Psikografik Anket Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Psikografik anketler, pazar araştırmasında insanları tutumları, arzuları, değerleri, yaşam tarzları ve kişilikleri gibi psikolojik kriterlere göre incelemek ve sınıflandırmak için kullanılır. Psikografik sözcüğü, nefs, ruh veya akıl anlamına gelen psişe ve grafik sözcüklerinden oluşur.Örneğin, dini inançlar veya siyasi görüşlerle ilgili bir anket psikografik bir ankettir. Pazarlama alanındaysa, psikografik bilgi tutumsal hedefleme olarak veya aktiviteler, ilgili alanları ve görüşler anlamına gelen “AIO” şeklinde ifade edilir.

Demografik anketler yaş, konum, ırk gibi "somut" verileri toplarken, psikografik anketler insanların yaşam tarzları ve düşünceleriyle ilgili "soyut", öznel veriler toplar. Demografik verilere göre pazarlama yapıldığında belirli bir kategorideki tüm müşteriler (lise mezunları, Sessiz Kuşak, New Yorklular gibi) için aynı pazarlama yöntemi kullanılır. Demografik bilgi, müşteriniz hakkında belirsiz bir resim sunar ve ürününüzle ilgilenip ilgilenmeyeceği konusunda kısıtlı gösterge sağlar.

Örneğin, Sessiz Kuşak için yönelik pazarlama yapılırken yaş önemli bir etkendir. Ancak, Sessiz Kuşak dini görüşler, siyasi eğilimler ve ilgi alanları bakımından birçok alt kategoriye ayrılır. Psikografik bilgi, belirli bir zamanda belirli bir ürünle kimlerin ilgilenebileceğini gösterir. Mesela, Sessiz Kuşak'tan bir kişi emekli olduğu yıl ürününüzle daha çok ilgilenebilir. Bir araştırma, müşterileri hedeflemek amacıyla psikografik bilgi kullanmanın demografik bilgi kullanmaktan dört kata kadar daha etkili olduğunu göstermiştir.

Psikografik bilgi, müşteri davranışları ve motivasyonlarıyla ilgilidir. Müşterilerinizin düşünce biçimini daha iyi anladığınızda, ürünlerinizi onların ihtiyaçlarına göre tasarlayabilirsiniz. Bu bakımdan çok güçlü bir araçtır. Psikografik bilgi, hedef kitlenizi yakından tanımanıza ve hedefli müşteri profilleri oluşturmanıza yardımcı olur. Pazarlama uzmanı olarak, müşterilerinizi evden çalışan babalar veya çevreye duyarlı iş sahipleri gibi alt kategorilere ayırabilir; kim olduklarını, nasıl düşündüklerini ve paralarını nasıl harcadıklarını anlayabilirsiniz. Bu bilgilerle ürünlerinizin ambalajlarını ve tanıtım yollarını belirleyebilirsiniz.

Elektrikli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son 6 yılda hangi marka ve model araba(ları)nız oldu?

Elektrikli arabanın fiyatı benzin arabanınkiyle aynı olsaydı, elektrikli araba almayı düşünür müydünüz?

  • Evet
  • Hayır
  • Belki

Uzun karayolu yolculuklarını severim.

1 = Kesinlikle Katılmıyorum
2 = Katılmıyorum
3 = Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum
4 = Katılıyorum
5 = Kesinlikle Katılıyorum

Bunların hepsi psikografik anket sorularına örnektir. "Elektrikli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz?" gibi açık uçlu sorular veya yanıtlayanların bir listeden bir yanıtı seçtiği kapalı uçlu sorular kullanılabilir. Her iki soru türünün avantajları ve dezavantajları vardır. Açık uçlu sorularda, yanıtlayan mevcut yanıtlarla sınırlanmaz ve gördüğü bir yanıt listesinden etkilenme olasılığı azalır, ancak bu sorulara verilen yanıtların düzenlenmesi ve toplanması daha zordur.

Kimi zaman, sorular doğrudan ürünle ilgili olmaktan çok müşterilerin motivasyonlarıyla ilgilidir. Örneğin, yanıtlayanlara elektrikli arabalar hakkındaki düşünceleri yerine, çevrenin yaşamlarındaki önemi veya küresel ısınma hakkındaki düşünceleri sorulabilir.

Göz önünde bulundurmanız gereken başka bir konu ise "Neden ayakkabı satın alırsınız?" şeklindeki açık uçlu sorulara "Çünkü ayakkabları seviyorum." gibi belirsiz yanıtlar alma olasılığıdır. "En son satın aldığınız ayakkabıları düşünün. Neden o ayakkabıları satın aldınız?" şeklinde bir soru sormak daha iyi bir yaklaşım olur. Ya da yanıtlayanların ayakkabıların rahatlık, fiyat veya görünüm gibi özelliklerini önem sırasına göre derecelendirmelerini isteyin.

Otomobil şirketi Subaru, son birkaç yıldır müşterilerinin ilgi alanlarını ve tutkularını anlamak için psikografik verilere daha çok odaklanıyor. “Birçok üretici hedef müşterilerini belirlerken yalnızca demografik verilerden faydalanıyor. Biz bunun ötesine geçerek, benzer düşüncelere, ilgi alanlarına veya ihtiyaçlara sahip olan ve Subaru ile aynı tutkuları paylaşan insanları, ortak noktaları bulmaya çalışıyoruz,” diyor Subaru Inc.'den Alan Bethke.

Müşteri davranışlarını daha iyi anlamak, özellikle yeni bir ürünü veya hizmeti sunmaya başlamadan önce çok büyük fayda sağlar. Bir ürünün başarısı genellikle şirketin müşterilerini ne kadar iyi anladığına bağlıdır ve bu anlayış şirketin kazancını doğrudan etkileyebilir. Günümüzde teknoloji, moda ve trendler hızla değişirken, psikografik anketler şirketlerin müşterilerin değişen ilgi alanlarına uyum sağlamalarını mümkün kılar. Ayrıca, çoğu satın alma kararının arkasında duygular, değerler veya sosyal baskılar gibi daha derin anlamlar vardır.

Anketlerle elde edeceğiniz veriler, müşterilere daha hedefli haber bültenleri ve e-postalar göndermenize, web siteniz için daha iyi anahtar sözcükler bulmanıza, müşterilerinizin ilgi alanlarına dayanarak web siteniz için daha iyi içerikler yazmanıza ve daha etkili reklamlar hazırlamanıza yardımcı olur.

Bunların yanı sıra, psikografik anketler bir ürün pazara sürüldükten sonra ürünün müşteriyle bağlantı kurup kurmadığını göstermek amacıyla da kullanılabilir. Böyle bir anketin sonuçlarını işinizi büyütmek ve ek yatırımları güvence altına almak için kullanabilirsiniz.