Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar.

Anketler, işle ilgili ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz.

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum açın
Satış Ekibine UlaşınOturum açın

Fikirleri, algıları ve davranışları ölçmenin en güvenilir yollarından birini ve bu yöntemi bir sonraki anketinizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

SurveyMonkey logosu

Daha önce hiç bir ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadığınızı soran bir soru yanıtladınız mı?

Bu tür sorular Likert ölçeği olarak bilinir. Likert ölçekleri, tutumları ve görüşleri basit “evet/hayır” sorularına kıyasla daha ayrıntılı bir şekilde ölçmek için kullanılır.

Likert sorusunun nelerden oluştuğunu örneklerle keşfetmeye, bu aracı ne zaman kullanmanız gerektiğini anlamaya ve anketlerinizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeye hazır mısınız?

Likert değerlendirme ölçeğini anlamak için öncelikle bir anket ölçeğinin ne olduğunu öğrenmeniz gerekir.

Anket ölçeği, belirli bir konu hakkındaki bir dizi görüşle alakalı sayısal ya da sözel bir takım yanıt seçenekleri sunar. Her zaman, kapalı uçlu bir soruyla (yanıtlayanlara önceden hazırlanmış yanıt seçenekleri sunan bir soru türü) birlikte verilir.

Peki o halde Likert ölçekli anket sorusu nedir? Bu, 5 veya 7 puanlık bir ölçek kullanan, bazen memnun ölçeği olarak da adlandırılan, bir aşırı tutumdan diğerine seçenekler sunan bir soru türüdür. Genelde, Likert anket sorularının ölçeğinde ılımlı veya nötr bir seçenek yer alır.

Adını bu ölçeğin oluşturucusu olan Amerikalı sosyal bilimci Rensis Likert'ten alan Likert ölçekleri, fikirleri, algıları ve davranışları ölçmenin en güvenilir yollarından biri olarak oldukça sık tercih edilir.

Size yalnızca iki yanıt seçeneği sunan ikili sorulara kıyasla Likert türündeki sorular, ürününüzün "yeterince iyi" mi yoksa (umarız ki) "mükemmel" mi olduğuna dair, daha ayrıntılı geri bildirimler almanızı sağlar. Likert soruları, yakın zamanda yaptığınız şirket gezisi hakkında çalışanlarınızın "çok memnun" mu yoksa "oldukça mutsuz" mu hissettiğini ya da sadece nötr duygular mı beslediğini anlamanıza da yardımcı olur.

Bu yöntem, farklı fikir derecelerini ortaya çıkararak aldığınız geri bildirimi anlamada gerçek bir fark yaratabilir. Ayrıca, hizmetinizi veya ürününüzü geliştirmek isteyebileceğiniz alanları da tam olarak görmenizi sağlayabilir.

Çevrimiçi anket panelimiz ile pazarın görüşlerini alın

Likert ölçeği değerlendirmeleri veri analizini kolaylaştıran nicel yanıt seçenekleri sunacak şekilde oluşturulur. Yanıtlayanlar, bir ürün veya hizmetle ilgili hislerini ifade edebilmeleri için daha spesifik yanıt seçeneklerine sahip olur.

Likert ölçeğinin çok iyi özelliklerinden biri de anket tasarımında sık karşılaşılan bazı tuzaklara, örneğin yanıtlayanların üzerine düşünmeyi çok zahmetli bulacağı fazla genel sorular oluşturmaya karşı korumasıdır. Bu tür sorular, yanıtlayanlarınızın gerilmesine ve fazla düşünmeden yanıt vermeye başlamasına neden olabilir. Bu da verilerinizin kalitesini bozar.

Acelesi olan anket tasarımcıları bazen anketi kısa yoldan oluşturmak için “evet/hayır” veya “tümünü seçin” gibi seçenekler içeren veya açık uçlu, derecelendirme ya da matris türündeki daha genel sorular kullanmayı tercih edebilir.

Oysa genel bir kural olarak, bu senaryoların çoğunda basit ve doğrudan üslubuyla yanıtlayanların odaklanmasını ve memnun olmasını sağlayan Likert ölçeği daha güvenilir bir alternatiftir.

Anketinizdeki her bir soru dizisinin aynı konu etrafında odaklanması önemlidir. Bu yöntem, daha isabetli sonuçlar almanıza yardımcı olur çünkü verileri raporlama zamanı geldiğinde birkaç soru sorarak sonuçları özetleyen bir puan elde etmek ve bu puan üzerinde analizler yapmak istersiniz.

Örneğin, şu soruyu sorarak başlayabilirsiniz:

Bu akşam size sunulan yemeğin kalitesiyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

Ardında da şunu sorarsınız:

Bu akşamki ordövrlerin kalitesiyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

Bu akşamki ana yemeğin kalitesiyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

Bu akşamki tatlının kalitesiyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

Ama anketin başka bir bölümüne saklamanız gereken bir soru da vardır:

Bu akşam aldığınız vestiyer hizmetiyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

Bir konu hakkındaki soruları bir arada gruplamak ve bir puan (bu durumda “Yemeğin Kalitesi” puanı) elde etmek için bu sorulara verilen yanıtları toplamak, araştırdığınız belirli ürün, hizmet veya etkinliklere yönelik tutumlara dair daha güvenilir bir ölçüm elde etmenizi sağlar.

Likert ölçeği soruları birçok farklı anket türünde kullanılır. Çalışanlarınızın işleriyle ilgili nasıl hissettiğini veya en son çıkan ürününüz hakkında müşterilerinizin ne düşündüğünü keşfetmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Tipik bir müşteri memnuniyeti anketinde kullanıcıların seçeneklerini sıralamalarına olanak sağlayan bir sıralama ölçeği kullanılır. Örneğin; seçeneklerin en yüksek düzeyden en düşük düzeye sıralandığı ve ortada nötr bir seçeneğin olduğu bir Likert ölçeğinde, müşterilerden bir seçenek belirleyerek verilen ifadeye katılma düzeylerini belirtmeleri istenebilir.

Müşteri hizmetlerine yönelik Likert ölçeği yanıtları oldukça esnektir ve memnuniyetten sıklığa ve arzu edilebilirliğe kadar farklı duyarlılıkları ölçmek için kullanılabilir. Örneğin; müşterilerin çevrimiçi yardım portalınızı ne sıklıkla kullandığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Böyle bir senaryoda sıklık yanıtları (ör. Asla, Nadiren, Bazen, Sıklıkla, Çoğunlukla) kullanmanız faydalı olacaktır. Aşağıda, “memnuniyet” ölçümü için kullanılan, Likert türünde bir müşteri hizmetleri ölçeği örneğini görebilirsiniz:

Genel olarak şirketinizle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir?

 • Çok memnunum
 • Biraz memnunum
 • Ne memnunum ne de değilim
 • Pek memnun değilim
 • Hiç memnun değilim

Likert ölçeği soruları, çalışanların ne hissettiğini öğrenmek için de yararlı bir araç olabilir. Şirketler, aynı 5'li Likert ölçeğini çalışan sorunlarına uyarlayarak çalışan katılımını ve duyarlılığını yakından takip edebilir. Örneğin; şirketler, çalışanların kaynaklardan ne kadar haberdar olduğunu, BT politikaları hakkındaki bilgi düzeylerini veya yeni araçları ne sıklıkla kullandıklarını veya bunlardan ne sıklıkla faydalandıklarını öğrenebilir. Likert ölçeği soruları şirketlerin merkezi eğilimleri belirlemesine veya ortalama bir çalışanın belirli bir sorunla ilgili düşüncesini ortaya çıkaran katılım düzeyi ölçümleri yapmasına yardımcı olabilir. Örneğin:

Kurumumun eğitime yaptığı yatırımdan memnunum:

 • Kesinlikle katılıyorum
 • Katılıyorum
 • Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kesinlikle katılmıyorum

Pazarlamacılar veya etkinlik uzmanları etkinliklerinin başarısıyla ilgili değerli geri bildirimler toplamak için 5'li Likert ölçeğinden yararlanabilir. Bir etkinlik sonrası anketinde, genel etkinlik deneyimini değerlendirmek veya katılımcıların tekrar katılma olasılığı ya da mekanın önemi gibi etkinlikle ilgili diğer konular hakkında araştırma yapmak için farklı Likert ölçeği soruları kullanılabilir. Etkinlik içeriğinin değeriyle ilgili bir Likert ölçeği sorusu örneğini aşağıda görebilirsiniz:

Mesleki etkinlikte sunulan içerik ne kadar yararlı oldu?

 • Son derece yararlıydı
 • Çok yararlıydı
 • Yararlı sayılırdı
 • Pek yararlı değildi
 • Hiç yararlı değildi

Kullanabileceğiniz çok sayıda farklı türde anket sorusu varken, Likert sorularını hangi durumlarda kullanmanız gerektiğine nasıl karar verirsiniz?

Likert ölçekleri belirli tek bir konu başlığını derinlemesine irdelemek ve insanların o konuda ne düşündüğünü (çok daha detaylı bir şekilde) öğrenmek için idealdir. Dolayısıyla, Likert anket sorularını şu konularda daha fazla bilgi edinmek istediğinizde kullanabilirsiniz:

 • İnsanların yeni ürününüze nasıl tepki verdiği
 • Ekibinizin kısa süre önce ofisinizde yaşanan bir gelişme hakkındaki düşünceleri
 • Müşterilerinizin şirketiniz sunduğu müşteri hizmetleriyle ilgili hisleri
 • Herkese açık etkinliğinizin katılımcılar açısından ne ölçüde başarılı geçtiği

Belirli bir konuda insanların duygusunu ölçmek için sorduğunuz ve daha derin ayrıntı düzeyi elde etmek istediğiniz, yukarıdakilere benzer daha birçok soruda da Likert ölçeklerinden yararlanabilirsiniz.

Bu konunun kurdu olmak isteyenler için söyleyelim, daha derin ayrıntı düzeyi anket uzmanlarımızın varyans olarak adlandırdığı bir şeydir. Ne kadar fazla varyansa sahip olursanız bir kişinin düşüncelerindeki nüansları o kadar iyi öğrenirsiniz.

SurveyMonkey Genius, daha güvenli bir şekilde ve hızlıca anket oluşturmanızı sağlar. Sorunuza önceden yazılmış bir dizi yanıt seçeneğinin otomatik olarak eklenmesi için tek yapmanız gereken bir yanıt türü seçmek.

Likert türü sorular, kafa karışıklığını önlemek ve daha etkin olmalarını sağlamak için doğru bir şekilde ifade edilmelidir. Müşterilere bir restoranda sunulan hizmetten ne ölçüde memnun kaldıklarını sorarken valeleri mi, garsonları mı yoksa karşılama hostesini mi kastediyorsunuz? Yoksa bunların hepsini birden mi düşünerek soruyorsunuz? Müşterilere hizmetin hızından mı, görevlilerin nezaketinden mi yoksa yiyecek ve içeceklerin kalitesinden mi memnun olup olmadıklarını soruyorsunuz? Uzun lafın kısası, ne kadar spesifik olabilirseniz Likert sorularınıza daha değerli yanıtlar alma ihtimaliniz de o kadar fazla olacaktır.

Anketinizde kavramlarla ilgili sorular sormak için kullandığınız sözcükleri seçerken insanların tam olarak kastettiğiniz şeyi anlayacağından emin olmalısınız. Yanıt seçeneklerinizde anlaşılması kolay, açıklayıcı sözcüklere yer vermelisiniz. Hangi derecenin bir diğerinden daha yüksek veya büyük olduğu konusunda hiçbir kafa karışıklığı olmamalıdır: Mesela “oldukça fazla” mı daha büyüktür yoksa “epeyce fazla” mı? Bu tür soruları hazırlarken şu yolu takip etmeniz önerilir: “Son derece”, “hiç” gibi aşırı uçlardan başlayın ve ardından ölçeğinizin orta derecesini temsil eden, “orta derecede” gibi bir ortalama ya da “ne katılıyorum ne de katılmıyorum” gibi nötr bir nokta belirleyin. Son olarak, kalan seçenekleri “çok”, “biraz” gibi son derece açık terimlerle ifade edin.

"Çok seviyorum" yanıtına karşılık "nefret ediyorum" yanıtını konumlandıran bir soru örneğinde olduğu gibi, tutumların tarafsız bir noktanın iki farklı tarafında yer aldığı bir soru sormayı mı istiyorsunuz yoksa olası yanıt aralığının "hiç"ten maksimuma kadar uzandığı bir soru sormayı mı? İkinci seçenek olan tek kutuplu ölçek çoğu durumda daha fazla tercih edilir. Örneğin, “son derece cesur”dan “son derece çekingen”e kadar değişen bir ölçek yerine “son derece cesur”dan “hiç cesur değil”e kadar değişen bir ölçek kullanmak daha iyidir. İnsanlar tek kutuplu ölçekler üzerine daha kolay düşünebilir. Bir ucun diğerinin tam karşıtı olduğundan emin olmanızı sağlayan bu yöntem metodolojik olarak da daha sağlamdır.

Önermeler açık bir risk taşır: İnsanlar genellikle kibar ve saygılı olmaya çalıştığı için çoğu kişi bu önermeleri reddetmektense onlara katılma eğilimi gösterecektir. (Bu olguya uysal tepki yanlılığı denir.) O halde, bir önermede bulunmaktansa soru sormak daha etkilidir.

 1. İfadeler kullanın. Yanıt seçeneği olarak ifadeler yerine sadece sayıların kullanıldığı ölçek türleri, anketi yanıtlayanlar açısından kafa karıştırıcı olabilir. Aralığın hangi ucunun olumlu hangi ucunun olumsuz olduğunu bilemeyebilirler.
 2. Tek sayıda seçenek olmasını sağlayın. Değer seçenekleri tek sayıdan oluşan ölçeklerin bir orta noktası bulunur. İnsanlara kaç seçenek sunmalısınız? Yediden fazla seçenek içeren ölçekler, yanıtlayanların bakış açılarını tanımlama konusunda zorlanmasına neden olur. Yediden fazla yanıt seçeneği sunmanız halinde insanlar muhtemelen rastgele bir yanıt seçecek ve dolayısıyla verileriniz anlamsız olacaktır. Metodoloji uzmanlarımız, tek kutuplu ölçekler için 5 ve iki kutuplu ölçekler için 7 ölçek noktası kullanmanızı önermektedir.
 3. Sürekliliğe dikkat edin. Bir ölçekteki yanıt seçenekleri birbirinden eşit mesafede olmalıdır. Rakamlar yerine ifadeler kullanıldığında ölçeğiniz kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle ifadeleri dikkatli seçmeniz ve ne anlama geldiklerini iyi bilmeniz gerekir.
 4. Kapsamlı olmasını sağlayın. Ölçekler yanıt yelpazesinin tamamını kapsamalıdır. Örneğin; bir soruda garsonun ne kadar hızlı servis yaptığını soruyorsanız ve sunduğunuz yanıt seçenekleri "son derece hızlı" ile "orta derecede hızlı” arasında değişiyorsa garsonun yavaş olduğunu düşünen yanıtlayanlar hangi yanıtı seçeceklerini bilemez.
 5. Mantıklı olmasını sağlayın. Ankete katılanlara zaman kazandırmak için atlama mantığı ekleyin. Örneğin, sürekli gelen bir müşterinize restoranınızdan ne kadar memnun kaldığını sormak ve memnun olmadığı bir konu varsa daha fazla ayrıntı öğrenmek istediğinizi varsayalım. Soru mantığını kullanarak, yalnızca memnun olmadığını belirten yanıtlayanların, iyileştirme önerilerinin istendiği bir soruya atlamasını sağlayabilirsiniz.

Adını bilmeseniz bile Likert ölçeği sorularını büyük ihtimalle çok uzun zamandır biliyorsunuzdur. Artık, anketlerinizdeki anahtar sorulara daha fazla nüans katmak için nasıl etkili Likert ölçekleri oluşturabileceğinizi de öğrendiniz.

Bir sonraki anketinizde ihtiyaçlarınıza göre özelleştirdiğiniz bir Likert değerlendirme ölçeği kullanarak mümkün olan en iyi görüşleri alın. SurveyMonkey ile bütçe dostu bir pakete abone olabilirsiniz. Hemen kaydolun.

Araç Takımı Dizini

Bulunduğunuz rolde ya da sektörde geribildirimden yararlanmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanan araç takımlarımızı keşfedin.

Çevrimiçi talep formları ile talepleri kolayca alın

Gelen tüm talepleri almak için talep formları oluşturun ve bunları özelleştirin. Hemen başlamak için uzmanlarca hazırlanmış şablonlarımızı kullanın.

Çevrimiçi sipariş formları ile işletmenize güç katın

Kolayca sipariş formu oluşturup özelleştirerek ürün ve hizmetleriniz için ödeme alın veya şablonlarımızdan birini kullanarak hemen başlayın.

Çevrimiçi değerlendirme formlarına göre harekete geçebileceğiniz geri bildirimler alın

SurveyMonkey'in çevrimiçi değerlendirme formlarıyla geri bildirimin gücünden yararlanın. Hemen form oluşturucumuzla başlayın!

SurveyMonkey anket şablonlarını kullanarak ihtiyaç duyduğunuz geri bildirimleri alın.