Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Performansı artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum aç
Satış Ekibine UlaşınOturum aç
SurveyMonkey Together

Sosyal etki yoluyla nasıl bir fark yaratıyoruz?

SurveyMonkey Together, hayırseverlik ve toplum odaklı çalışmalarla değerlerimizi hayata geçirme yolumuzdur. Bu çalışmaların merkezinde, birlikte hareket ederek eşitik, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet konularında gerçek bir ilerleme kaydedebileceğimize olan inancımız yer alır. İçinde yaşadığımız dünyanın güzelleştirilmesine katkıda bulunmak ve herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz.

Bireylerin, özellikle de tarih boyunca susturulmuş olanların seslerini daha güçlü duyurabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplulukları güçlendirmeyi, çeşitliliği artırmayı ve insanların gelişmesi için daha fazla fırsat yaratmayı amaçlıyoruz. SurveyMonkey Together programımızda, anlamlı değişiklikler başlatmaya olan inancımız doğrultusunda hareket ediyoruz.

Antoine Andrews

“Adalet, erişim ve eşitlik kavramlarını açıklamak veya tanımlamak için hepimiz Sosyal Etki, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik sözcüklerini kullanıyoruz. SurveyMonkey Together'ın çabalarımıza böylesine farklı pencerelerden bakmamızı gerektiren tek bir yaklaşım oluşturma konusundaki kararlılığından gurur duyuyorum. Dünyanın mümkün olduğunda fazla bakış açısına sahip olmamıza ihtiyacı var çünkü adil ve eşitlikçi bir dünya yaratmanın yolu buradan geçiyor.”

Antoine Andrews, Çeşitlilikten ve Sosyal Etkiden Sorumlu Başkan

Önem değerlendirmelerimizde çalışanlarımıza, müşterilerimize, yöneticilerimize ve daha birçok kişiye anket yaparız ve bir şirket olarak en önem verdiğimiz konuların neler olduğunu belirleriz. Paydaşlarımızın önem verdiği konuları aşağıda bulabilirsiniz.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kimliklerini tanımlayan bilgileri korumak ve hızla değişen teknoloji ortamında ağlarımızı ve verilerimizi güvence altına almak

Sorumlu teknoloji geliştirme de (makine öğrenimi ve yapay zeka) dahil olmak üzere işletmemizi etik açıdan geliştirmek ve sosyal etki yönetimimize ve topluluk bağlılığına yatırım yapmak

Ürün yeniliklerimizin çok çeşitli insani perspektifleri, yetenekleri ve geçmişleri destekleyebilmesi için müşteri deneyimine dikkatli bir şekilde yaklaşmak ve yansız araştırmalar yürütmek

Çalışanın deneyimini ve mesleki gelişimini, verilen toplam primi, hakkaniyetli ödemeyi, ruh sağlığını ve çalışan elde tutma oranını dikkate almak

Kapsayıcı bir kültür oluştururken ve tedarikçi çeşitliliği girişimimize yatırım yaparken çeşitliği yansıtan bir iş gücünü kendimize çekmek, geliştirmek ve şirketimizde tutmak

Toplam kurumsal Sera Gazı (GHG) ayak izimizi açıklamak ve sorumlu bir yaklaşımla hareket ederek karbon salınımlarımızı ölçmek, izlemek ve azaltmak

2022 Sosyal Etki Raporu Güncellememizi okuyarak taahhütlerimiz ve değerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinin. Daha fazla veriye ulaşmak için 2021 Sosyal Etki Raporu'nu, 2020 Sosyal Etki Raporu'nu ve 2020 güncellemesini inceleyin.

Topluluklarımızı ve çevremizi destekleme biçimimizi sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı daha iyi bir dünya yaratmak için gerekli olduğuna inandığımız 3 temel ilke etrafında şekillendiriyoruz.

Okul malzemeleri

Bizim gibi teknoloji şirketlerinin geleceğin liderlerine yatırım yapması gerekiyor. Tüm öğrenciler, öğrenmeleri ve gelişmeleri için kendilerini güçlendirecek eğitim programlarına ve kaynaklara erişmeyi hak eder. Yüksek değerli ve eşit eğitim olanakları sunan programları destekleyerek düşük gelirli ve yeterli hizmet almamış ilk ve orta öğretim öğrencileri için daha fazla fırsat yaratmayı taahhüt ediyoruz.

Ötekileştirilmiş topluluklar istihdam olanaklarına, rehberliğe ve kariyer gelişimi fırsatlarına ihtiyaç duyar. Adil olmayan sistemlerin ortadan kaldırılmasına ve herkesin başarılı olmak için ihtiyacı olana ulaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Üç çalışan
Kompost olarak kullanılabilen mutfak gereçleriyle dolu SurveyMonkey kupası

Çevre üzerindeki kurumsal ve bireysel etkimizi en aza indirmek bizim elimizdedir. Mülklerimizden tedarik zincirimize ve seyahat kararlarımıza kadar tüm alanlarda sera gazı salınımlarımızı izleme ve karbon ayak izimizi azaltma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Kurumsal hayırseverlik mirasımızla ve programlarımızın, ortaklıklarımızın ve stratejik destek girişimlerimizin yarattığı sürekli etkiyle gurur duyuyoruz.

SurveyMonkey Contribute sosyal adalet, hayvan refahı ve eğitim gibi pek çok amaç için 16 milyon ABD doları bağış topladı. Yanıtlayanların tamamladığı her anket için, seçtikleri kâr amacı gütmeyen kuruluşa 0,5 ABD doları bağış yapıyoruz.

Listen4Good programı, kâr amacı gütmeyen kuruluşların müşterileriyle yüksek kaliteli geri bildirim döngüleri oluşturmasına, stratejik kararlar almasına, hizmet sunmasına ve hizmet verdikleri topluluklarla daha yakın ortaklıklar kurmasına yardımcı oluyor.

Anketlerimiz Plegde 1% şirketlerinin zaman, kaynak, ürün ve kâr bağışında bulunmalarına yardımcı olacak kaynaklara erişmelerini sağlıyor. Kendi hayırseverlik taahhüdümüzü yerine getiriyoruz ve kurumsal hayırseverliği desteklemekten gurur duyuyoruz.

2022 yılında yaptığımız bağışlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yaptığımız ürün indirimleri

2022 yılında SurveyMonkey Contribute aracılığıyla topladığımız bağış tutarı

Çalışanlarımızın dünya genelinde 170'in üzerinde kâr amacı gütmeyen kuruluşa yaptığı bağışları eşleyerek yaptığımız katkı

Çalışanlarımızın 2022 yılında gönüllülük çalışmalarına ayırdığı toplam saat sayısı

Antoine Andrews

“SurveyMonkey olarak insanların ve verilerin kesiştiği bir konumda yer alıyoruz. Deneyimlere dayanan verileri toplama yeteneğimizin yanı sıra bu verilerin anlattığı hikayeleri ortaya çıkarma konusundaki uzmanlığımız, bizi dünya genelindeki sistemsel dönüşüm açısından benzersiz bir güç haline getiriyor.”

Jaime Barclay

“Sosyal etki çalışmalarımızda doğrudan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularını ele alıyoruz. Çalışanlarımızı, kârımızı ve ürünlerimizi verilere dayalı benzersiz sosyal etki yaklaşımımızla uyumlandırarak toplumdaki sosyal ve ırksal eşitsizliklerin üstesinden gelebiliriz.”

Saili Willis

“SurveyMonkey'de çalışarak değişime katkıda bulunma ve aynısını yapmaları için diğer insanları güçlendirme fırsatları yakaladığımı bilmek bana güç veriyor. Yaratıcı düşünmeye ve merak etmeye teşvik ediliyorum ve geleceği şekillendirme konusunda önemli bir rol oynama fırsatı yakaladığımı hissediyorum.”

Elinde tablet tutan üç çalışan

SurveyMonkey'de daha çeşitli, kapsayıcı ve eşitlikçi bir dünya yaratmak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Bir şirket ve topluluk olarak, DEI hedeflerimize ulaşmayı finansal hedeflerimize ulaşmak kadar önemli görüyoruz.

İşe alım stratejisi ve ürün felsefesinden ortaklıklarımıza ve stratejik desteklerimize kadar tüm alanlarda, DEI'yi yaptığımız işin bir parçası haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Teknoloji sektöründe en kapsayıcı iş yeri olmayı ve şirketlerin kalıcı değişim konusunda nasıl bir güç haline gelebileceğinin gerçek bir örneğini göstermeyi amaçlıyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve her zaman daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz ancak birlikte hareket ederek herkes için daha iyi bir gelecek yaratabileceğimize inanıyoruz.