bildirim toplanabilir. Bu anket şablonunun amacı İK ekiplerinin inceleme sürecini iyileştirmelerine yardımcı olmak ve bu sürecin çalışanlar için anlamlı ve motive edici olmasını sağlamaktır.

Farklı geçmişlerden gelen yetenekli kişileri cezbetmenin, sürdürülebilir bir iş gücü oluşturmanın ve en önemlisi de çalışanları desteklemenin en iyi yolu kapsayıcılığı öncelik haline getiren bir iş yeri kültürü oluşturmaktır. Kapsayıcılık ve aidiyet anket şablonu hangi noktalarda iyi olduğunuzu ve neleri geliştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

Yöneticilerin ulaşılabilirliği, şirketin hedeflerini ve iş planını açıklamadaki netliği, toplum ve halkla ilişkiler konusunda gösterilen etkinlik ve iş yeri performansı hakkındaki düşünceleri de dahil olmak üzere çalışanların şirket yöneticileri hakkındaki geri bildirimlerini istemek için yönetim performansı anket şablonunu kullanın.

Departman performansı ve ekip performansı anketleri ile çalışanlar departmanlarının veya ekiplerinin önemli becerileri hakkında geri bildirim paylaşabilirler. Ekip veya departmanlarının beceri seviyeleri ve profesyonellikleri, ekip üyeleri arasındaki dürüstlük ve iletişim, sorumluluğu paylaşma şekilleri, müşterilerle ne kadar iyi çalıştıkları ve daha fazlası hakkında çalışanlardan değerlendirmeler alın.

Çalışan memnuniyeti anketi kullanarak çalışanların çalışma koşulları ve tercihleri hakkında değerli görüşler elde edebilirsiniz. Şirketler personelinden geri bildirim alıp iyileştirilmesi gereken konuları belirleyerek daha mutlu ve üretken bir iş gücü sağlayabilecek değişiklikler yapabilir. 

Şirket kültürünü ve odağını, kariyer eğitimini ve gelişimini, personel ilkelerini ve çalışanların işlerine, yönetime ve şirkete dair memnuniyetlerini değerlendirmek için çalışan ve insan kaynakları anketini kullanın.

Bir SurveyMonkey şablonuyla başlayarak çevrimiçi formunuzu şimdi oluşturun. SurveyMonkey hesabı oluşturmak için kaydolun ve ihtiyaçlarınıza en uygun abonelik paketini seçin.

İnsan Kaynakları Lideri

İK yöneticileri çok iyi çalışan deneyimleri sunmak için bu araç takımından faydalanabilir.

Çevrimiçi istihdam formları ile ihtiyacınız olan çalışan bilgilerine ulaşın

Yetenekli kişileri işe alın, işe alımı hızlandırın ve size özel istihdam formuyla iş gücünüzü yönetin. Form oluşturucu ve şablonlarla form oluşturun.

Çevrimiçi değerlendirme formlarına göre harekete geçebileceğiniz geri bildirimler alın

SurveyMonkey'in çevrimiçi değerlendirme formlarıyla geri bildirimin gücünden yararlanın. Hemen form oluşturucumuzla başlayın!

İş yerinde en uygun yan hakları sunun

SurveyMonkey, çalışanlarınızın yan haklarla ilgili düşüncelerini öğrenmenizi ve bu konuda doğru paketi tasarlayabilmenizi sağlayacak araçlar sunar.