Anket Tamamlama Oranlarını Arttırmanız için İpuçları

Anketinizi yanıtlayanlar çok değerlidir. Anketi hazırlayan kişi olarak başlayan herkesin anketinizi bitirmenizi istersiniz. Ayrıca haklı olarak, anketinizin  tamamlanma oranı düşük olduğunda anketinizi yarım bırakanların önyargılı sonuçlara neden olup olmayacağından endişelenirsiniz. Anketleri tamamlayan kişi sayısını en üst düzeye çıkarmanın ve iyi kararlar almanız için ihtiyacınız olan verileri elde etmenizi sağlamanın yollarını öğrenmek için özel pazar araştırması panelimiz olan  SurveyMonkey Audience üzerinde yürütülen 25 bin anketten alınan anonim verileri inceledik. Bu anketlerin her birinde en az 100 yanıtlayan vardı.

Amerikan Kamuoyu Araştırmaları Birliği'nin (AAPOR) Yıllık Konferansı'nda anket araştırmacısı meslektaşlarımıza sunduğumuz bu çalışmanın sonuçlarını siz sevgili blog okurlarımızla da paylaşmak istiyoruz!

Her sohbette olduğu gibi dostane, yanıtlaması kolay bir soruyla başlamalısınız. Basit, çoktan seçmeli bir soruyla başlayan anketlerin tamamlanma oranının %89 olduğunu gördük. Buna karşılık,  açık uçlu bir soruyla (yorum kutusu) başlayan anketlerin tamamlanma oranı çok daha düşük kaldı (%83). Başka bir deyişle, yalnızca ilk soru çok zahmetli göründüğü için her 100 kişiden altısını kaybedersiniz.

Average Completion Percentage by Type of Opening Question
Average Completion Percentage by Type of Opening Question

Açık uçlu bir soru sormak zorundaysanız (endişelenmeyin onun için de  iyi nedenler  oluyor), en başta sormayın. Anketi yanıtlayanın daha kolay soruları yanıtlarken bir ritim yakalamasına izin verin. Analizimizi tek bir açık uçlu soru içeren anketlerle sınırladığımızda bile, açık uçlu sorunun başta olduğu anketlerin tamamlanma oranı bu tür bir sorunun anketin ilerleyen kısımlarında sorulduğu anketlere göre daha düşük oldu.

Birine bir anket gönderdiğinizde, onlardan zamanlarını istemiş olursunuz. Daha uzun anketlerde anketi yanıtlayanlardan zaman talebiniz arttığı için tamamlanma oranının düşük olması da doğaldır.

Average Completion Percentage by Number of Questions
Average Completion Percentage by Number of Questions

Birinin anketinizi tamamlama olasılığı, doğrudan ve doğrusal olarak soruların sayısıyla orantılıdır. 10 soruluk bir anketin ortalama tamamlanma oranı %89'ken, 20 20 soruluk bir anketinki %87, 30 soruluk bir anketinkiyse %85'tir. Ankette 40 soru olduğundaysa, tamamlanma oranı %79'a düşer. Bu oran, 10 soruluk bir anketin tamamlanma oranına kıyasla %10 daha düşüktür.

Yani yanıtlayanın zamanı konusunda duyarlı olun. Anketinizden en iyi şekilde faydalanmak için soruları yazmadan önce anket hedeflerinizi düşünün. Hedeflerinizi belirlediğinizde, bu hedeflere yönelik sorular yazın ve ihtiyacınız olandan fazla bilgi istemeyin.

Bazen bir matris sorusu, bir değerlendirme ölçeği veya derecelendirme sorusu sorulmadan ya da bir metin kutusu eklenmeden anketin hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Çoğunlukla bu sorun yaratmaz, bu tür sorulardan bir tane sorulduğu ya da hiç sorulmadığı durumlarda, tamamlanma oranı en fazla %1 düşer.

Average Completion Percentage by Number & Type of Question
Average Completion Percentage by Number & Type of Question

Ancak, matris veya değerlendirme ölçeğinin ve açık uçlu soruların sayısı arttıkça tamamlanma oranı hızla düştüğü için  bu “zor” sorulardan çok fazla sormayın. 10 matris veya değerlendirme ölçeği sorusu içeren anketlerin tamamlanma oranı yalnızca %81'de kalırken, 1 matris/değerlendirme ölçeği sorusu içeren anketlerin ortalama tamamlanma oranının %88 olduğu görülür.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi ayrılma oranı açık uçlu sorularda çok daha ciddi boyuttadır. 10 tane açık uçlu soru içeren anketlerin ortalama tamamlanma oranı ile 1 açık uçlu soru içeren anketlere kıyasla 10 puandan daha fazla fark vardır (%88% - %78).

En iyi tamamlanma oranlarını verecek anket özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir model oluşturduğumuzda, soru metnindeki sözcüklerin sayısı gözümüze çarptı. Soru metnindeki her ilave sözcüğün tamamlanma oranını olumsuz etkilediğini fark ettik.

Ayrıca, tüm anketteki sözcüklerin sayısı açıklandıktan sonra bile, ilk soru metnindeki sözcük sayısı daha düşük tamamlanma oranlarının önemli bir göstergesidir. Bu nedenle, çok sayıda sözcükten oluşan bir sorunuz varsa, onu başlangıçta sormayın.

Ancak, bazı durumlarda daha fazla sözcük kullanmak sorunun netleşmesini sağlar. Örneğin, “Bir giyilebilir cihaz alacak mısınız?” sorusunu yanıtlamak, “Google Glass veya Fitbit gibi bir giyilebilir teknoloji cihazı satın alam olasılığınız nedir?” sorusunu yanıtlamaktan .ok daha zordur. Sorunun netliğinden taviz vererek uzunluk sıkıntısını düzeltmeye çalışmayın.

Sevgili okurlar, sizin için özetleyelim. Yapmanız ve yapmamanız gerekenle:r

  • Basit, yanıtlaması kolay sorularla başlayın
  • Yalnızca yanıtlarını almanız gereken soruları sorun
  • Açık uçlu soruların ve diğer yanıtlaması zor soruların sayısını sınırlı tutun
  • Kısa ama net sorular sorun