Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar.

Anketler, işle ilgili ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz.

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum açın
Satış Ekibine UlaşınOturum açın

DE&I olarak da bilinen DEI, diversity (çeşitlilik), equity (eşitlik) ve inclusion (kapsayıcılık) sözcükleri için kullanılan bir kısaltmadır ve işletmenizin başarısı açısından kritik öneme sahiptir.

Dizüstü bilgisayarları ve not defterleriyle küçük bir masanın etrafında oturan ve konuşan iki adam ve iki kadın

Çeşitliliğe sahip ekiplerde çalışan bağlılığı ve üretkenlik düzeyi daha yüksektir ve bu ekipler zorlukları farklı şekillerde ele alan bakış açıları sunarlar. Bununla birlikte, DEI'yi doğru anlamak için bu kavramı oluşturan üç unsuru ayrı ayrı ele almanız gerekir.

Çalışan ve müşteri deneyimleri söz konusu olduğunda; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, kuruluşların programlarını, politikalarını, stratejilerini ve uygulamalarını nasıl ele almaları gerektiğini belirtmek için kullanılan terimlerdir.  

Her terim birbiriyle ilişkilidir ancak şirketlerin önemli paydaş grupları açısından her biri benzersiz bir anlam ifade eder. Elde edilen veriler; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına öncelik veren şirketlerin daha fazla kâr ettiğini ve daha sağlıklı şirket kültürlerine sahip olduğunu göstermektedir. 

Şirketleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu kavramlardan her birinin ayrı bir önemi olduğunu görebiliriz:

İş gücünde çeşitlilik, insanlar arasındaki farklılıkları anlamak, kabul etmek ve bunlara değer vermekle ilgilidir. Çeşitlilikle ilgili algılar yaşa, sosyal arka plana ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

En yaygın karşılaşılan çeşitlilik türlerinden bazıları şunlardır:

 • Etnik köken
 • Cinsel yönelim
 • Cinsiyet kimliği
 • Fiziksel engellilik
 • Yaş
 • Medeni hal
 • Din
 • Sosyoekonomik durum
 • Ulusal köken
 • Gazilik durumu
 • Eğitim
 • Siyasi yakınlık

Bunlar, yaygın karşılaşılan çeşitlilik türlerine yalnızca birer örnektir. Buradan da anlaşıldığı gibi, bazı çeşitlilik özellikleri görülebilir özelliklere dayalıyken bazıları değildir. Çeşitlilik, demografik verilerden çok daha fazlasıdır. Herkes, kendi en iyi iş uygulamalarını etkileyen benzersiz bir kimliğe sahiptir. 

Çeşitliliği, çalışanların farklılıklarına odaklanmak yerine bu farklılıkları anlamak ve onlara değer vermek olarak düşünebilirsiniz. Microsoft, Progressive Insurance ve Hilton gibi birçok marka, çalışanlarını çeşitlilik konusundaki değerleri çerçevesinde işe alır ve iş faaliyetlerini bu çerçevede yürütür.  

Eşitliğe önem verilen iş yerlerinde, koşullarından bağımsız olarak her çalışana fırsatlar sunulur. Bu durum, politikalarınızın ve uygulamalarınızın geçmişte önemli sistemlerde (örn.; performans yönetimi, terfiler, yıpranma vb.) çalışanlarınız üzerinde yarattığı etkiyi anlamanızın önemli olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşımı eşitliği sağlamaya, sürdürmeye ve korumaya yönelik bir planla destekleyerek kurumsal yapınızın ve şirket DNA'nızın bir parçası haline getirmeniz gerekir.

İş yerinde sağladığı eşitlikle sürekli olarak ön plana çıkan şirketlerden biri de Accenture'dır. Yönetim kurulunda 6 farklı ülkeden kişiler yer almaktadır ve Yönetim Kurulu Başkanı ile CEO da dahil olmak üzere kurulun %42'si kadın yöneticilerden oluşmaktadır. Şirket, gruplara ve destekçilere yönelik çok sayıda program sunarak eşitliği desteklemektedir.

Kapsayıcılık, her çalışanın memnuniyetle ve saygıyla karşılandığı, değerli kabul edildiği, desteklendiği ve işinde en iyisini yapabildiği bir ortam yaratılması anlamına gelir. Kapsayıcı bir iş yeri ortamı tüm çalışanlarda aidiyet hissi oluşturur. Kapsayıcı bir iş yeri oluşturma açısından en önemli faktör nedir? Çalışanlarınıza bu soruyu sorduğunuzda birçok kişi “saygı” yanıtını verecektir.

Kapsayıcılığa zarar veren en önemli faktörlerden biri de mikro saldırganlık içeren ifadeler kullanmaktır. Güç algılanan ve genellikle istemsizce yapılan bu ön yargılı ifadelerle sıklıkla karşılaşılır. SurveyMonkey tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Amerikalı çalışanların %26'sı iş yerinde kesinlikle mikro saldırgan bir tutumla karşılaştığını, %22'si ise böyle bir deneyim yaşayıp yaşamadığından emin olmadığını ifade ediyor. 

Profesyonelliğe uymayan davranışlar, iş arkadaşları hakkındaki küçük düşürücü yorumlar ve başka birinin fikrini kendi fikriymiş gibi anlatmak en yaygın karşılaşılan mikro saldırganlık tutumlarından bazılarıdır. Bu tür davranışları engellemek üzere eğitimler vermek ve kaynaklar paylaşmak için çalışanlarınızı bu sorunları bildirmeye teşvik edin.

Sağlık çözümleri sağlayıcısı Kaiser Permanente, çalışanlarının %60'ının beyaz olmaması açısından benzersiz bir şirkettir. Çalışan kadrosunun %75'i ve yönetim ekibinin yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kaiser Permanente “dile getirme” kültürünü desteklemekte ve değişimin bir parçası olmaları için çalışanlarını seslerini duyurmaya teşvik etmektedir.

Çalışanlarınızın ötekileştirilmiş gruplara yönelik kapsayıcılığı artırmak için yapılan çalışmalarda aktif görev almasını desteklemek için destekçilik kültürünü teşvik edin. Destekçiler, olumlu ve bilinçli çalışmalar yaparak belirli bir gruba yönelik kültürel kapsayıcılığın geliştirilmesini aktif bir şekilde destekleyen ve umut eden kişileri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Destekçi olmak için eylemde bulunmanız gerekir. Destekleme niyetinizin olması, yetersiz temsil edilen gruplara yardımcı olmak için yeterli değildir.

İpucu: Çalışanlarınıza yönelik anlamlı bir değişiklik yapmak için fiziksel, ruhsal, duygusal sağlıkları ve finansal refahlarının yanı sıra iş-özel yaşam dengelerini ve sosyal eşitliklerini ele alan çalışmalar da yapmanız gerekir. 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın üçüne birden önem verilen bir çalışma ortamı oluşturmanız, çalışanlarınız için olumlu deneyimler yarattığı gibi işletmeniz açısından da faydalı olur. Şirketinizin başarılı olması için bu kavramların üçünü de ele almanız önemlidir. 

McKinsey & Company tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırmaya göre, yönetim ekibinde cinsiyet çeşitliliği açısından ilk çeyrek dilimde yer alan şirketlerin ortalama üzerinde kâr etme olasılığı emsallerine göre %25 daha fazladır.

Artan kârlılık, iş yerinde DEI kültürünü benimsemenin sağladığı avantajlardan yalnızca bir tanesidir. Diğer avantajlardan bazıları şunlardır:

İşe alım çalışmalarınızı az sayıda adayla sınırlamak yerine DEI ilkelerinden yararlanarak şirketinizin nitelikli adaylardan oluşan yetenek havuzunu genişletebilirsiniz. SurveyMonkey tarafından 2021 yılında yürütülen bir araştırmaya göre, ABD'deki iş gücünün büyük bir bölümü (%78), çeşitliliğe ve kapsayıcılığa öncelik veren bir şirkette çalışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ediyor, hatta çalışanların yarısından fazlası (%53) bunun “çok önemli” olduğunu düşünüyor.

Mülakat öncesinde şirketinizle ilgili araştırma yaparken, mülakat sırasında, İK personeliyle konuşurken ve potansiyel iş arkadaşlarıyla tanıştıklarında, iş arayanların aklında DEI taahhüdüyle ilgili hiçbir soru işareti olmamalıdır. Bir adayla etkileşimde bulunan tüm kişiler, şirketinizin DEI taahhüdünü kabul etmeli ve bu taahhüdü yerine getirme sorumluluğunu taşımalıdır.

Çalışan bağlılığı şirketinizin başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Şirketinize aktif bir şekilde bağlı çalışanlar daha yüksek verimlilikle çalışırlar, işe gelmedikleri gün sayısı daha azdır ve çalışmaları sırasında daha az hata yaparlar. Yüksek çalışan bağlılığı oluşturan şirketler daha yüksek çalışan tutma oranı yakalarlar, daha iyi müşteri hizmetleri sunarlar ve daha fazla satış yapıp daha fazla kâr elde ederler.  

İşini benimseyen çalışanlar şirketinizin başarılı olması için daha fazla çaba harcar. Çalışanların kendileri gibi kişileri şirketinizin tüm yönetim kademelerinde çeşitli pozisyonlarda görmesi DEI kültürüne sahip olmanızın bir sonucudur ve çalışan bağlılığını artıran bir durumdur. Bu kişiler kendilerinin de yükselme fırsatı olduğunu görürler ve bunu gerçekleştirmek için kendilerini işlerine adarlar.

Sosyal arka planlar, bakış açıları, düşünme biçimleri ve yaşam deneyimleri açısından çeşitlilik içeren bir çalışma ortamına sahip kişiler, yeni ve ilgi çekici fikirler sunar ve yenilik fırsatları yaratır. Farklı bakış açılarının paylaşıldığı bir ortamda daha iyi ürünler geliştirebilirsiniz. DEI programı uyguladığınızda bu çalışanlar söz alma ve düşüncelerini paylaşma konusunda kendilerini daha rahat hissederler.

Herkesin her fikre katılmaktan başka bir şey yapmadığı ve kimsenin liderlerin kararlarını sorgulamadığı bir şirket hayal edin. Ne yazık ki bu bazı şirketlerde yaşanan bir durumdur ve iyi sonuçlar vermez. Çeşitliliğe önem verilen, kapsayıcı bir iş yerinde çalışanlar yaşadıkları zorlukları ve görüşlerini tartışarak liderleri daha iyi risk değerlendirmeleri yapmaya zorlar ve en nihayetinde daha iyi kararlar alınmasını sağlarlar.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, aidiyet duygusunun teşvik edildiği ortamlarda çalışan kişilerin tepki çekmekten korkmadan daha rahat söz aldığını ortaya koymaktadır.

 • %87'ye varan oranda daha iyi kararlar alıyor
 • Toplantıları yarı yarıya azaltıp iki kat daha hızlı karar alıyor
 • %60 oranında daha iyi sonuçlar veren kararlar alıyor

Etkili DEI programları tüm çalışanlarda aidiyet duygusu oluşturur. Çalıştıkları yere karşı aidiyet duygusu besleyen ve kendilerine saygı duyulduğunu gören çalışanlar kendi kişiliklerini gösterme konusunda rahat hisseder. Böylece yöneticiler, çalışanlarını neyin motive ettiği ve onları aktif tutmak için yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi elde eder. 

İpucu: Şirketinizdeki çeşitliliği ve kapsayıcılığı ölçmek için SurveyMonkey'den yararlanabilirsiniz.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, çalışanlar için daha iyi bir deneyim ve artan iş başarısı anlamına gelen önemli kavramlardır. En fazla etkiyi yaratmak için, çalışan yaşam döngüsünün işe alımdan şirketinizden ayrılışa kadarki tüm aşamalarında DEI'nin üç bileşenini de ölçmek için kullanabileceğiniz araçlara sahip olmanız gerekir. 

Kuruluşunuzda DEI kültürünü geliştirmek için işe koyulun. Hemen kapsamlı DEI kılavuzumuzu okuyun.

İnsan Kaynakları Lideri

İK yöneticileri çok iyi çalışan deneyimleri sunmak için bu araç takımından faydalanabilir.

Çevrimiçi istihdam formları ile ihtiyacınız olan çalışan bilgilerine ulaşın

Yetenekli kişileri işe alın, işe alımı hızlandırın ve size özel istihdam formuyla iş gücünüzü yönetin. Form oluşturucu ve şablonlarla form oluşturun.

Çevrimiçi değerlendirme formlarına göre harekete geçebileceğiniz geri bildirimler alın

SurveyMonkey'in çevrimiçi değerlendirme formlarıyla geri bildirimin gücünden yararlanın. Hemen form oluşturucumuzla başlayın!

İş yerinde en uygun yan hakları sunun

SurveyMonkey, çalışanlarınızın yan haklarla ilgili düşüncelerini öğrenmenizi ve bu konuda doğru paketi tasarlayabilmenizi sağlayacak araçlar sunar.