Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Çevrimiçi anketlerde küresel bir liderden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için çevrimiçi formlar oluşturun ve formları özelleştirin.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketlerle daha hızlı görüşler alın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için amaca yönelik çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu etmenin ve marka savunucusuna dönüştürmenin yollarını keşfedin.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adayları, davetliler ve diğer kişilerden iletişim bilgileri toplayın.

Bir sonraki etkinliğiniz için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Bir sonraki etkinliği geliştirebilmek için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırıp daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılarınızdan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar oluşturun ve eğitim yöntemlerini geliştirin.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve anket verilerini kullanmaya ilişkin en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasını içeren blogumuz

SurveyMonkey kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum aç
Satış Ekibine UlaşınOturum aç
Farklı geçmişlere sahip dört çalışan
Farklı geçmişlere sahip dört çalışan

SurveyMonkey'de şirket kültürümüzü geliştirirken ve insan deneyimlerinde çıtayı yükseltme vizyonumuzda ilerleme kaydederken çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) en önemli önceliğimiz kabul ediyoruz.

Çeşitliliğe önem veren şirketlerin daha iyi kararlar almalarını sağlayacak çok sayıda farklı bakış açısına sahip olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Eşitlik ilkeleriyle yönetilen iş yerlerinin statükocu sistemlere kıyasla daha yaratıcı ve daha yenilikçi bir iş gücünü desteklediğini bugün açık bir şekilde görebiliyoruz. Kapsayıcı kültürler sağlıklı, kalıcı ve üretken olmalarıyla ön plana çıkıyor.

Günümüzde herkesin aidiyet duygusu hissedeceği ve herkese adil davranılan bir iş yeri oluşturmak temel bir gereklilik haline geldi. Şirketlerin de bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için kaynaklarımızı kullanarak ve fikirlerimizi ifade ederek harekete geçmeliyiz.

SurveyMonkey olarak, DEI hedeflerimize ulaşmayı finansal hedeflerimize ulaşmak kadar önemli görüyoruz. Bunun bir iş zorunluluğu olduğunu düşünüyoruz. Herkes için daha çeşitli, kapsayıcı ve adil bir dünya yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Kulaklık takan çalışan

Temsil hedeflerimiz, çeşitli sosyal grupların iş gücümüzde temsil edilmesinin işimizi olumlu yönde etkileyeceğine olan inancımızı yansıtıyor. Bu temsili teşvik etme amaçlı çalışmalarımızda işimizin asla tam olarak bitmeyeceğine ve her zaman daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz.

Mevcut temsil istatistiklerimiz bugün nasıl bir şirket olduğumuzu özetliyor ve gelişebileceğimiz çok sayıda konu olduğunu ortaya koyuyor.

Tüm SurveyMonkey çalışanlarının cinsiyetlerini gösteren çubuk grafik: %2 trans ve ikili olmayan (non-binary) cinsiyet, %51 cis erkek, %43 cis kadın
ABD ve Kanada'daki SurveyMonkey çalışanlarının etnik kökenlerini/ırklarını gösteren çubuk grafik
Antoine Andrews

“Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bizim için birer sözcük olmaktan çok daha fazlası. Ekiplerimizi ve işletmemizi incelerken ve en önemlisi, sosyal etki yaratma yollarımızı değerlendirirken bu değerleri temel alıyoruz.”

Antoine Andrews, Çeşitlilikten ve Sosyal Etkiden Sorumlu Başkan

SurveyMonkey'in en önem verdiği konular ve bu konulara çözüm bulmak için yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi edinin.

SurveyMonkey, hangi sosyal çevreden olursa olsun tüm çalışanların hayatlarındaki en iyi işi çıkarabildiği yer olmalıdır. Teknoloji sektöründe en kapsayıcı iş yeri olmayı amaçlıyoruz ve her zaman için çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz.

Ürünlerimiz, tanımlanması zor bir işletme ölçümü olan insan duygularını ele alıyor. Kuruluşların iyi niyet çerçevesinde belirtilen görüşleri ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürmesine yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir değişime yardımcı olmak için etki yaratma gücümüzü kullanmamız gerektiğine inanıyoruz. Topluluklarımızı etkileyen kamu politikası sorunlarıyla ilgili görüşlerimizi belirtiyor ve bizimle aynı değerleri paylaşan kâr amacı gütmeyen kuruluşları destekliyoruz.

Çalışan kaynağı gruplarımız küresel bir topluluk oluşturmamıza yardımcı olur. Bu gönüllülük esasına dayanan ve çalışanlar tarafından yönetilen gruplar ortak bir çıkar veya hedef etrafında şekillenir ve SurveyMonkey'deki bireylerin resmi veya resmi olmayan yollarla bağlantılar kurabileceği bir alan sunar.

SurveyMonkey BUILD çalışan kaynağı grubu logosu

BUILD (Blacks United in Leadership and Development), SurveyMonkey'deki Siyahi topluluğunun refahını ve sürekli profesyonel gelişimini topluluk ortaklıkları, liderlik geliştirme ve eğitim fırsatları yoluyla desteklemeyi amaçlar.

SurveyMonkey CARE çalışan kaynağı grubu logosu

CARE (Community, Advocacy, Respite, Education), kariyerleri ve bakım sorumlulukları arasında denge kuran çalışanlara destek ve kaynaklar sağlayarak bakım sorumluluğu üstlenen kişilerin deneyimlerini güçlendirmeyi ve bu kişiler için bir topluluk duygusu oluşturmayı amaçlar.

SurveyMonkey Mosaic çalışan grubu kaynağı logosu

Mosaic, çeşitlilik açısından zengin çok kültürlü topluluklarıyla ilgili farkındalığı artırarak, bağlantılar kurmayı teşvik ederek ve mesleki gelişimlerini destekleyerek iş yerindeki Asya ve Pasifik Adaları kökenli çalışanların deneyimlerini ve ilerlemelerini güçlendirmek için çalışmaktadır.

SurveyMonkey Neurotopia çalışan kaynağı grubu logosu

Neurotopia'nın misyonu; SurveyMonkey'in hem nörolojik açıdan farklı koşulları olan çalışanlara hem de nörolojik açıdan farklı koşullara sahip aile üyeleri olan veya bu tür koşullara sahip kişilere destek sunan çalışanlara yönelik çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarını desteklemek ve sürdürmektir.

SurveyMonkey The Queerious çalışan kaynağı grubu logosu

Bu grubun amacı, cinsiyet kimliklerinden ve cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak tüm SurveyMonkey çalışanlarının ve etraflarındaki toplulukların ihtiyaçlarına ve çıkarlarına hizmet eden kapsayıcı ve herkesin kabul gördüğü bir ortam oluşturmaktır.

SurveyMonkey Unidos çalışan kaynağı grubu logosu

Unidos'un misyonu; her cinsiyet kimliğinden Latin çalışanların birliğini sağlamak, çeşitli kültürel arka planlarını kutlarken aynı zamanda mesleki yolculuklarını desteklemek ve tüm SurveyMonkey çalışanlarını topluluğun karşı karşıya olduğu önemli konular hakkında bilgilendirmektir.

SurveyMonkey WIN çalışan kaynağı grubu logosu

WIN (Women IN SurveyMonkey); hem eğitim programları ve ortaklıklar yoluyla hem de bilgiye, bağlantılara, kaynaklara ve fırsatlara erişim açısından destekleyici etkinlikler düzenleyerek iş yerindeki kadınları güçlendirmektir.

Dünyanın farklı yerlerindeki ofislerimizde, iş yerinde ve yerel topluluklarında kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etme hedefiyle yerel etkinlikler, programlar ve eğitimler sunmak için çalışan çeşitlilik, kapsayıcılık ve sosyal etki gruplarımız (DIIG'ler) bulunmakta.