Nicelik Araştırmasını Etkin Şekilde Kullanma

Nicel yöntemleri belirleme ve veri toplama

Nicel araştırma, bir örnek grubundan elde ettiğiniz sonuçları bütün bir gruba genellemenizi sağlar.

Hem yapılandırılmış hem de istatistiksel olan nicel araştırma, sonuçlara varmanızı ve bir eylem planıyla ilgili karar verirken gerçek bilgilerden faydalanmanızı sağlar.

Çoğu nicel araştırma, nitel araştırma yaparken vardığınız, önceden belirlenen bir hipotezi ispatlamak veya çürütmek için kullanılır.

Nicel sorular çoğu anketin büyük bir kısmını oluştursa da genellikle etkili bir şekilde kullanılmazlar. Nicel bir soru yazarken, sorunun aşağıdaki üç hedeften birine ulaşmanızı sağlayacağından emin olun:

1. Yanıtlayanların bir özelliğini tanımlama: Kapalı uçlu soruların hepsi, yanıtlayanlarınızın bir özelliğini daha iyi tanımlamayı amaçlar. Aşağıdakiler hakkında bilgi almak da buna dahildir:

  • Bir özellik: Yaş, cinsiyet, ırk, gelir vb. bir özelliğin belirlenmesi.
  • Bir davranış: Haftada kaç saatin internette geçirildiği, ulaşım alışkanlıkları, egzersiz rutinleri gibi alışkanlıkların belirlenmesi.
  • Bir düşünce veya tutum: Yanıtlayanların bir üründen ne kadar memnun oldukları veya seçilen siyasetçiden hoşlanıp hoşlanmadıkları gibi düşüncelerinin belirlenmesi.

Bu özellikleri bilmeniz, yanıtlayanlarınızın kim olduğunu, nasıl hareket ettiklerini ve nelerden hoşlandıklarını veya ne umduklarını anlamanıza olanak tanır.

2. Verilerinizdeki trendleri ölçme: Aynı anketi zaman içinde tekrar tekrar yaparak verilerinizdeki trendleri fark etmeye başlayabilirsiniz. Böylece düşüncelerin yavaş yavaş belirli bir yöne kaydığını görebilir veya dönemsel örüntüleri fark edebilirsiniz. Sonuç olarak zaman içindeki trendleri görmeniz, anket sonuçlarınız için bir bağlam sağlar.

Diyelim ki müşterilerinizden müşteri hizmetlerinizi "çok memnun" ile "hiç memnun değil" arasında bir ölçekle değerlendirmelerini istediniz ve yüzde 20'si "çok memnun" olduğunu söyledi. Şu anki durumunuzu bilmek iyi bir şey olsa da bu rakamı gelecekteki ilerlemenizi ölçmek için bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz.

İlk anketten sonra müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için bazı değişiklikler yaptığınızı düşünelim. Aynı anketi daha sonra tekrar yaparak "çok memnun" olan müşterilerin yüzdesinin değişip değişmediğini görebilirsiniz. Bu sayede zaman içinde müşteri memnuniyeti konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi etkili bir şekilde ölçebilir, ayrıca anketler arasında uygulamaya koyduğunuz yeni girişimlerin ve süreçlerinn etkilerini doğrudan ölçebilirsiniz.

3. Grupları karşılaştırma: Anket soruları, yanıtlayan grupları arasında karşılaştırma yapmak için de kullanılabilir.

Yukarıdaki örneğe geri dönelim. Yanıtlayanlarınızın yaşı, cinsiyeti ve geliriyle ilgili demografik sorular ekleyerek, genç erkeklerin hizmetlerinizden daha yaşlı kadınlara göre daha memnun olup olmadığı gibi karşılaştırma sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Farklı grupları karşılaştırarak, kimi hedef alacağınızı, onlara nasıl bir mesaj vereceğinizi ve belirli bir pazara uyum sağlamak için ürününüzde ne zaman değişiklik yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, memnun olan müşterilerinizin yüzdesini bir kıstasla karşılaştırarak rakiplerinize göre konumunuzu görebilirsiniz.

Nicel araştırmayı anketlerin ötesinde başka yollarla da kullanabilirsiniz. Birkaç örneğe göz atın:

1. Gerçek verileri gözlemleme: Nicel verilere dayalı kararlar vermenize yardımcı olan verileri her gün toplayabilirsiniz. Bunlar, müşterilerin sitenizde ne kadar zaman geçirdiğinden satışlarınızın en yüksek oduğu mevsimlere kadar her türlü veri olabilir. Son zamanlarda Büyük Veri olarak adlandırılan gerçek yaşamdan alacağınız bu bilgiler, kararlarınıza yön vermenize en az kendi araştırmanızı yapmanız kadar yardımcı olabilir!

Büyük Veri, size insanların ne yaptığı konusunda çok şey söyleyebilir, ancak neden yaptığını anlamanız konusunda pek yardımcı olmaz. Bunun için daha doğrudan yapılan nicel ve nitel araştırmaya ihtiyacınız vardır!

2. Nedensel deney: Nedensel deney, "nedeni" daha iyi anlamak için bir ortama yeni bir şey eklendiğinde ne olduğunu izleyerek bir neden sonuç ilişkisi belirler. Bu yeni unsur, bir reklamın satışlar üzerindeki etkisinden ofis partilerinin çalışan bağlılığı üzerindeki etkisine kadar birçok şey olabilir.

Sattığınız bir ürünün ambalajını değiştirmek istediğinizi ve bunun satışlara potansiyel etkisini anlamak istediğinizi varsayalım. Yeni ambalajı yalnızca birkaç mağazada satışa sürerek satışlarını eski ambalajın satışlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Nedensel deney, A/B testinin arkasındaki konsepttir.

Artık güçlü bir şekilde işe başlamak için kullanacağınız araçlara nicel araştırmayı da eklemeyi unutmayın. Hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini araştırma tasarımında nasıl kullanacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyun.

Bu makale SurveyMonkey’deki Anketler 101 projesinin bir parçasıdır. Daha fazla kişinin akıllı anketler oluşturmasına yardımcı olmayı umuyoruz. Bu proje ve araştırma topluluğundaki görevimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.